Novinky v aplikaci JAWS 2022

JAWS 2022 obsahuje nové funkce a vylepšení která jsou popsána na této stránce. Můžete si přečíst celé novinky, nebo stisknout JAWSKey+F6 pro otevření seznamu nadpisů a přechod přímo na určitý nadpis.

Více informací o funkcích a aktualizacích v dřívějších verzích JAWS naleznete na stránce What's New in JAWS (v angličtině).

Automatický import nastavení z předchozích verzí

Když aktualizujete na novou verzi JAWS, importují se nyní automaticky vaše vlastní nastavení z předchozí verze. To zahrnuje nastavení řeči i braillského řádku, vlastní skripty, položky slovníku, popsanou grafiku a další vlastní nastavení, která jste vytvořili pro aplikace. Na rozdíl od předchozích verzí nyní tento proces importu probíhá na pozadí (nezobrazují se žádné zprávy ani dialogová okna) a provede se, když poprvé spustíte novou verzi JAWS. Vlastní nastavení z instalací, které jsou starší než dvě verze, se nebudou importovat. Pokud se import zdaří, objeví se dialog pro konfiguraci spouštění JAWS.

Navíc pokud provádíte instalaci verze 2022 na počítači, kde je nainstalována předchozí verze (2020 nebo 2021), nachází se na úvodní instalační obrazovce zaškrtávací políčko, pomocí kterého můžete určit, jestli se má provést tichá migrace nastavení z předchozí verze. Pokud nechcete nastavení importovat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Nová možnost pro obnovení továrního nastavení

Volbu obnovit tovární nastavení, která je umístěna v JAWS menu Nastavení, můžete použít pro vymazání veškerých vlastních nastavení, která jste importovali z předchozí verze nebo ručně vytvořili. Po obnovení všech nastavení se JAWS restartuje, jako by to byla úplně nová instalace.

Rozdělení zvuku

V JAWS 2021 jsme pro uživatele zavedli možnost snížit hlasitost řeči JAWS nezávisle na tom, jaká je hlasitost systému, aby byl snáze slyšet zvukz jiných aplikací. Verze 2022 toto ještě vylepšuje tím, že umožňuje přesměrovat veškerou řeč JAWS do jednoho sluchátka/reproduktoru a zvuk z ostatních aplikací do druhého sluchátka/reporoduktoru. To usnadňujepráci s JAWS, pokud zároveň sledujete schůzku v aplikaci Zoom, Teams či Skype nebo video na YouTube.

Pro rozdělení zvuku:

 1. Stiskněte JAWSKey+MEZERNÍK a poté V pro aktivování skupiny kláves Hlasitost.
 2. Stiskněte B pro skupinu Vyvážení a proveďte jeden z následujících kroků:

Poznámka: Před rozdělením zvuku se ujistěte, že jsou Vaše sluchátka nebo reproduktory správně orientovány. Pokud například přesměrujete řeč JAWS do levého sluchátka a místo toho jej slyšíte v pravém sluchátku, Vaše sluchátka jsou nejspíše orientována opačně.

Poté, co rozdělíte řeč JAWS a zvuky aplikací, zůstane toto nastavení v platnosti dokud nerestartujete JAWS nebo dokud nepoužijete příkaz pro opětovné sloučení zvuků.

Nové skupinové klávesové zkratky pro výběr zvukové karty pro výstup řeči

V některých případech může Windows přepnout na odlišné zvukové zařízení, což může způsobit ztrátu řeči JAWS. Například se to může stát, když zapojíte nové zvukové zařízení, které se stane novým výchozím zvukovým zařízením, nebo když používáte Bluetooth sluchátka a zahájíte hovor v aplikaci Teams nebo Zoom, což způsobí, že Windows přepnou na toto zvukové zařízení.

Pokud nastane některá z těchto situací, můžete nyní stisknout JAWSKey+MEZERNÍK následované V a poté C pro aktivování nové skupiny kláves Zvukové karty. V této skupině můžete použít klávesy ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro přepínání mezi všemi zvukovými kartami dostupnými na vašem systému. ESCAPE. Seznam dostupných zařízení je cyklický, že když budete stisknete ŠIPKU DOLŮ na konci seznamu přejdete opět na začátek.

Rychlejší přepínání braillského vstupu a výstupu pomocí braillských profilů

Pro uživatele, kteří mluví více jazyky, či studenty, kteří se učí další jazyk, JAWS již dlouho podporuje manuální i automatické přepínání jazyka syntezátoru. Pro uživatele braillských řádků, kteří potřebují často přepínat mezi jazyky, nebyl dosud tento proces tak jednoduchý. Museli jste otevřít Centrum nastavení a vybrat určitý jazyk a možnosti braillského překladu pokaždé, když jste chtěli číst nebo zadávat text v jiném jazyce.

Pro zjednodušení přepínání jazyka i pro uživatele braillských řádků zavádí JAWS 2022 braillské profily. Braillský profil obsahuje nastavení braillské tabulky pro zadávání a výstup v určitém jazyce. To vám nyní umožňuje přepínat jazyk na braillském řádku za běhu pomocí klávesové zkratky na klávesnici počítače nebo braillského řádku nebo automatického přepínání jazyka v dokumentech nebo na webových stránkách jako je tomu u řeči. Můžete též spojit nastavení jazyka pro zadávání na braillském řádku s nastavením jazyka vstupu ve Windows, takže když stisknete LEVÝ ALT+SHIFT pro změnu jazyka klávesnice, jazyk pro zadávání na braillském řádku se přepne společně s ním.

Pro nastavení tohoto profilu bylo přidáno nové dialogové okno Jazykové profily do Centra nastavení pod položkou Braillské > Obecné > skupina Překlad. Uživatelé, kteří používají pouze jeden jazyk, nemusí toto dialogové okno používat, mohou ale stále nastavit braillskou tabulku pro zadávání a výstup jako obyčejně pomocí skupiny Překlad v Průvodci při nastavení JAWS.

Nastavení preferovaných profilů

Mezi preferovanými profily můžete rychle přepínat pomocí klávesové zkratky. Pro její nastavení proveďte následující kroky:

 1. Stiskněte JAWSKey+6 na alfanumerickém řádku pro otevření Centra nastavení.
 2. Pro použití změn pro všechny aplikace stisknete CTRL+SHIFT+D pro načtení výchozího nastavení JAWS.
 3. Do editačního pole pro hledání napište "profily" bez uvozovek.
 4. Stiskněte ŠIPKU DOLŮ pro přechod na položku Jazykové profily ve výsledcích hledání ve stromovém seznamu a stiskněte MEZERNÍK pro otevření tohoto dialogového okna. Budete přesunuti do seznamu profilů, které odpovídají všem braillským jazykům, které byly nainstalovány společně s JAWS.
 5. Stiskněte MEZERNÍK na každém profilu, který chcete vybrat jako preferovaný profil.
 6. Tlačítkem OK zavřete toto dialogové okno a znovu stiskněte OK pro zavření Centra nastavení.

Po nastavení preferovaných profilu můžete použít klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+WIN+L nebo DOTS 2-3-4-5-7 CHORD na braillském řádku Focus pro rychlé přepínání mezi profily, když chcete číst nebo psát text.

Můžete též nastavit primární jazykový profil, který se bude používat po spuštění JAWS. Ve výchozím nastavení bude primární profil vždy odpovídat výchozímu jazyku JAWS. Například když spouštíte českou verzi JAWS, je výchozím jazykem vždy čeština. Pro změnu primárního profilu otevřete dialogové okno Jazykové profily, vyberte jazyk, který chcete používat, ze seznamu a stiskněte tlačítko Nastavit jako primární.

Nastavení možností překladu pro určitý profil

Pro nastavení vstupu a výstupu braillského překladu pro určitý jazykový profil proveďte následující kroky:

 1. Stiskněte JAWSKey+6 na alfanumerickém řádku pro otevření Centra nastavení.
 2. Pro použití změn pro všechny aplikace stiskněte CTRL+SHIFT+D pro načtení výchozího nastavení JAWS.
 3. Napište "profily" bez uvozovek do editačního pole hledání.
 4. Stiskněte ŠIPKU DOLŮ pro přechod na položku Jazykové profily v seznamu výsledků ve stromovém seznamu a stiskněte MEZERNÍK pro otevření tohoto dialogového okna. Nacházíte se v seznamu profilů, které odpovídají všem braillským jazykům nainstalovaným společně s JAWS.
 5. Vyberte profil, pro který chcete upravit možnosti překladu, a stiskněte tlačítko Podrobností pro otevření dialogového okna Podrobnosti profilu. Zde můžete:
 6. Pro provedení změn stiskněte tlačítko OK pro zavření dialogu Podrobnosti profilu a dalším stisknutím tlačítka OK zavřete dialog Jazykové profily a Centrum nastavení.

Nastavení autodetekce braillského jazyka

Pokud chcete, aby JAWS automaticky přepínal na odpovídající braillský jazyk, když čtete nebo zadáváte text, proveďte následující kroky:

 1. Stiskněte JAWSKey+6 na alfanumerickém řádku pro otevření Centra nastavení.
 2. Pro použití změn pro všechny aplikace stiskněte CTRL+SHIFT+D pro načtení výchozího nastavení JAWS.
 3. Napište "profily" bez uvozovek do editačního pole pro hledání.
 4. Stiskněte ŠIPKU DOLŮ pro přechod na položku Jazykové profily ve výsledcích hledání ve stromovém seznamu a otevřete toto dialogové okno stisknutím MEZERNÍK.
 5. Zaškrtněte políčko Spojit jazyk zadávání braillského řádku s jazykem klávesnice a JAWS bude používat odpovídající vstupní jazyk braillského řádku, který bude odpovídat právě aktivnímu rozložení klávesnice. Například pokud přepnete jazyk klávesnice na španělštinu (LEVÝ ALT+SHIFT) JAWS automaticky přepne na španělské braillské písmo, takže můžete zadávat text z braillského řádku ve správném jazyce.
 6. Pokud zaškrtnete políčko Automaticky detekovat jazyk, JAWS bude používat odpovídající braillský jazyk, který bude odpovídat aktuálnímu jazyku textu aktuálního dokumentu nebo webové stránky. Například pokud JAWS v dokumentu narazí na text napsaný ve španělštině, automaticky přepne na zobrazování textu ve španělském braillském písmu pomocí režimu překladu nastavenému v dialogovém okně Podrobnosti profilu pro španělský profil.
 7. Tlačítkem OK zavřete toto dialogové okno a stiskněte je ještě jednou pro zavření Centra nastavení.

Zlepšené fungování aplikací Microsoft Office

JAWS 2022 obsahuje nejrůznější vylepšení pro aplikace Office 365. Zvláště si uživatelé mohou všimnout zlepšené odezvy při pohybu v seznamech zpráv aplikace Outlook a práci s e-maily a dokumenty aplikace Word.

Další změny

Poslední aktualizace: 22. prosince 2021