Novinky v aplikaci JAWS 2021

Na této stránce jsou popsány nové funkce a vylepšení v JAWS 2021. Můžete postupně přečíst celé novinky nebo pomocí JAWSKey+F6 otevřít seznam nadpisů a přejít přímo na určitou položku.

Vylepšení funkce PictureSmart

V JAWS 2019 jsme představili funkci Picture Smart, pomocí které můžete vybrat obrázek a poslat jej k analýze. Poté se v Prohlížeči výsledků zobrazí popis tohoto obrázku. Pro použití funkce stiskněte JAWSKey+MEZERNÍK následované P pro aktivování skupiny kláves Picture Smart. Poté můžete stisknout A pro popsání obrázku získaného z kamerové lupy PEARL nebo ze stolního skeneru, F pro popsání vybraného souboru s obrázkem v Průzkumníku Windows, C pro popsání aktuálního ovládacího prvku nebo B pro popsání obrázku ve Schránce systému Windows.

JAWS 2021 tuto funkci rozvíjí s pomocí několika vylepšení zahrnujících:

Tyto nové změny, zvláště používání strojového překladu pro ostatní jazyky, jsou stále experimentální, takže nemusí vždy fungovat přesně tak, jak bylo zamýšleno. Funkcionalitu budeme nadále upravovat a výsledky se tak budou zlepšovat.

Více informací o funkci Picture Smart lze zobrazit tak, že stisknete JAWSKey+MEZERNÍK, P a poté SHIFT+LOMÍTKO nebo otevřete téma Picture Smart v nápovědě JAWS.

Rozpoznávání textu přímo do dokumentu aplikace Word

Funkce Rozpoznávání textu byla rozšířena tak, aby podporovala posílení rozpoznaného textu přímo do Wordu. Rozpoznávání textu zpřístupňuje text, který je součástí obrázků, a zobrazuje tyto informace v Prohlížeči výsledků. To zahrnuje obrázky na obrazovce jako jsou grafické instalátory pro aplikace, nepřístupná PDF otevřená v aplikaci Adobe Reader, aktuální vybraný soubor s obrázkem v aplikaci Průzkumník systému Windows nebo dokument získaný z kamerové lupy PEARL nebo ze stolního skeneru.

Pokud je na Vašem systému nainstalována sada Microsoft Office, můžete nyní:

Pro více informací o používání Rozpoznávání textu stiskněte JAWSKey+MEZERNÍK, O následované SHIFT+LOMÍTKO nebo otevřete téma Rozpoznávání textu v nápovědě JAWS.

Vylepšená podpora pro Microsoft Teams

Teams Vám též umožňuje zobrazovat schůzky a hovory v odlišných v oddělených oknech, která obsahují méně ovládacích prvků. Pro toto zobrazení stiskněte CTRL+ČǍRKU pro otevření Nastavení a zaškrtněte políčko "Zapnout nové prostředí schůzek (Nové schůzky a hovory se otevřou v samostatných oknech. Vyžaduje restartování aplikace Teams)". Klávesové zkratky JAWS pro schůzky a hovory v tomto režimu nefungují, ale Microsoft vytvořil vlastní sadu klávesových zkratek, které můžete zobrazit stisknutím CTRL+TEČKY.

Nová klávesová zkratka pro změnu úrovně interpunkce

Nyní můžete použít klávesovou zkratku JAWSKey+SHIFT+2 na alfanumerickém řádku pro přepínání mezi čtyřmi úrovněmi interpunkce, které určují, kolik interpunkce JAWS čte. Dostupné úrovně jsou Žádná, Některá, Většina a Vše. Podobně jako u klávesové zkratky pro přepínání odezvy obrazovky (JAWSKey+S) nebo odezvy klávesnice (JAWSKey+2) se úroveň interpunkce přepne zpět na předchozí nastavení, když restartujete JAWS. Pro trvalé určení úrovně interpunkce můžete použít Průvodce pří spuštění JAWS nebo Centrum nastavení.

Zopakovat poslední upozornění Windows

Nyní můžete používat novou skupinovou klávesovou zkratku JAWSKey+MEZERNÍK, N, aby JAWS zopakoval poslední mluvené upozornění. Tato upozornění zahrnují příchozí zprávy v Teams nebo Skype, nové zprávy aplikace Zoom, nový e-mail v aplikaci Outlook a další. Pokud používáte braillský řádek Focus, můžete též použít braillské klávesy PRAVÝ SHIFT+N (BODY 1-3-4-5). Pro zobrazení a správu upozornění ve Windows použijte klávesovou zkratku WIN+A.

Nástroj pro podporu od Freedom scientific pro shromažďování informací o systému

Nástroj pro podporu od FS je nový nástroj, který sbírá informace o Vašem počítači a odesílá zprávu našemu týmu technické podpory a softwarového vývoje. Tyto informace nám pomáhají s řešením problémů, na které můžete narazit při používání JAWS nebo ZoomTextu. Typicky Vás o jeho spuštění požádá technická podpora při řešení problému, když se domnívá, že při řešení tohoto problému může pomoci zjištění dodatečných podrobností o Vašem systému. Informace, které se sbírají, zahrnují:

Nástroj pro podporu od FS lze spustit z menu Nápověda v JAWS nebo z menu Podpora v ZoomTextu. Po spuštění Vás nástroj provede sbíráním informací a odesláním zprávy.

Informování o přístupných oznámeních o událostech

Ve výchozím nastavení nyní JAWS automaticky oznamuje řečí i na braillském řádku přístupná oznámení o událostech, která vytváří systém Windows. Tento druh oznámení se nachází na mnoha místech včetně informačních pruhú v Microsoft Office. Pokud tato oznámení nechcete slyšet, otevřete Centrum nastavení a zrušte zaškrtnutí políčka Informovat o přístupných oznámeních o událostech.

Automatické čtení zpráv v aplikaci Outlook 365

Když v aplikaci Outlook 365 otevřete zprávu v doručené poště, JAWS okamžitě začne číst zprávu bez přečtení titulku nebo informací z hlaviček. Informace se automaticky nečtou, když pomocí ALT+TAB přejdete do otevřené zprávy nebo když stisknete ENTER na zprávě v doručené poště, která je již otevřena.

Další nastavení toho, jak se mají číst zprávy, můžete provést v Rychlých nastaveních (JAWSKey+V) v aplikaci Outlook. Možná budete chtít přizpůsobit některé z následujících položek:

Různá vylepšení

Poslední aktualizace 23. prosince 2020