Odečítací program JAWS

FAQ

Varianty licence
Potřebuji pro svou práci Home nebo Professional Edition?
Licence JAWS Home Edition je určena výhradně pro domácí nekomerční používání na vlastních počítačích uživatele. Pro všechny ostatní případy – včetně nekomerčního používání na cizích počítačích (např. ve škole či v zaměstnání) – je zapotřebí licence JAWS Professional Edition.

Licence JAWS Home Edition nahrazuje od JAWS verze 15 (vydána v září 2014) dřívější variantu JAWS Standard Edition. Původní ILM autorizační čísla zůstávají v platnosti.

Stávající uživatelé varianty JAWS Professional Edition mohou – splňují-li výše uvedenou podmínku výhradně soukromého nekomerčního použití na vlastních počítačích – v rámci upgrade na vyšší verzi bezplatně přejít na variantu JAWS Home Edition a ušetřit při nákupu SMA.
(2016-12-07)
Pomalá odezva zvukové karty
Jak lze řešit pomalou odezvu hlasového výstupu při používání odečítacího programu JAWS?
Jestliže má promluva hlasového výstupu po stisku klávesy příliš velkou prodlevu nebo zvuková karta usekává začátek vyslovovaného textu, můžete vyzkoušet některou z následujících možností:
  1. Vypnout úsporné režimy v nastavení zvukové karty (pokud ovladač zvukové karty toto nastavení nabízí).
  2. Nainstalovat pro zvukovou kartu kompatibilní generický ovladač, se kterým se prodleva neprojevuje (je-li takový ovladač k dispozici – doporučujeme kontaktovat dodavatele počítače).
  3. V Centru nastavení odečítacího programu JAWS vyhledat a zaškrtnout položku s názvem „Zabránit usekávání řeči na některých zvukových kartách či u Bluetooth sluchátek”.
  4. Použít pro udržování zvukové karty v bdělém stavu externí freeware aplikaci Silenzio – stáhnout lze ze stránky autora na adrese www.stefankiss.sk/silenzio.
Upozornění: Varianty 3. a 4. zvyšují spotřebu elektrické energie a mohou se negativně projevit kratší dobou provozu zařízení napájených z baterie (notebook či bezdrátová sluchátka).
(2024-01-03)
JAWS nečte kurzor v Total Commanderu
Nainstaloval jsem Total Commander a JAWS zde nečte názvy souborů při pohybu šipkami nahoru či dolů.
V nastavení Total Commanderu – menu Konfigurace, Možnosti, Barvy – je třeba zaškrtnout položku "Použít inverzní kurzor" a od verze 9 navíc dále odškrtnout volbu "Použít pro kurzor motiv systému Windows". Jinak nastavení barev ponechat na výchozích hodnotách, případně na výchozí hodnoty vrátit, pokud byly změněny.
(2017-07-18)
JAWS stále nečte kurzor v Total Commanderu
Upravil jsem nastavení Total Commanderu dle předchozího návodu, ale JAWS stále nečte názvy souborů při pohybu šipkami.
Pravděpodobně máte ve Windows nastavené nestandardní barevné schéma (např. Vysoký kontrast či individuálně upravené barvy) a bude navíc potřeba ze složky sdíleného nastavení JAWSu (Nabídka Start, Nástroje – JAWS {verze}, Složka se sdíleným nastavením) spustit nástroj TOTALSET.EXE, který provede  sladění barev.
(2018-05-15)
ILM autorizační číslo
Kde najdu nebo jak získám své ILM autorizační číslo potřebné pro aktivaci programu JAWS?
U licencí zakoupených od prosince 2006 najdete své ILM autorizační číslo vytištěné (v černotisku i bodovém písmu) na obalu originálního instalačního DVD; u licencí upgradovaných na novou verzi pak obvykle na štítku v dolní části obalu instalačního GALOP DVD (pouze v černotisku).

Máte-li starší licenci, zakoupenou v České republice a platnou pro verzi 7.10 či vyšší (= položka "Počet zbývajících upgrade" v dialogu "O aplikaci" verze 6.20 na Vašem počítači není nula), ke které nebylo dosud ILM autorizační číslo vydáno, můžete si je naším prostřednictvím vyžádat u výrobce JAWSu tímto postupem:

Na e-mailovou adresu ilm@galop.cz prosím zašlete následující údaje:
  1. Vaše plné jméno (není-li patrné z e-mailové adresy),
  2. Vaše stávající sériové číslo JAWSu (pětimístné – zjistíte v dialogu "O aplikaci", případně na zadní straně autorizační diskety, kde je uvedeno v černotisku i bodovém písmu) a
  3. pokud nemáte JAWS zakoupen přímo od firmy GALOP, připojte prosím naskenovanou kopii dokladu o zakoupení JAWSu (dodací list, faktura apod.), na které je Vaše sériové číslo uvedeno.

Po ověření Vašeho sériového čísla zašleme výrobci žádost o přidělení autorizačního čísla a po jeho obdržení Vám je spolu s dalšími pokyny zašleme zpět na e-mailovou adresu, ze které byla odeslána Vaše žádost. Počítejte prosím s tím, že vyřízení trvá zhruba deset až čtrnáct dní, dříve Vás budeme kontaktovat pouze v případě, že bude nutné doplnit údaje pro ověření Vašeho sériového čísla. Uvědomte si též prosím, že autorizační číslo je důvěrný údaj, který je nutno chránit před zneužitím, a své žádosti proto prosím posílejte pouze z důvěryhodné e-mailové adresy, ke které nemají přístup nepovolané osoby.

Poznámky: Pro starší licence je nejprve nutné dokoupit upgrade ("SMA"), na jehož základě Vám bude automaticky přiděleno i ILM autorizační číslo. Uživatelé z jiných zemí nechť se pak prosím obrací na svého dodavatele či výhradního distributora pro danou zemi.
(2007-12-12)
předchozí produkt - Fuser Zy-Fuse a Zy-Tex papíry / Swell Form Tactile Graphics Machine a Swell Touch papíry seznam produktů - Speciální software pro Windows následující produkt - Zvětšovací program ZoomText
Logo GALOP

Řehořova 14, 130 00 Praha 3
Telefon: 222 718 996 nebo 222 720 747
E-mail: galop@galop.cz


Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH. Změny cen i technických dat vyhrazeny. Návštěvy a předvedení pomůcek je nutno předem telefonicky dohodnout. Kompletní a aktuální verzi katalogu najdete vždy na http://www.galop.cz/katalog.

Vytištěno: 23.5.2024

FAQ květen 2024 © GALOP, s.r.o. Konec stránky.