Novinky v aplikaci JAWS 2023

JAWS 2023 obsahuje nové funkce a vylepšení, která jsou popsána na této stránce. Můžete si přečíst celé novinky, nebo stisknout JAWSKey+F6 pro otevření seznamu nadpisů a přechod přímo na určitý nadpis.

Více informací o funkcích a aktualizacích v dřívějších verzích JAWS naleznete na stránce What's New in JAWS (v angličtině).

Rozpoznání zvýraznění

Vývojáři webových stránek často používají barvu textu nebo pozadí, různé druhy písma nebo určité atributy textu, aby upozornili na text na stránce.

Nová funkce Rozpoznání zvýraznění (Smart Glance) analyzuje stránku a řadí textový obsah v opačném pořadí podle toho, jak často je na stránce použita barva, textový atribut nebo písmo. Barvy, písma nebo atributy používané nejméně se umístí nejvýše jako potenciální body zájmu, označované jako Přehled zvýraznění.

Při prvním načtení webové stránky nyní JAWS oznámí počet zvýraznění spolu s počtem odkazů, nadpisů, oblastí a polí formuláře. Kromě toho můžete nakonfigurovat JAWS tak, aby přehrával zvuk, který indikuje zvýraznění, při procházení stránky pomocí funkce Přečíst vše (plynulé čtení). Pokud stránka obsahuje zvýraznění, jsou k dispozici následující nové klávesové zkratky:

Poznámka: Bez ohledu na aktuálně zvolené rozložení klávesnice, jež může být na každém počítači různé, se klávesové zkratky JAWS vždy zadávají jednotně v souladu se standardním anglickým QWERTY rozložením klávesnice, což se týká i výše uvedených nových zkratek.

Příklady zvýraznění lze nalézt na webových stránkách Amazonu. Pokud například přejdete na Amazon.com a vyhledáte produkt, stránka s výsledky vyhledávání produktů bude obsahovat několik zvýraznění pro určité oblasti stránky, včetně slov "Výsledky", "Další výsledky" nebo "Potřebujete pomoc". Tento text vizuálně vyniká, ale protože se nejedná o skutečný nadpis, nebyl by nalezen při použití klávesy H nebo SHIFT + H pro pohyb po nadpisech. Pomocí klávesy Y můžete procházet zvýraznění nebo zobrazit seznam zvýraznění stisknutím kombinace kláves JAWSKey+CTRL+Y.

Další příklad zvýraznění lze nalézt na domovské stránce Freedom Scientific. Pokud stisknete tlačítko Y, přesunete se přímo na text "Call Today", kde najdete hlavní telefonní číslo Freedom Scientific.

Chcete-li konfigurovat nastavení funkce Rozpoznání zvýraznění, otevřete Centrum nastavení (JAWSKey+6), rozbalte skupinu Web/HTML/PDF a potom rozbalte skupinu Rozpoznání zvýraznění (Smart Glance). Potom můžete nakonfigurovat následující:

Jiná možnost nastavení je stisk kombinace kláves JAWSKey+V na webové stránce pro otevření Rychlého nastavení a změnu možností pro Způsob oznámení zvýraznění.

Vylepšení historie oznámení

Funkce Historie oznámení JAWS byla zavedena v červnové aktualizaci JAWS 2022 a pomáhá spravovat velké množství oznámení, která lze denně dostávat z Windows a aplikací. Po stisknutí kombinace kláves JAWSKey+MEZERNÍK a poté N se otevře seznam (dialogové okno), který obsahuje oznámení přijatá během posledních 24 hodin, pokud byl spuštěn JAWS. V tomto seznamu můžete vybraná oznámení vyloučit ze zobrazování v historii v budoucnu a také vytvořit pravidla určující, jak se má budoucí oznámení číst nebo zobrazovat na braillském řádku. Můžete například chtít, aby JAWS nečetl oznámení z aplikace pouze v případě, že obsahují určitý text, nebo aby místo hlasové zprávy pouze přehrával zvuk.

JAWS 2023 nabízí několik vylepšení správy oznámení na základě zpětné vazby uživatelů. Mezi klíčová vylepšení patří:

Poznámka: Klávesa JAWSKey+MEZERNÍK, CTRL+N pouze přepíná oznámení informačních zpráv. Nebude fungovat pro aplikace, které používají UIA (User Interface Automation) pro zobrazování oznámení. Pro tyto aplikace můžete vytvořit pravidlo v dialogovém okně Historie oznámení JAWS a ztlumit je, nebo je vypnout pomocí nastavení v aplikaci.

Další informace naleznete v tématu Historie oznámení v nápovědě JAWS.

Řešení problémů se zvukem Dell Waves Max

Byly provedeny změny v ovladačích syntetizátoru řeči Eloquence, Vocalizer Dynamic a Microsoft Mobile s cílem opravit zvýšené problémy s využitím paměti způsobené zvukem Waves Max. Tato aplikace se často používá v počítačích Dell. Pokud jste dříve zakázali aplikaci Waves Max, abyste vyřešili tyto problémy s výkonem, můžete ji nyní znovu povolit. To je nutné pouze v případě, že chcete, aby počítač po připojení automaticky začal používat konkrétní výstupní zvukové zařízení, například sluchátka.

Vylepšený přístup k ILM autorizaci

Umístění autorizačních souborů JAWS, ZoomText a Fusion ILM bylo přesunuto do umístění, kde uživatelé již nepotřebují oprávnění správce k autorizaci ve svém vlastním systému.

Nová volba “Tabulky“ v režimu Chytrá navigace

Kvůli potřebě pracovat se složitými webovými formuláři, tabulkami a dokonce i aplikacemi, které běží uvnitř webového prohlížeče, nabízí stávající funkce Chytrá navigace (Smart Navigation) efektivnější způsob pohybu virtuálního kurzoru ve webových aplikacích. Příkazy ŠIPKA VLEVO a VPRAVO nebo CTRL+ ŠIPKA VLEVO a CTRL+ŠIPKA VPRAVO přesouvají virtuální kurzor po ovládacích prvcích místo znaků a slov. Díky tomu je pohyb po panelech nástrojů, záložkách karet a navigačních odkazech mnohem podobnější pohybu v běžných aplikacích. V současné době jsou možnosti nastavení pro režim Chytrá navigace tato: Ovládací prvky, Ovládací prvky a tabulky nebo Vypnuto. To znamená, že můžete aktivovat chytrou navigaci pro tabulky pouze společně s ovládacími prvky.

V JAWS 2023 je nyní k dispozici nová volba Tabulky, která umožňuje Chytrou navigaci používat pouze tehdy, když jste uvnitř tabulky. Nastavení Chytré navigace můžete upravit pomocí Průvodce spuštěním, Centra nastavení nebo Rychlého nastavení. Nová možnost Tabulky nabízí v tabulkách stejné prostředí Chytré navigace, jako když je nastavena na Ovládací prvky a Tabulky, přičemž pohyb mimo tabulky probíhá běžným způsobem.

Při pohybu v tabulce vás klávesy ŠIPKA VPRAVO a VLEVO posunují mezi sloupci, klávesy ŠIPKA NAHORU a DOLŮ vás posunují mezi řádky. Pokud stisknete klávesu ŠIPKA VPRAVO pro přesun z posledního sloupce v aktuálním řádku do prvního sloupce dalšího řádku nebo klávesu ŠIPKA VLEVO pro přesun z prvního sloupce v aktuálním řádku na poslední sloupec v předchozím řádku, JAWS přehraje zvuk označující nový řádek. Pokud přesunute kurzor mimo tabulku, klávesy ŠIPKA VLEVO a VPRAVO nebo CTRL+ŠIPKA VLEVO a CTRL+ŠIPKA VPRAVO vás posunují běžným způsobem po znacích nebo slovech.

Další změny

Poslední aktualizace: červen 2023