Novinky v aplikaci JAWS 2024

JAWS 2024 obsahuje nové funkce a vylepšení, která jsou popsána na této stránce. Můžete si přečíst celé novinky, nebo stisknout JAWSKey+F6 pro otevření seznamu nadpisů a přechod přímo na určitý nadpis.

Více informací o funkcích a aktualizacích v dřívějších verzích JAWS naleznete na stránce What's New in JAWS (v angličtině).

Zaměření obličeje

Videohovory se staly standardní formou komunikace na pracovišti, ve školách i v osobních vztazích. Než se připojíte k videohovoru, chcete se ujistit, že je vaše nastavení správné a kamera je na vás správně zaměřena. Nová funkce Zaměření obličeje vám s tím pomůže a upozorní vás na klíčové vizuální detaily, jako např:

Pro aktivaci funkce Zaměření obličeje stiskněte JAWSKey+MEZERNÍK, poté klávesu F, následovanou klávesou O. Po aktivaci funkce Zaměření obličeje neustále sleduje polohu vašeho obličeje a úroveň osvětlení. Pokud se něco změní, například naklonění hlavy doleva nebo doprava nebo se sníží jas, budete automaticky upozorněni. Pokud jste v okně aplikace Zaměření obličeje, můžete také pomocí kláves TAB nebo ŠIPKY získat informace, jako je poloha obličeje na snímku, aktuální úroveň jasu a používaná kamera.

Poznámka: Funkce Zaměření obličeje aktuálně není k dispozici během aktivního videohovoru, protože ten potřebuje úplný přístup ke kameře.

Během spuštěné funkce Zaměření obličeje jsou k dispozici následující skupinové klávesové zkratky:

Poznámka: Klávesová zkratka JAWSKey+MEZERNÍK, F, P je určena k identifikaci potenciálních položek na pozadí pomocí aplikace PictureSmart. Je však důležité si uvědomit, že spolehlivost výsledků se může lišit. I když popisy pozadí nemusí být vždy zcela přesné, záměrem je nabídnout nápovědu k tomu, co se nachází v záběru kamery.

Jakmile se přesvědčíte, že je váš obličej v záběru kamery správně vycentrován a úroveň jasu je dobrá, stisknutím kláves JAWSKey+MEZERNÍK, F, O vypněte funkci Zaměření obličeje a můžete spustit videohovor.

Early Adopter Program

Early Adopter Program vám umožní prohlédnout si nové a aktualizované funkce JAWSu, které jsou ve vývoji. Jak budeme postupně zavádět funkce, můžete je hodnotit a poskytovat nám zpětnou vazbu, která nám pomůže je před konečným vydáním vylepšit. MathCAT je naší první funkcí, kterou lze v rámci programu Early Adopter Program hodnotit. MathCAT je běžně používaný překladač pro převod obsahu MathML do hlasového a braillského výstupu.

Využití programu Early Adopter

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkce programu Early Adopter Program, postupujte následovně:

  1. V nabídce Možnosti systému JAWS vyberte možnost Early Adopter Program. Zobrazí se dialogové okno Early Adopter Program a zobrazí se funkce, které jsou k dispozici k vyhodnocení. Dialogové okno je prázdné, pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné funkce.
  2. Zaškrtnutím jednoho nebo více políček funkce aktivujete, zrušením zaškrtnutí jednoho nebo více políček funkce deaktivujete.

    Poznámka:Pokud vyhodnocujete změny stávající funkce produktu, vrátí se po zrušení zaškrtnutí políčka k původnímu fungování.
  3. Vyberte možnost OK a restartujte JAWS. Funkce, které byly zapnuty, jsou k dispozici k použití.

Odeslání zpětné vazby

Při hodnocení funkce se doporučuje, abyste poskytli zpětnou vazbu o svých zkušenostech. Zpětnou vazbu lze poskytnout bez ohledu na to, zda je funkce aktivována nebo ne.

Chcete-li poskytnout zpětnou vazbu, proveďte následující kroky:

  1. V nabídce Možnosti systému JAWS vyberte možnost Early Adopter Program. V dialogovém okně Early Adopter Program se zobrazí funkce, které je možné hodnotit.
  2. U hodnocené funkce vyberte tlačítko Odeslat zpětnou vazbu. Zobrazí se formulář Zpětná vazba Early Adopter Program.
  3. Vyplňte formulář Zpětná vazba Early Adopter Program a vyberte možnost Odeslat zpětnou vazbu.

Dělený režim braillského řádku

Nová funkce Dělený režim braillského řádku v JAWS 2024 poskytuje uživatelům braillských řádků nové užitečné funkce, včetně možnosti zobrazit obsah z různých míst na jedné řádce, a to několika způsoby. Při zapnuté funkci Děleného režimu je braillský řádek rozdělen na dvě poloviny nebo oblasti. Mezi oběma oblastmi se navíc zobrazí dvě svislé čáry, které toto rozdělení znázorňují. Použití funkce Dělený režim není omezeno na řádky určité velikosti. Funguje s braillskými řádky jakékoli délky, i když její použití s kratšími řádky může být méně zajímavé.

Chcete-li povolit Dělený režim, stiskněte klávesovou zkratku ALT+JAWSKey+V (ALT+CAPS LOCK+V in Laptop layout), která otevřete nové dialogové okno Vybrat braillské zobrazení. Uživatelé braillských řádku Focus mohou také stisknout klávesy LEVÝ SHIFT+BODY 1-2-7 . Po otevření tohoto dialogového okna se zobrazí seznam dostupných zobrazení. Vyberte to zobrazení, které chcete použít, a zvolte OK. Aktivní zobrazení zůstává v platnosti pro aktuální relaci JAWS. Restartováním JAWSu se vrátíte ke všem výchozím nastavením, která platila před zvolením určitého zobrazení.

Ve výchozím nastavení se při aktivním děleném zobrazení zobrazuje vaše aktuální pozice v levé oblasti řádku, zatímco výsledky aktivního zobrazení se zobrazují v pravé oblasti. Chcete-li toto nastavení změnit, otevřete znovu dialogové okno Výběr braillského zobrazení a vyberte tlačítko Vyměnit rozdělení.

Další informace naleznete v tématu Dělený režim braillského řádku.

Nový příkaz pro správu hovorů

Stisknutím kombinace kláves ALT+WINDOWS+C nyní otevřete dialogové okno, ve kterém můžete rychle reagovat na příchozí hovor ze služby Teams, Propojení s telefonem nebo Skype. Můžete tak reagovat na hovor, aniž byste se museli přepnout na příslušnou aplikaci a podle postupu v aplikaci stisknout správnou klávesu. Jakmile se dialogové okno otevře a vy vyberete aplikaci ze seznamu, můžete v závislosti na tom, co chcete provést, přejít TAB na konkrétní ovládací prvek v dialogovém okně. Mezi akce patří přijetí hovoru se zvukem nebo obrazem, odmítnutí hovoru, zavěšení hovoru (pokud je aktivní) nebo nastavení aktuálně vybrané aplikace jako výchozí, aby se vždy zobrazovala na začátku seznamu.

Nové skripty pro Discord

Discord je bezplatná chatovací aplikace. JAWS nyní obsahuje předběžnou podporu aplikace Discord, včetně:

Nová klávesová zkratka pro oznámení času včetně sekund

Stisknutím kláves JAWSKey+F12 oznámíte aktuální čas - hodiny a minuty. V některých situacích může být potřeba přesnějšího určení časových údajů. V aplikaci JAWS 2024 můžete nyní stisknutím kláves CTRL+JAWSkey+F12 nechat oznámit čas - hodiny, minuty a sekundy.

Další změny

Picture smart AI

Při procházení digitální krajinou můžete narazit na fotografie, grafy a další vizuální prvky bez alternativního popisu. To může ztěžovat pochopení informací poskytovaných vizuálním obsahem. Funkce JAWS Picture Smart, představená v roce 2019, umožňuje odeslat fotografii k analýze pomocí skupinové klávesové zkratky. Popis obrázku se poté zobrazí v okně prohlížeče výsledků JAWS. Například po stisknutí kláves JAWSkey+MEZERNÍK, P pro aktivaci Picture Smart můžete stisknout klávesu F pro popis aktuálně vybraného obrázku v Průzkumníku souborů nebo klávesu C pro popis fotografie z webové stránky sociální sítě, jako je Facebook. Úplný seznam příkazů získáte stisknutím kláves JAWSkey+MEZERNÍK, P, OTAZNÍK.

Funkce Picture Smart AI je revoluční aktualizací tradiční funkce Picture Smart. Díky integraci s nejnovější technologií umělé inteligence (AI) ze služeb, jako je Chat GPT od Open AI a Claude od Anthropic, nyní zažijete zcela novou úroveň dostupnosti grafických informací. I když budete mít k funkci Picture Smart stále přístup známým způsobem, budete ohromeni hloubkou a bohatostí vizuálních popisů, které nyní funkce Picture Smart AI nabízí.

Abychom demonstrovali rozdíl v úrovni detailů, uvádíme několik příkladů fotografií spolu s výslednými popisy vygenerovanými pomocí stávajícího systému Picture Smart i Picture Smart AI. Tuto funkci si můžete také sami vyzkoušet stisknutím kláves JAWSkey+MEZERNÍK, P, C na jednotlivých obrázcích.

 Skupina lidí sedících na pláži pro ukázku popisu Picture Smart. Další informace jsou níže.

Příklady popisů ze současné aplikace Picture Smart i nové aplikace Picture Smart AI.
Stávající popis Picture Smart Krátký popis Picture Smart AI Dlouhý popis Picture Smart AI
Popisek je skupina lidí sedících na pláži. Fotku popisují tyto značky dívka, lidská tvář, lidé, nebe, osoba, skupina, venkovní, oblečení. Fotku pravděpodobně popisují tyto značky pláž, sedící, úsměv. Tato značka možná popisuje fotku žena. Na obrázku je skupina šesti lidí sedících na pláži během západu slunce. Všichni se smějí a vypadají, že si užívají společnou chvíli. V popředí je osoba drnkající na kytaru, zatímco ostatní jsou orientováni směrem k ní, zapojení do konverzace. Pozadí je tvořeno mořem a klidnou oblohou, což vytváří poklidnou atmosféru. Na obrázku je šest mladých lidí sedících na pláži. Všichni vypadají šťastně a veselí. V popředí je osoba s dlouhými vlasy oblečená v červené kostkované košili, která pravděpodobně hraje na kytaru. Další osoba nalevo má na sobě modrou košili a krátké kalhoty, směje se a gestikuluje rukama. Žena uprostřed v žlutých šatech se zdá být rozjařená a možná zpívá nebo vypráví příběh, zatímco ostatní ji soustředěně poslouchají a smějí se. Je zde příjemná letní atmosféra, a v pozadí lze vidět moře, což naznačuje, že se nacházejí na pláži při západu slunce.
Obrázek časové osy z PowerPointové prezentace pro ukázku popisu Picture Smart. Další informace jsou níže.

Příklady popisů ze současné aplikace Picture Smart i nové aplikace Picture Smart AI.
Stávající popis Picture Smart Krátký popis Picture Smart AI Dlouhý popis Picture Smart AI
Popisek je časová osa. Fotku popisují tyto značky displej, písmo, snímek obrazovky, text. Fotku pravděpodobně popisují tyto značky diagram, číslo. Tento obrázek zobrazuje časový plán s pěti různými etapami cílenými na obchodní a technologický rozvoj. Etapy a jejich termíny zahrnují:

„Synergize scalable e-commerce“ (září 2024), „Disseminate standardized metrics“ (listopad 2024), „Coordinate e-business applications“ (leden 2025), „Foster holistically superior methodologies“ (březen 2025) a „Deploy strategic networks with compelling e-business needs“ (květen 2025). Každá etapa je uvedena v samostatném sloupci na šedém pozadí.
Obrázek představuje časovou osu s pěti milníky, které jsou umístěny v šedivem obdélníkovém pozadí a odděleny vertikálními čárami. Každý milník je popsán následujícím textem:

1. **Sep 2024**:
- "Synergize scalable e-commerce"

2. **Nov 2024**:
- "Disseminate standardized metrics"

3. **Jan 2025**:
- "Coordinate e-business applications"

4. **Mar 2025**:
- "Foster holistically superior methodologies"

5. **May 2025**:
- "Deploy strategic networks with compelling e-business needs"

Všechny milníky jsou umístěny v řadě a datumy jsou zvýrazněny v béžových boxech ve spodní části každého milníku. Text "TIMELINE" je uveden v horní části obrázku v modré barvě na bílém pozadí. Celkový vzhled je profesionální a strukturovaný k zobrazení plánu nebo harmonogramu.
Obrázek koláčového grafu pro ukázku popisu Picture Smart. Další informace jsou níže.


Příklady popisů ze současné aplikace Picture Smart i nové aplikace Picture Smart AI.
Stávající popis Picture Smart Krátký popis Picture Smart AI Dlouhý popis Picture Smart AI
Popisek je graf, výsečový graf. Fotku popisují tyto značky diagram, kruh, snímek obrazovky, text. Fotku pravděpodobně popisují tyto značky logo, písmo. Tato značka nejasně popisuje fotku design. Graf obsahuje koláčový graf s názvem "Oblíbené ovoce". Graf je rozdělen do čtyř sekcí s těmito údaji: Pomeranč (37%) je oranžový, Mango (25%) je žlutý, Meloun (19%) je modrý a Jablko (19%) je zelené. Tento obrázek je koláčový graf zobrazující oblíbené ovoce. Graf je rozdělen do čtyř částí, každá část reprezentuje různé ovoce a jejich procentuální zastoupení.

- Největší část koláče (oranžová) představuje pomeranč s 37 %.

- Druhou největší část (žlutá) reprezentuje mango s 25 %.

- Zbývající dvě části jsou si rovné:

- Meloun (modrý) má 19 %.

- Jablko (zelené) má rovněž 19 %.

V horní části grafu je nápis "Favorite Fruit" (Oblíbené ovoce).


Po zadání požadavku na popis obrázku zobrazí aplikace Picture Smart AI ve výchozím nastavení krátký popis. Chcete-li zobrazit krátký i delší popis, vyberte odkaz Další výsledky v dolní části okna výsledků. K příkazu aplikace Picture Smart můžete také přidat klávesu SHIFT , aby se okamžitě zobrazil krátký i dlouhý popis. Například JAWSkey+MEZERNÍK, P, SHIFT+F .

Poznámka: Technologie umělé inteligence může někdy dělat chyby. Tyto chyby, známé jako halucinace umělé inteligence, mohou zahrnovat popis vizuálních prvků, které neexistují, nebo vytváření předpokladů o tom, co se může dít, které nejsou přesné. Nespoléhejte se pouze na popisy generované umělou inteligencí a zvažte dvojí kontrolu informací, zejména pokud jsou používány pro profesionální účely.

Vylepšení seznamu úloh JAWS

Dialogové okno Seznam úloh systému JAWS, které je přístupné pomocí JAWSkey+F10, je dlouholetá funkce, která obsahuje seznam všech spuštěných aplikací a umožňuje mezi nimi rychle přepínat. Nyní nabízí následující vylepšení:

ARIA a web

Aplikace Office

Opravy v aplikaci JAWS

Opravy Braillského výstupu

Další opravy

Poslední aktualizace: 27. června 2024