Novinky v aplikaci JAWS 2021

Na této stránce jsou popsány nové funkce a vylepšení v JAWS 2021. Můžete postupně přečíst celé novinky nebo pomocí JAWSKey+F6 otevřít seznam nadpisů a přejít přímo na určitou položku.

Vylepšení funkce PictureSmart

V JAWS 2019 jsme představili funkci Picture Smart, pomocí které můžete vybrat obrázek a poslat jej k analýze. Poté se v Prohlížeči výsledků zobrazí popis tohoto obrázku. Pro použití funkce stiskněte JAWSKey+MEZERNÍK následované P pro aktivování skupiny kláves Picture Smart. Poté můžete stisknout A pro popsání obrázku získaného z kamerové lupy PEARL nebo ze stolního skeneru, F pro popsání vybraného souboru s obrázkem v Průzkumníku Windows, C pro popsání aktuálního ovládacího prvku nebo B pro popsání obrázku ve Schránce systému Windows.

JAWS 2021 tuto funkci rozvíjí s pomocí několika vylepšení zahrnujících:

Tyto nové změny, zvláště používání strojového překladu pro ostatní jazyky, jsou stále experimentální, takže nemusí vždy fungovat přesně tak, jak bylo zamýšleno. Funkcionalitu budeme nadále upravovat a výsledky se tak budou zlepšovat.

Více informací o funkci Picture Smart lze zobrazit tak, že stisknete JAWSKey+MEZERNÍK, P a poté SHIFT+LOMÍTKO nebo otevřete téma Picture Smart v nápovědě JAWS.

Rozpoznávání textu přímo do dokumentu aplikace Word

Funkce Rozpoznávání textu byla rozšířena tak, aby podporovala posílení rozpoznaného textu přímo do Wordu. Rozpoznávání textu zpřístupňuje text, který je součástí obrázků, a zobrazuje tyto informace v Prohlížeči výsledků. To zahrnuje obrázky na obrazovce jako jsou grafické instalátory pro aplikace, nepřístupná PDF otevřená v aplikaci Adobe Reader, aktuální vybraný soubor s obrázkem v aplikaci Průzkumník systému Windows nebo dokument získaný z kamerové lupy PEARL nebo ze stolního skeneru.

Pokud je na Vašem systému nainstalována sada Microsoft Office, můžete nyní:

Pro více informací o používání Rozpoznávání textu stiskněte JAWSKey+MEZERNÍK, O následované SHIFT+LOMÍTKO nebo otevřete téma Rozpoznávání textu v nápovědě JAWS.

Vylepšená podpora pro Microsoft Teams

Teams Vám též umožňuje zobrazovat schůzky a hovory v odlišných v oddělených oknech, která obsahují méně ovládacích prvků. Pro toto zobrazení stiskněte CTRL+ČǍRKU pro otevření Nastavení a zaškrtněte políčko "Zapnout nové prostředí schůzek (Nové schůzky a hovory se otevřou v samostatných oknech. Vyžaduje restartování aplikace Teams)". Klávesové zkratky JAWS pro schůzky a hovory v tomto režimu nefungují, ale Microsoft vytvořil vlastní sadu klávesových zkratek, které můžete zobrazit stisknutím CTRL+TEČKY.

Nová klávesová zkratka pro změnu úrovně interpunkce

Nyní můžete použít klávesovou zkratku JAWSKey+SHIFT+2 na alfanumerickém řádku pro přepínání mezi čtyřmi úrovněmi interpunkce, které určují, kolik interpunkce JAWS čte. Dostupné úrovně jsou Žádná, Některá, Většina a Vše. Podobně jako u klávesové zkratky pro přepínání odezvy obrazovky (JAWSKey+S) nebo odezvy klávesnice (JAWSKey+2) se úroveň interpunkce přepne zpět na předchozí nastavení, když restartujete JAWS. Pro trvalé určení úrovně interpunkce můžete použít Průvodce pří spuštění JAWS nebo Centrum nastavení.

Zopakovat poslední upozornění Windows

Nyní můžete používat novou skupinovou klávesovou zkratku JAWSKey+MEZERNÍK, N, aby JAWS zopakoval poslední mluvené upozornění. Tato upozornění zahrnují příchozí zprávy v Teams nebo Skype, nové zprávy aplikace Zoom, nový e-mail v aplikaci Outlook a další. Pokud používáte braillský řádek Focus, můžete též použít braillské klávesy PRAVÝ SHIFT+N (BODY 1-3-4-5). Pro zobrazení a správu upozornění ve Windows použijte klávesovou zkratku WIN+A.

Nástroj pro podporu od Freedom scientific pro shromažďování informací o systému

Nástroj pro podporu od FS je nový nástroj, který sbírá informace o Vašem počítači a odesílá zprávu našemu týmu technické podpory a softwarového vývoje. Tyto informace nám pomáhají s řešením problémů, na které můžete narazit při používání JAWS nebo ZoomTextu. Typicky Vás o jeho spuštění požádá technická podpora při řešení problému, když se domnívá, že při řešení tohoto problému může pomoci zjištění dodatečných podrobností o Vašem systému. Informace, které se sbírají, zahrnují:

Nástroj pro podporu od FS lze spustit z menu Nápověda v JAWS nebo z menu Podpora v ZoomTextu. Po spuštění Vás nástroj provede sbíráním informací a odesláním zprávy.

Informování o přístupných oznámeních o událostech

Ve výchozím nastavení nyní JAWS automaticky oznamuje řečí i na braillském řádku přístupná oznámení o událostech, která vytváří systém Windows. Tento druh oznámení se nachází na mnoha místech včetně informačních pruhú v Microsoft Office. Pokud tato oznámení nechcete slyšet, otevřete Centrum nastavení a zrušte zaškrtnutí políčka Informovat o přístupných oznámeních o událostech.

Automatické čtení zpráv v aplikaci Outlook 365

Když v aplikaci Outlook 365 otevřete zprávu v doručené poště, JAWS okamžitě začne číst zprávu bez přečtení titulku nebo informací z hlaviček. Informace se automaticky nečtou, když pomocí ALT+TAB přejdete do otevřené zprávy nebo když stisknete ENTER na zprávě v doručené poště, která je již otevřena.

Další nastavení toho, jak se mají číst zprávy, můžete provést v Rychlých nastaveních (JAWSKey+V) v aplikaci Outlook. Možná budete chtít přizpůsobit některé z následujících položek:

Jednodušší pohyb v e-mailových vláknech v aplikaci Outlook

Zejména na webu a ve školním prostředí je obvyklé, že se e-mailové zprávy vyměňují mezi více uživateli, což ve výsledku znamená dlouhá vlákna zpráv, jak uživatelé přidávají zprávy a odpovídají v konverzaci. Když otevřete e-mail, který obsahuje vlákno zpráv s odpověďmi a přeposláními, může být s pomocí JAWS nebo Fusion těžké najít určitou odpověď, protože musíte ŠIPKAMI projít všechny hlavičky každé zprávy.

Nyní je to jednodušší, protože můžete použít navigační horké klávesy N nebo SHIFT+N pro rychlý přechod na následující nebo předchozí zprávu v otevřeném e-mailovém vlákně a umístění kurzoru na začátek této zprávy bez toho, abyste museli procházet všechny hlavičky zprávy. Při pohybu pomocí této klávesy přečte JAWS nebo Fusion to, od koho je tato zpráva, kdy byla odeslána a její první řádek. Pokud usoudíte, že to není zpráva v tomto vlákně, kterou hledáte, můžete opakovat N nebo SHIFT+N, dokud nenaleznete požadovanou zprávu. Při čtení určité zprávy ve vlákně můžete pomocí ALT+1 nebo ALT+2 zjistit odesílatele nebo datum odeslání aktuální zprávy. Pro celé vlákno tyto informace zjistíte tak, že pomocí CTRL+HOME přejdete na první zprávu ve vlákně a poté stisknete ALT+1 nebo ALT+2.

Uživatelé braillského řádku Focus mohou mezi zprávami v otevřeném e-mailovém vlákně procházet pomocí navigačního kolébkového tlačítka, pokud toto nastavení zapnou. Pokud jste na e-mailu, můžete toto nastavení zapnout pomocí tlačítka režimu, které se nachází nad navigačním kolébkovým tlačítkem, pro které je chcete zapnout. Několikrát stiskněte tlačítko režimu, dokud se neozve "Zprávy". Pokud používáte starší verzi řádku Focus, na které jsou navigační kolečka, můžete režim vybrat pomocí stisknutí kolečka. Když odejdete z e-mailové zprávy, vrátí se navigační režim zpět na řádkový.

Poznámka: V současnosti je tato funkce dostupná pouze při čtení e-mailových zpráv a ne při jejich vytváření.

Nové skupinové klávesové zkratky pro úpravu hlasitosti JAWS a systému

Mnoho uživatelů, kteří pracují v aplikacích pro on-line konference jako jsou Zoom a Teams má problém s tím, že řeč JAWS při pohybu v jiných aplikacích ruší při on-line schůzkách nebo webinářích. Pro řešení tohoto problému jsme zavedli novou funkci, která Vám umožňuje jednoduchou úpravu hlasitosti JAWS nezávisle na tom, jaká je hlasitost v jiných aplikacích jako jsou Zoom, Teams, Skype, YouTube a další.

JAWS nyní obsahuje skupinu klávesových zkratek pro rychlou úpravu hlasitosti. Pro aktivování této skupiny stiskněte JAWSKey+MEZERNÍK a poté V. Následně stiskněte J pro úpravu hlasitosti JAWS nebo S pro změnu hlavní hlasitosti systému. Poté, co stisknete J nebo S, použijte ŠIPKY pro zvýšení nebo snížení hlasitosti po malých krocích nebo PAGEUP nebo PAGEDOWN pro zvýšení nebo snížení hlasitosti po větších skocích. Když jste hotovi, opusťte tuto skupinu stisknutím ESCAPE. Změny hlasitosti zůstanou v platnosti, dokud je později opět neupravíte pomocí těchto příkazů.

Poznámka: Když upravujete hlasitost pomocí ŠIPEK nebo PAGEUP a PAGEDOWN, je nejnižší hlasitost, kterou můžete nastavit, 10 procent maxima.

Podpora virtuálního kurzoru v univerzálních aplikacích ve Windows 10

Virtuální kurzor, který se používá pro čtení webových stránek, dokumentů PDF a e-mailových zpráv, byl rozšířen tak, aby fungoval v univerzálních aplikacích ve Windows 10. Univerzální aplikace lze většinou získat z Microsoft Store, některé, jako například Kalkulačka nebo Počasí, jsou však předinstalovány ve Windows.

Zapnutí virtuálního kurzoru v univerzální aplikaci obvykle výrazně zlepšuje čtení tím, že Vám umožňuje:

V současnosti je Počasí jedinou aplikací, ve které je ve výchozím nastavení zapnut virtuální kurzor. Při používání jiných univerzálních aplikací můžete ručně zapnout virtuální kurzor stisknutím JAWSKey+Z a zkusit, jestli lze pomocí JAWS s aplikací lépe pracovat.

Klávesová zkratka JAWSKey+Z se používá pro přepnutí virtuálního kurzoru v aplikacích HTML. Pokud se nacházíte v univerzální aplikaci, po stisknutí JAWSKey+Z JAWS řekne, že je virtuální kurzor zapnut pro univerzální aplikace a toto zapnutí bude pro aktuální aplikaci pouze dočasné. Pokud se rozhodnete, že chcete, aby byl virtuální kurzor ve výchozím nastavení pro tuto aplikaci vždy zapnut, otevřete z této aplikace Centrum nastavení (JAWSKey+6 na alfanumerickém řádku) a zaškrtněte políčko Zapnout virtuální kurzor v univerzálních aplikacích Windows.

Poznámka: Virtuální kurzor může výrazně zlepšit práci s některými univerzálními aplikacemi, avšak v některých aplikacích nemusí fungovat dobře. Například Kalkulačka je aplikací, která s JAWS funguje mnohem lépe, když je virtuální kurzor vypnut.

Braillský editor matematiky

JAWS a Fusion v současnosti podporují čtení matematických výrazů na webových stránkách, které jsou zobrazeny pomocí standardu MathML, a matematických výrazů v dokumentech aplikace Microsoft Word vložených pomocí vnitřního matematického formátu aplikace Word. Po jednotlivých prvcích výrazu se můžete pohybovat v Prohlížeči matematiky tak, že na tomto výrazu stisknete ENTER na webové stránce nebo JAWSKey+MEZERNÍK a poté ROVNÍTKO v dokumentu aplikace Word. Pokud je v JAWS nastaven braillský zkratkopis Unified English Braille nebo United States English Grade 1 nebo Grade 2, matematický výraz se také zobrazí na braillském řádku v Nemethově kódování.

Nový Braillský editor matematiky v JAWS nyní uživatelům braillského řádku v systému Windows 10 umožňuje zadávat vlastní rovnice a v Office 365 upravovat existující rovnice v dokumentech aplikace Word. Pro spuštění editoru matematiky použijte skupinovou klávesovou zkratku JAWSKey+MEZERNÍK následovaný SHIFT+ROVNÍTKO. Užívatelé řádku Focus mohou také stisknout DOTS 3-4-6-7 CHORD.

Po spuštění Editoru matematiky se nacházíte v editačním poli, do kterého můžete okamžitě pomocí braillského řádku začít psát matematický výraz v Nemethově kódování. Při tomto psaní se v podokně níže zobrazuje náhled, takže jej vidící učitel nebo rodič může zkontrolovat. Po dokončení zadávání matematického výrazu stiskněte ENTER nebo aktivujte tlačítko Přijmout pro zavření Editoru matematiky. Pokud se nacházíte v aplikaci Word, vloží se zadaný výraz automaticky do dokumentu na pozici kurzoru. Výraz se také vloží do Schránky, takže jej můžete zkopírovat do jiných aplikací.

Otevření Editoru matematiky, když se nacházíte na matematickém výrazu v dokumentu aplikace Word, zobrazí tento výraz v Nemethově kódování, takže jej můžete ihned upravit nebo nahradit. Po provedení změn a ukončení Editoru matematiky klávesou ENTER bude aktuální výraz v dokumentu nahrazen novým výrazem.

Poznámka: Po vložení nebo úpravě matematického výrazu z Editoru matematiky do aplikace Word zůstane kurzor zvýrazněný na braillském řádku (body 7 a 8) vždy na začátku matematického obsahu, i když se pohybujete po znacích pomocí ŠIPKY VLEVO a VPRAVO. Pokud potřebujete vložit další řádek matematického obsahu, přejděte nejprve klávesou END na konec aktuálního matematického obsahu a stiskněte ENTER.

V otevřeném Editoru matematiky můžete použít následující příkazy:

Více informací o Nemethově kódování naleznete na stránce Nemeth Tutorial (v angličtině).

Různá vylepšení

Poslední aktualizace září 2021