Novinky v aplikaci JAWS 2018

Na této stránce jsou popsány nové funkce a vylepšení v JAWS 2018. Můžete postupně přečíst celé novinky nebo pomocí JAWSKey+F6 otevřít seznam nadpisů a přejít přímo na určitou položku.

Změna v číslování verzí JAWS

Od vydání této verze se JAWS namísto nicneříkajícího čísla bude označovat podle roku, ve kterém bude prodáván. Můžete to brát podobně jako u výrobců automobilů, že letos na podzim vychází JAWS model 2018. Verze ZoomTextu a Fusionu, které budou následovat po vydání JAWS, budou také číslovány jako 2018. Pro uživatele tak bude snadnější zjistit, které verze patří k sobě a kdy byly vydány.

Podpora Microsoft Edge

JAWS 2018 přichází s podporou Edge, tedy nejnovějšího internetového prohlížeče Microsoftu, který je součástí Windows 10. Abyste mohli používat JAWS v Edge, musíte mít nainstalovanou verzi systému Windows 10 Creators Update (verze 1703) nebo novější. I když několik funkcí JAWS, jako jsou značky pozic, chytrá navigace, flexibilní web a nastavení specifická pro domény, v Edge zatím není dostupných, měl by jinak být celkový dojem při procházení webových stránek v Edge pomocí hlasového a braillského výstupu co nejpodobnější práci v prohlížečích Internet Explorer, Chrome nebo Firefox. Jak společně s Microsoftem pokračujeme ve zlepšování podpory Edge, budou následující aktualizace JAWS přinášet další zlepšení fungování JAWS v Edge.

Stejně jako v ostatních prohlížečích se i v Edge ke čtení webových stránek používá virtuální kurzor. K pohybu po stránkách můžete používat standardní příkazy pro čtení stejně jako většinu navigačních horkých kláves. V současnosti zatím není několik navigačních horkých kláves v Edge podporováno, nicméně nejčastěji používané příkazy, jako je pohyb po nadpisech, odstavcích, formulářích, tabulkách, seznamech, grafice a oblastech, jsou dostupné. V dalších aktualizacích přibydou další navigační horké klávesy.

Ve výchozím nastavení používá JAWS v Edge poloautomatický formulářový režim, který automaticky přechází do formulářového režimu, jen když na formulářový prvek přejdete pomocí kláves TAB nebo SHIFT+TAB. Kvůli způsobu, jakým Edge zobrazuje webové stránky, zde není dostupný automatický formulářový režim, protože v Edge je možné mít na jednom řádku i více formulářových prvků. Pokud tedy na formulářový prvek přejdete pomocí , musíte pro přechod do formulářového režimu stisknout ENTER.

V Edge jsou dále podporovány následující známé funkce JAWS:

Když začnete používat Edge, je třeba mít na paměti jednu důležitou věc, a sice že Edge je moderní aplikace bez lišty aplikačního menu, na kterou by bylo možné přejít klávesou ALT. Pro přístup k funkcím prohlížeče Edge stiskněte na konci stránky TAB nebo na začátku stránky SHIFT+TAB. V pohybu po různých prvcích pokračujte klávesou TAB nebo SHIFT+TAB, dokud se nedostanete zpět do webové stránky. Edge případně nabízí také mnoho stejných klávesových zkratek, které najdeme i v ostatních prohlížečích, jako je CTRL+T pro otevření nové záložky, CTRL+H pro historii, CTRL+I pro oblíbené položky, CTRL+J pro stažené soubory atd. Můžete též stisknout ALT+X pro otevření menu s několika položkami jako je Tisk, změna úrovně přiblížení, správa rozšíření, Nastavení a další.

Poznámka: Když upravujete úroveň výřečností na webu (Vysoká, Střední nebo Nízká) v Centru nastavení, mohou nyní být v aplikaci Edge zapnuta nebo vypnuta pouze oznámení o začátku a konci oblasti.

Rozpoznávání textu přidává podporu pro kamery Freedom Scientific a stolní skenery

Funkce Rozpoznávání textu, která vám umožňuje rozpoznat text nepřístupných PDF dokumentů otevřených v Adobe Readeru nebo text v obrázcích na obrazovce, byla rozšířena o podporu rozpoznávání grafických souborů a také o rozpoznávání obrazu ze čtecích kamer PEARL(R) od Freedom Scientific a ze stolních skenerů. PEARL je velmi dobře přenosná dokumentová kamera, která vám umožňuje během pár sekund vyfotit a rozpoznat text na stránce a také obsahuje automatický režim, který na základě sledování pohybu automaticky vyfotí předlohu pokaždé, kdy otočíte stránku.

Pro rozpoznání textu v grafických souborech BMP, JPG, JPEG, GIF, TIF, TIFF, PNG, PCX nebo PDF stiskněte skupinový příkaz JAWSKey+MEZERNÍk, O, F, když bude daný soubor vybraný v Průzkumníku souborů. Rozpoznaný text bude zobrazen v prohlížeči výsledků, kde můžete pomocí standardních příkazů pro čtení text prohlížet nebo označit a kopírovat do dalších aplikací. Alternativně stiskněte klávesu KONTEXTOVÉ MENU a v menu zvolte „Rozpoznat pomocí JAWS“.

Poznámka:Pokud JAWS není schopen rozpoznat PDF kvůli nastavení jeho zabezpečení, zkuste PDF otevřít v Adobe Readeru, a potom použijte skupinový příkaz pro rozpoznávání dokumentů JAWSKey+MEZERNÍK, O, D.

Pro vyfocení a přečtení dokumentu pomocí kamery PEARL položte stránku pod kameru a srovnejte ji, a potom stiskněte skupinový příkaz JAWSKey+MEZERNÍK, O, A. Tak otevřete nový dialog Rozpoznávání ze skeneru a kamery a pokud máte USB kameru PEARL připojenou, bude v dialogu přednastavena. Pro vyfocení a rozpoznání jedné stránky jen stiskněte ENTER. Po několika sekundách je rozpoznávání dokončeno a JAWS zobrazí text v prohlížeči výsledků, kde můžete pomocí standardních příkazů pro čtení text prohlížet nebo označit a kopírovat do dalších aplikací.

Poznámka:Velikost záběru kamery PEARL je 9 x 12 palců.

Pro rozpoznávání více stránek je třeba po stisku kláves JAWSKey+MEZERNÍK, O, A zaškrtnout volbu „Režim vícestránkového rozpoznávání s detekcí pohybu“, a teprve poté zahájit skenování stiskem tlačítka Skenovat. Když uslyšíte, jak JAWS přehraje zvuk spouště fotoaparátu, znamená to, že aktuální stránka byla vyfocena a pod kameru můžete položit novou stránku nebo můžete otočit stránku v knize. Jakmile PEARL detekuje, že pod kamerou už není žádný pohyb, bude vyfocena a rozpoznána další stránka. Až dokončíte rozpoznávání všech stránek, stiskněte znovu JAWSKey+MEZERNÍK, O, A, abyste rozpoznávání ukončili. Můžete také zaškrtnout volbu „Časový limit“, a rozpoznávání se bude ukončovat automaticky, když PEARL nedetekuje žádný pohyb po více jak 30 sekund.

Pro naskenování předlohy skenerem vložte dokument do skeneru a stiskem kláves JAWSKey+MEZERNÍK, O, A otevřete dialog Rozpoznávání ze skeneru a kamery. Ujistěte se, že je skener vybraný v rozbalovacím seznamu Kamery a skenery, a poté spusťte rozpoznávání tlačítkem Skenovat. Jakmile je rozpoznávání dokončeno, JAWS zobrazí text v prohlížeči výsledků, kde můžete pomocí standardních příkazů pro čtení text prohlížet nebo označit a kopírovat do dalších aplikací. Má-li váš skener automatický podavač, zaškrtněte pro rozpoznávání více stránek volbu „Používat &automatický podavač, je-li k dispozici“. Při skenování pomocí kamery PEARL, ale i skeneru JAWS také hlásí orientaci stránky, jako „otočeno vpravo“, „otočeno vlevo“, „otočeno nahoru“ nebo „otočeno dolů“. To je užitečné, když se chcete ujistit, že je stránka správně otočená, když ji potřebujete přehnout a vložit do obálky tak, aby se v jejím okénku objevila správná informace.

Zcela nový instalační program

Proces instalace JAWS byl zcela přepracován, aby mohl využívat výhod nejnovějších technologií. Průběh instalace byl zefektivněn, obsahuje méně dialogů a umožňuje rychlejší stahování a instalaci jednotlivých součástí. Instalační program je také ozvučený sám o sobě a nevyžaduje již run-time verzi JAWS. Máte-li při instalaci JAWS 2018 spuštěnou starší verzi JAWS, nebude hlasový výstup instalačního programu mluvit, abyste v průběhu instalace mohli používat starší verzi JAWS.

Nové nastavení výřečnosti pro virtuální kurzor

Při čtení dokumentů pomocí virtuálního kurzoru vás JAWS upozorňuje na začátky a konce různých prvků, jako jsou seznamy, tabulky a oblasti. Jak se v JAWS zlepšuje podpora standardu ARIA a tvůrci webů mají stále lepší povědomí o přístupnosti, může se množství doprovodných informací poskytovaných v režimu virtuálního kurzoru stát nadměrné ve chvílích, kdy se chcete soustředit jen na čtení obsahu stránky. Abyste mohli snadněji určovat, co je čteno, nabízí nyní JAWS tři úrovně výřečnosti pro virtuální kurzor. Získáváte tak kontrolu nad tím, kolik podrobností chcete při čtení různého webového obsahu slyšet. Tyto tři úrovně jsou:

Pro výběr úrovně výřečnosti proveďte následující kroky:

 1. Stiskněte JAWSKey+F2 a zvolte Centrum nastavení.
 2. Do editačního pole Hledat zadejte „výřečnost“ bez uvozovek.
 3. ŠIPKOU DOLŮ přejděte ve stromovém seznamu s výsledky hledání na položku „Úroveň výřečnosti na webu“.
 4. Pomocí MEZERNÍKU nastavte požadovanou úroveň.
 5. TABULÁTOREM přejděte na tlačítko OK a stiskněte ENTER pro uložení této změny a zavření Centra nastavení.

Úroveň výřečnosti virtuálního kurzoru můžete také nastavit jen pro určitý web. Z webu, na kterém chcete používat odlišnou úroveň výřečnosti, otevřete klávesami JAWSKey+V Rychlá nastavení JAWS, přejděte do skupiny Osobní nastavení pro WWW a na položce Výřečnost virtuálního kurzoru MEZERNÍKEM nastavte úroveň, kterou chcete na daném webu používat.

Všechny úrovně výřečnosti jsou přednastaveny tak, aby byl uživatelský dojem optimální. Nicméně stejně jako u výřečnosti hlasového výstupu lze i u výřečnosti virtuálního kurzoru každou z úrovní dále upravovat, aby vám poskytovala jen ty informace, které chcete slyšet. Můžete například chtít používat výchozí střední úroveň výřečnosti, ale byli byste rádi, kdyby vám JAWS hlásil některé prvky, které ve výchozím nastavení této úrovně hlášeny nejsou. Pro úpravu úrovně výřečnosti virtuálního kurzoru otevřete Centrum nastavení, rozbalte skupinu Web / HTML / PDF, rozbalte skupinu Čtení a dále rozbalte skupinu Upravit úrovně výřečnosti na webu. Poté stiskněte MEZERNÍK na úrovni, kterou chcete upravovat. Otevře se dialog se stromovým seznamem obsahujícím strukturální prvky, které mohou být v režimu virtuálního kurzoru hlášeny. Pomocí MEZERNÍKU hlášení prvků zapněte nebo vypněte, a nakonec stiskem tlačítka OK změny uložte.

Řeč na vyžádání

Řeč na vyžádání je funkce, která vám umožňuje omezit množství hlasového výstupu JAWS při pohybu v oknech a dokumentech, nebo když pomocí klávesových zkratek provádíte různé akce. Ve výchozím nastavení JAWS při zapnuté řeči na vyžádání hlásí jen akce prováděné omezenou skupinou klávesových zkratek. Navíc je stále k dispozici ozvučení myši a odezva klávesnice, takže JAWS stále může číst text pod ukazatelem myši a text, který napíšete. Mezi řečí na vyžádání a plnou řečí se můžete rychle a pohodlně přepínat skupinovým příkazem, nebo můžete řeč na vyžádání nastavit jako výchozí režim hlasového výstupu po spuštění JAWS.

Pro uživatele JAWS, kteří spoléhají převážně na braillský výstup, nebo pro uživatele varianty Fusion, kteří vidí na obrazovku dostatečně, aby mohli sledovat pohyb kurzoru, může být příliš mnoho hlasového výstupu při pohybu pomocí klávesnice či myši unavující. Nicméně uživatelé stále chtějí mít možnost nechat si hlasem přečíst, kam se na obrazovce přesunuli, nebo si třeba zkontrolovat titulek okna, název sloupce v tabulce nebo si ze Systémové lišty přečíst aktuální čas. Pro obě tyto skupiny uživatelů může být řeč na vyžádání velmi užitečná. Zjistíte, že při přepínání mezi aplikacemi pomocí kláves ALT+TAB nebo při pohybu ŠIPKAMI v dokumentu JAWS mlčí. Hlasový výstup se aktivuje jen při použití omezené sady klávesových zkratek pro čtení, jako jsou klávesy pro přečtení aktuálního znaku, slova, řádku a odstavce nebo klávesa pro plynulé čtení.

Skupinový příkaz pro zapnutí řeči na vyžádání:

Ve výchozím nastavení se JAWS vždy spouští se zapnutou plnou řečí, i když byl naposledy ukončen s řečí na vyžádání nebo s vypnutou řečí. Pokud chcete trvale změnit výchozí režim řeči, proveďte následující kroky:

 1. Klávesami JAWSKey+F2 otevřete seznam nástrojů JAWS a zvolte v něm Centrum nastavení.
 2. Chcete-li, aby se změna v nastavení projevila jen v určité aplikaci, vyberte tuto aplikaci v rozbalovacím seznamu Aplikace, jinak stiskněte CTRL+SHIFT+D pro načtení výchozí konfigurace.
 3. Ve stromovém seznamu rozbalte skupinu voleb Nastavení řeči.
 4. Na položce Režim řeči si MEZERNÍKEM vyberte výchozí režim mezi možnostmi Plná řeč a Méně řeči. Ve výchozím nastavení je zde vybrána Plná řeč.
 5. Na položce Možnosti méně řeči si MEZERNÍKEM vyberte, zda bude výchozí volbou Řeč na vyžádání, nebo Vypnout řeč. Jako výchozí hodnota je zde Řeč na vyžádání.
 6. Rozbalte skupinu voleb Nastavení řeči na vyžádání.
 7. Pokud chcete, aby v režimu řeči na vyžádání nebyly aktivní žádné příkazy pro čtení, zrušte MEZERNÍKEM zaškrtnutí volby Povolit příkazy pro čtení. Ve výchozím nastavení jsou příkazy pro čtení povolené.
 8. Je-li zapnuté ozvučení myši a chcete poslouchat hlasovou odezvu pohybu ukazatele myši i při řeči na vyžádání, zaškrtněte MEZERNÍKEM volbu Zapnout ozvučení myši. Ve výchozím nastavení je tato volba vypnutá.
 9. Je-li odezva klávesnice nastavena na Znaky, Slova nebo Znaky i slova a chcete slyšet, co píšete, i při řeči na vyžádání, zaškrtněte MEZERNÍKEM volbu Zapnout odezvu klávesnice. Ve výchozím nastavení je tato volba vypnutá.
 10. Pro uložení změn a zavření Centra nastavení stiskněte tlačítko OK.

Vyhrazené příkazy pro čtení

V tabulkách níže jsou vypsány přednastavené vyhrazené příkazy pro čtení, které jsou aktivní v režimu řeči na vyžádání. Jsou to jak příkazy dostupné ve všech aplikacích, tak i příkazy specifické pro Word, Excel a Outlook.

    
Popis Příkaz
Plynulé čtení JAWSKey+ŠIPKA DOLŮ
Přečíst aktuální znak NUM 5
Přečíst aktuální slovo JAWSKey+NUM 5
Přečíst aktuální řádek JAWSKey+ŠIPKA NAHORU
Přečíst text od začátku aktuálního řádku po pozici aktivního kurzoru JAWSKey+HOME
Přečíst text od pozice aktivního kurzoru do konce aktuálního řádku JAWSKey+PAGE UP
Přečíst aktuální větu ALT+NUM 5
Přečíst aktuální odstavec CTRL+NUM 5
Přečíst aktuální buňku v tabulce ALT+CTRL+NUM 5
Přečíst aktuální prvek a k němu přidružený popisek JAWSKey+TAB
Přečíst titulek okna JAWSKey+T
Přečíst spodní řádek aktuálního okna JAWSKey+PAGE DOWN
Přečíst horní řádek aktuálního okna JAWSKey+END
Přečíst označený text JAWSKey+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Přečíst systémový čas JAWSKey+F12
Zrychlit hlas a nastavení uložit ALT+CTRL+WINDOWS+PAGE UP
Dočasně zrychlit hlas (při přepnutí do jiné aplikace se obnoví dříve uložená rychlost) ALT+CTRL+PAGE UP
Zpomalit hlas a nastavení uložit ALT+CTRL+WINDOWS+PAGE DOWN
Dočasně zpomalit hlas (při přepnutí do jiné aplikace se obnoví dříve uložená rychlost) ALT+CTRL+PAGE DOWN
Omezení pohybu aktivního kurzoru JAWSKey+R
Přečíst obsah dialogového okna JAWSKey+B
Přečíst slovo v kontextu JAWSKey+C
Přečíst horkou klávesu pro aktuální ovládací prvek nebo položku menu SHIFT+NUM 5
Přečíst barvu JAWSKey+5
Popis Příkaz
Přečíst souřadnice poslední buňky, na kterou jste přešli při vytváření vzorce CTRL+NUM 5
Přečíst úvodní zprávu pro data zadávaná do aktuální buňky CTRL+SHIFT+V
Přečíst aktuální řádek JAWSKey+SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Přečíst vše od začátku řádku po aktuální buňku JAWSKey+SHIFT+HOME
Přečíst vše od aktuální buňky do konce řádku JAWSKey+SHIFT+PAGE UP
Přečíst aktuální sloupec CTRL+JAWSKey+ŠIPKA NAHORU
Přečíst vše od začátku sloupce po aktuální buňku CTRL+JAWSKey+HOME
Přečíst vše od aktuální buňky do konce sloupce CTRL+JAWSKey+PAGE UP
Přečíst souřadnice aktuální buňky JAWSKey+C
Přečíst vzorec CTRL+JAWSKey+F2
Přečíst stav mřížky ALT+SHIFT+G
Přečíst souhrn řádku JAWSKey+DELETE
Přečíst souhrn sloupce/td> JAWSKey+ENTER
Přečíst název sloupce ALT+JAWSKey+SHIFT+C
Přečíst název řádku ALT+JAWSKey+SHIFT+R
Přečíst souřadnice viditelného úseku buněk ALT+SHIFT+V
Přečíst komentář buňky ALT+SHIFT+APOSTROF
Popsat ohraničení buňky ALT+SHIFT+B
Přečíst odkaz v buňce ALT+SHIFT+H
Přečíst monitorované buňky ALT+SHIFT+10
Popis Příkaz
Zapnout či vypnout navigační horké klávesy JAWSKey+Z
Přečíst chybné slovo a návrh opravy JAWSKey+F7
Přečíst řádek a sloupec, ve kterém je kurzor JAWSKey+DELETE
Přečíst název sloupce ALT+JAWSKey+SHIFT+C
Přečíst název řádku ALT+JAWSKey+SHIFT+R
Přečíst aktuální sloupec ALT+WINDOWS+TEČKA
Přečíst aktuální řádek ALT+WINDOWS+ČÁRKA
Přečíst první buňku v sloupci JAWSKey+MEZERNÍK, potom T, a potom ALT+1
Přečíst první buňku v řádku JAWSKey+MEZERNÍK, potom T, a potom ALT+5
Přečíst pole CTRL+JAWSKey+NUM 5
Přečíst komentář ALT+SHIFT+APOSTROF
Přečíst poznámku pod čarou nebo vysvětlivku ALT+SHIFT+E
Přečíst revizi textu CTRL+JAWSKey+R
Popsat ohraničení okolo označeného textu ALT+SHIFT+B
Přečíst používaný jazyk ALT+CTRL+A
Popis Příkaz
Přečíst chybné slovo a návrh opravy JAWSKey+F7
Přečíst pole záhlaví ALT+10
Přečíst aktuální řádek ALT+WINDOWS+NUM 5
Přečíst aktuální sloupec ALT+WINDOWS+TEČKA
Přečíst pole CTRL+JAWSKey+NUM 5
Zapnout či vypnout navigační horké klávesy JAWSKey+Z
Přečíst informační panel Outlooku CTRL+JAWSKey+I
Přečíst používaný jazyk ALT+CTRL+A

Clona obrazovky pro vyšší soukromí

Pro zvýšení svého soukromí můžete používat clonu obrazovky, která obrazovku zatmaví, takže zamezíte tomu, aby někdo jiný viděl, co čtete nebo píšete. Tato funkce je dostupná ve Windows 10 a Windows 8.

Clonu obrazovky zapnete stiskem kláves JAWSKey+MEZERNÍK, a potom F11 nebo trojím klepnutím třemi prsty na dotykové obrazovce. Jinak lze clonu obrazovky zapnout či vypnout také z dialogu Rychlá nastavení (JAWSKey+V). Jakmile je clona zapnutá, není obsah obrazovky vidět. Clona obrazovky zůstává aktivní, dokud ji nevypnete nebo nerestartujete JAWS. Clonu obrazovky lze též vypnout kliknutím pravým tlačítkem myši.

Poznámka: Clona obrazovky je funkce určená čistě ke zvýšení soukromí a na přenosném počítači či tabletu nezvyšuje výdrž baterie. Clona obrazovky je navíc dostupná, jen když je spuštěný samostatný JAWS. Clonu nelze používat, pracujete-li s programem Fusion nebo když máte spuštěný JAWS současně s MAGic či se ZoomTextem.

Podpora hlasů Microsoft Mobile ve Windows 10

JAWS nyní funguje s hlasy Microsoft Mobile, novým hlasovým rozhraním Microsoftu vyvinutým pro Univerzální platformu Windows. Používáte-li JAWS ve Windows 10, bude v dialozích Nastavení hlasu a Vybrat hlasový profil uveden nový profil Microsoft Mobile. Jaké hlasy jsou dostupné, je závislé na nainstalovaném jazyku Windows. Pro češtinu je k dispozici jeden hlas. Další hlasy lze přidat prostřednictvím stažitelných jazykových balíčků, které lze instalovat v nastavení oblasti a jazyka.

Aktualizovaná knihovna braillského zkratkopisu LibLouis

JAWS 2018 obsahuje oblíbenou knihovnu pro braillský zkratkopis LibLouis ve verzích 3.3 i 3.5. To uživatelům umožňuje používat nejnovější aktualizaci anglického zkratkopisu i plnopisu ve standardu Unified English Braille a taktéž vylepšené tabulky pro další jazyky. Například verze 3.5 nabízí některá zlepšení pro zadávání a zobrazování zkratkopisu v některých jazycích jako je francouzština nebo holandština. Jako výchozí je vybrána verze 3.3. Pro přepnutí na 3.5 otevřete Centrum nastavení, proveďte hledání pro "překladač" a poté v rozbalovacím seznamu Překladač vyberte LibLouis 3.5.0

Označit text mezi dočasnou značkou pozice a aktuální pozicí kurzoru ve webových editačních polích a dalších aplikacích

V aplikaci Microsoft Word, stránkách HTML nebo dokumentech PDF můžete nastavit dočasnou značku pozice, přejít kurzorem na jiné místo v dokumentu nebo na webové stránce a provést skupinový příkaz pro označení textu mezi touto značkou a kurzorem. Například při čtení webové stránky můžete stisknout CTRL+WIN+K pro nastavení dočasné značky pozice na určitý nadpis, přesunout virtuální kurzor o několik odstavců dolů a poté stisknout JAWSKey+MEZERNÍK, M pro označení textu od tohoto nadpisu po místo, kam jste umístili kurzor. Poté můžete stisknout CTRL+C pro zkopírování obsahu a jeho vložení do jiné aplikace.

JAWS 2018 nyní tuto funkcionalitu rozšiřuje vím že vám umožňuje označit text mezi dočasnou značkou pozice a umístěním kurzoru ve standardních aplikacích pro úpravu textu jako je Poznámkový blok nebo WordPad, nebo v Internet Exploreru nebo Chrome, když jste v editačním poli na webové stránce nebo ve webové aplikaci pro úpravu textu a formulářový režim je aktivní. Pokud například potřebujete označit několik vět v aplikaci Google Docs, můžete nyní stisknout CTRL+WIN+Kna místě v dokumentu na kterém chcete s označením začít, přejít kurzorem na místo kde chcete označení skončit, a poté stisknout JAWSKey+MEZERNÍK, M pro označení textu. Poté můžete použít jakékoliv formátování nebo zkopírovat nebo vyjmout tento text pro vložení do jiného místa v dokumentu nebo do jiné aplikace. Když kopírujete a vkládáte text z webových aplikací pro úpravu textu, kopírují se i všechny atributy textu jako je tučné a tak dále.

Poznámka: Kvůli současným omezením v Chrome funguje označování textu v Google Docs spolehlivě jen v případě, že je v rámci jednoho odstavce.

V Manažeru navigačních horkých kláves přibyla možnost pohybu po jakýchkoli odkazech

Byla přidána nová možnost pohybu po jakýchkoli odkazech, kterou můžete ručně přiřadit navigační horké klávese, a používat ji potom v jakýchkoli prohlížečích. Pro přiřazení klávesy této akci proveďte následující kroky:

 1. Stiskněte JAWSKey+F2 a zvolte Navigační horké klávesy.
 2. V seznamu vyberte položku Jakýkoliv odkaz a stiskněte tlačítko Upravit přiřazení klávesy.
 3. Do editačního pole zadejte klávesu, kterou chcete této možnosti přiřadit, a stiskněte ENTER. Klávesa musí být z rozsahu A až Z či 0 až 9.
 4. Stiskem tlačítka OK uložte změnu a zavřete dialog.

Jakmile je tato klávesa přiřazena, bude v prohlížeči přesouvat virtuální kurzor na navštívené i nenavštívené odkazy.

Nová volba „Dokumenty a webové stránky se začnou automaticky číst po načtení“ v Centru nastavení

Do Centra nastavení a Rychlých nastavení JAWS byla přidána volba, která určuje, zda má JAWS automaticky spustit čtení po načtení PDF dokumentu nebo webové stránky. Dříve byla tato možnost dostupná jen uživatelům Fusionu, nyní ale byla rozšířena i pro uživatele samotného JAWS. Když je tato volba zapnutá, JAWS automaticky začne číst webovou stránku nebo PDF dokument, jakmile jsou načteny. Pokud nechcete, aby JAWS automaticky začínal číst, volbu vypněte. Vypnutí této volby je užitečné, zejména když JAWS používáte společně se zvětšovacím softwarem, protože se vám při pohybu pomocí myši kurzor neočekávaně nevrací k začátku stránky. Pokud používáte jen JAWS, je tato volba ve výchozím nastavení zapnutá a pokud používáte Fusion nebo FSReader, je vypnutá.

Nová klávesová zkratka pro nalezení pravopisných chyb v Dokumentech Google

V Dokumentech Google nyní můžete pro přechod na nejbližší další nebo předchozí pravopisnou chybu stisknout klávesy CTRL+APOSTROF nebo CTRL+STŘEDNÍK.

Do hláskování slov bylo zahrnuto rozvíjení akronymů

Když při procházení webové stránky virtuálním kurzorem narazíte na slovo obsahující akronym a dvakrát stisknete JAWSKey+NUM 5 (CAPSLOCK+K v rozložení Laptop) pro jeho vyhláskování, JAWS nyní také přečte akronym či zkratku.

Čtení dialogových oken v moderních aplikacích

Když je v klasických aplikacích zobrazen dialog, můžete si nechat přečíst celý jeho obsah stiskem JAWSKey+B. Tento příkaz nyní funguje pro čtení obsahu různých zobrazovaných dialogů také v moderních aplikacích, jako je Pošta, Store či Edge.

Vylepšení v přepínání jazyků JAWS

Obsahuje-li dokument či webová stránka text v jiném jazyce, než je primární jazyk JAWS, může se JAWS automaticky přepnout do daného jazyka, pokud je příslušný hlas v aktuálním hlasovém profilu k dispozici. Nicméně ve většině neanglických verzí JAWS je ve výchozím nastavení automatické přepínání jazyků vypnuté, takže uživatel se musí na hlas odpovídající jazyku textu přepínat ručně. Při ručním přepínání jazyků, ať už změnou aktivního hlasového profilu nebo prostřednictvím dialogu Vybrat jazyk (CTRL+WINDOWS+L), JAWS nyní vybraným jazykem čte pouze text dokumentu či webové stránky, ale zprávy JAWS, menu a dialogy aplikace bude nadále číst primárním jazykem.

Když například budete mít v profilu jako primární jazyk nastavenou češtinu a přepnete se na anglický hlas, aby vám přečetl webovou stránku v angličtině, JAWS bude číst anglický text anglickým hlasem, ale zprávy JAWS jako třeba hlášení odkazů a nadpisů bude číst stále českým hlasem.

Podpora pro Skype 8

JAWS 2018 nyní obsahuje zlepšenou podporu pro Skype 8. Více informací o používání Skype 8 s JAWS naleznete v tématu nápovědy Skype 8.

Poslední aktualizace srpen 2018

Novinky v předchozí verzi