Novinky v aplikaci JAWS 18

Na této stránce jsou popsány nové funkce a vylepšení v JAWS 18. Můžete postupně přečíst celé novinky nebo pomocí JAWSKey+F6 otevřít seznam nadpisů a přejít přímo na určitou položku.

Nové vizuální sledování ve Windows 10 při čtení webových stránek a PDF dokumentů pomocí JAWS

Při používání JAWS společně s MAGic nebo ZoomTextem zvýrazňuje zvětšovací program na webových stránkách text, který JAWS čte. Nicméně při práci se samotným JAWS dosud nebylo možné text zvýrazňovat a vizuálně sledovat pohyb po webu, což vidícím uživatelům ztěžovalo zjištění pozice virtuálního kurzoru na stránce.

JAWS nyní ve Windows 10 a 8.1 při pohybu virtuálním kurzorem po webových stránkách, v PDF dokumentech a v aplikaci Pošta zvýrazňuje text, i když není spuštěný žádný zvětšovací program. Text, který JAWS právě čte, je zvýrazněn, takže vidící uživatel, jako rodič, učitel, vývojář nebo tester může vizuálně text snadno sledovat. Vizuální sledování JAWS je dostupné v Internet Exploreru, Chromu, Firefoxu, v PDF dokumentech otevřených v Adobe Readeru a v aplikaci Pošta. V těchto aplikacích je vizuální sledování ve výchozím nastavení zapnuté. Mějte na paměti, že při pohybu po řádcích v internetovém prohlížeči JAWS zvýrazňuje virtuální řádek a nikoli skutečný řádek, jak je zobrazený na stránce.

Výchozí nastavení zvýraznění by mělo vyhovovat většině uživatelů, v případě potřeby ale můžete měnit jeho vzhled, tedy barvu, styl, průhlednost, šířku čáry a velikost. Například výchozí barva je limetkově zelená a výchozí styl je Obdélník. Při tomto nastavení je okolo zvýrazněného textu vyplněný obdélník. Možná byste ale raději pro zvýraznění použili jinou barvu, styl a větší průhlednost. Pro změnu těchto nastavení otevřete z jedné z podporovaných aplikací Centrum nastavení, rozbalte novou skupinu Vizuální sledování, označte položku Zvýrazňovat virtuální kurzor, a potom stiskem F6 přejděte do podokna, ve kterém můžete nastavení vizuálního sledování měnit.

Podpora hlasů Vocalizer Expressive 2.2

JAWS 18 podporuje hlasy Vocalizer Expressive verze 2.2 od společnosti Nuance. Vocalizer Expressive má velmi rychlou odezvu a obsahuje přirozeně znějící hlasy vysoké kvality v široké škále jazyků a dialektů. Uživatelům už dříve známé české hlasy Zuzana a Iveta byly aktualizovány, aby byla zlepšena jejich odezva a zřetelnost. K dispozici jsou i některé nové hlasy pro další jazyky a některé úplně nové jazyky např. bulharština a chorvatština.

Stejně jako u starších hlasů Vocalizer Expressive lze i všechny hlasy Vocalizer Expressive 2.2 zdarma stáhnout ze stránky Freedom Scientific pro stažení syntezátorů ve dvou variantách - kompaktní a vyšší prémiové kvalitě.

Kompaktní hlasy jsou uloženy v menších souborech, které v počítači zabírají mnohem méně místa. Jsou oblíbené u mnoha uživatelů, protože nabízejí velmi dobrou kvalitu při vyšší rychlosti hlasu. Jsou to stejné hlasy, které se používajív zařízeních se systémem iOS od společnosti Apple jako třeba iPhone. Protože jsou kompaktní hlasy malé, poskytují se v jediném souboru pro každý jazyk. Když si například stáhnete kompaktní hlasy pro češtinu, budete mít jeden soubor obsahující oba české hlasy.

Můžete se také rozhodnout pro stažení hlasů ve vyšší prémiové kvalitě. To jsou mnohem větší soubory, ale v celkově v nejvyšší možné kvalitě zvuku. Hlasy v prémiové kvalitě můžete instalovat vedle kompaktních hlasů, takže se v případě potřeby můžete přepínat mezi kompaktní a prémiovou verzí stejného hlasu.

Nové hlasy Vocalizer Expressive 2.2 jsou dostupné jen pro JAWS 18 a novější. Pokud jste dříve nainstalovali hlasy Vocalizer Expressive, které jste používali se staršími verzemi JAWS, budou tyto hlasy stále fungovat s těmito staršími verzemi, ale neuvidíte je v JAWS 18, jakmile nainstalujete první hlas Vocalizer Expressive 2.2.

Zlepšené fungování při současném používání JAWS a ZoomTextu

JAWS 18 může výrazně lépe spolupracovat se ZoomTextem 11. Uživatelé obou těchto špičkových produktů v oboru zaznamenají při souběžném používání JAWS 18 a ZoomTextu 11 mnohem hladší fungování bez ohledu na to, v jakém pořadí byly produkty nainstalovány a v jakém pořadí byly spuštěny.

Při současně spuštěném JAWS 18 a ZoomTextu 11 zaznamenají uživatelé následující chování:

JAWS při používání se ZoomTextem obsluhuje všechny hlasové funkce tedy i ozvučení myši. Pokud chcete mít při pohybu myši hlasovou odezvu, je třeba v JAWS ji zapnout, protože ve výchozím nastavení je vypnutá. Nejjednodušší způsob je použít skupinový příkaz JAWSKey+MEZERNÍK, E, O. Nicméně to je jen dočasné nastavení a vrátí se zpět při příštím spuštění JAWS. Pokud hodláte používat ozvučení myši stále, můžete je trvale zapnout provedením následujících kroků:

 1. Stiskněte JAWSKey+F2 a zvolte Centrum nastavení.
 2. Stiskněte CTRL+SHIFT+D pro načtení výchozího konfiguračního souboru.
 3. Ve stromovém seznamu rozbalte skupinu voleb Ozvučení myši a stiskněte MEZERNÍK na položce Povolit ozvučení myši.

Import starších nastavení z předchozích verzí JAWS

Pro uživatele JAWS znovu zavádíme možnost převzetí všech uživatelských úprav nastavení starší verze JAWS do nejnovější verze. To zahrnuje výchozí i aplikační nastavení, uživatelské skripty, položky slovníku, popisky grafiky, úpravy Flexibilního webu, uživatelská nastavení webu včetně uživatelských popisků, schémata řeči a hlasové profily. Když se JAWS 18 po instalaci poprvé spustí a zjistí, že jsou dostupná uživatelská nastavení JAWS 17, zeptá se, zda chcete importovat tato nastavení do této verze JAWS. Zvolte Ano pro import starších nastavení, nebo vyberte Ne pro použití výchozích nastavení JAWS 18.

Jakmile je import starších nastavení dokončen, otevře se dialog, ve kterém si budete moci nastavit spouštění JAWS. Tento dialog obsahuje stejné možnosti jako dialog Nastavit spouštění JAWS, který otevřete z menu JAWS po rozbalení podmenu Nastavení, aktivaci položky Základní a stisku tlačítka Automatické spouštění JAWS. Až nastavíte, jak chcete JAWS spouštět, stiskněte tlačítko OK pro uložení nastavení a zavření dialogu.

Poznámka: Kvůli významným změnám ve struktuře souborů nastavení v JAWS 17 oproti starším verzím nelze importovat uživatelská nastavení ze starších verzí než JAWS 17.

Úplně nové funkce importu a exportu uživatelského nastavení JAWS

JAWS 18 vám nyní umožňuje rychle a pohodlně exportovat veškerá uživatelská nastavení, jako jsou výchozí i aplikační nastavení, uživatelské skripty, položky slovníku, popisky grafiky, úpravy Flexibilního webu, uživatelská nastavení webu včetně uživatelských popisků, schémata řeči a hlasové profily, do jediného souboru zálohy, který si můžete uložit nebo sdílet s dalšími uživateli JAWS. Soubory zálohy nastavení JAWS se ukládají s příponou SBAK. Takovýto soubor zálohy lze jednoduše importovat do jakéhokoli počítače s JAWS 18 nebo novějším a JAWS bude používat importovaná nastavení.

Pro export nastavení do souboru SBAK vstupte do menu JAWS, rozbalte podmenu Nástroje, dále otevřete podmenu Import/Export a vyberte položku Exportovat nastavení. Otevře se průvodce exportem nastavení a provede vás exportováním nastavení JAWS. V průběhu této operace si můžete zvolit, zda chcete exportovat veškerá nastavení, nebo můžete k exportu zvolit jen některá nastavení. Pokud to nezměníte, je soubor SBAK uložen na plochu pod názvem JAWS číslo verze SettingsBackup (kde číslo verze je verze JAWS, který je při vytváření zálohy spuštěný). V případě potřeby ale můžete nastavit jiné umístění a název souboru a můžete též volitelně přidat k záloze komentář s informací o důvodech vytváření zálohy. Jakmile je exportování dokončeno, můžete soubor SBAK s vaším nastavením JAWS sdílet s dalšími uživateli JAWS prostřednictvím elektronické pošty nebo služeb pro sdílení souborů jako Dropbox nebo můžete soubor zálohy uložit na přenosný USB disk.

Pro import nastavení JAWS ze souboru SBAK vstupte do menu JAWS, rozbalte podmenu Nástroje, dále otevřete podmenu Import/Export a vyberte položku Importovat nastavení. Otevře se průvodce importem nastavení a provede vás importováním nastavení JAWS. Pokud nezvolíte jinak, sloučí se při importování nastavení ze souboru zálohy se stávajícím uživatelským nastavením a pokud je nastavení v uživatelské složce v konfliktu s nastavením ze zálohy, bude nahrazeno nastavením ze zálohy. Můžete si nicméně též zvolit, že chcete prostě nahradit všechna stávající nastavení v uživatelské složce nastaveními ze zálohy, anebo v případě konfliktu při slučování nastavení můžete zachovat stávající nastavení.

Během importu nastavení jsou stávající nastavení v uživatelské složce automaticky zazálohována. Pokud zjistíte, že nastavení, která byla importována ze souboru SBAK, se nechovají tak, jak jste čekali, můžete obnovit předchozí nastavení. Pro obnovení nastavení otevřete menu JAWS, rozbalte podmenu Nástroje, dále otevřete podmenu Import/Export a vyberte položku Obnovit nastavení. Otevře se dialogové okno Obnovit nastavení, ve kterém si můžete vybrat soubor zálohy, ze kterého chcete nastavení obnovit. Pro nahrazení stávajícího nastavení JAWS v uživatelské složce nastavením ze zálohy stiskněte tlačítko Obnovit.

Tuto funkci můžete použít například v těchto případech:

Omezení pohybu virtuálního kurzoru na webové dialogy

Když se na webové stránce objeví dialogové okno jako výsledek aktivování určitého ovládacího prvku či obdobné akce, což může nastat zejména na stránkách, které jsou součástí nějaké webové aplikace, JAWS nyní omezí pohyb virtuálního kurzoru na toto dialogové okno. V závislosti na implementaci konkrétní webové aplikace se někdy při přesunu kurzoru do takového dialogu okolní stránka skryje, dokud kurzor opět neopustí dialog. Nicméně v mnoha případech obsah dialogu splývá s okolní stránkou, což může být matoucí, zejména když se potřebujete zaměřit pouze na obsah webového dialogu.

JAWS také automaticky omezí pohyb virtuálního kurzoru na dialogové okno, když nastane nějaká akce, která do daného dialogu přesune PC kurzor. To znamená například přesun do editačního pole v dialogu pomocí ŠIPKY DOLŮ při zapnutém automatickém formulářovém režimu, pohyb pomocí kláves TAB a SHIFT+TAB nebo aktivování ovládacího prvku na stránce, který automaticky přesune kurzor do dialogového okna. Když je pohyb virtuálního kurzoru omezen, je hlasem čten a na braillském řádku zobrazován jen obsah dialogu, dokud není omezení zrušeno. Omezení virtuálního kurzoru je automaticky zrušeno, když pomocí kláves TAB nebo SHIFT+TAB přesunete kurzor mimo dialog nebo když v dialogu provedete akci, která způsobí přesun kurzoru do jiné části stránky, nebo když je načtena úplně nová stránka.

Když je kurzor uvnitř webového dialogu, můžete také ručně zapínat a vypínat omezení virtuálního kurzoru stiskem kláves JAWSKey+R. Můžete například chtít zrušit omezení virtuálního kurzoru, abyste si prohlédli stránku vně webového dialogu, aniž byste pohybovali PC kurzorem.

Poznámka: V některých webových aplikacích je vždy, když kurzor přejde do dialogu, okolní obsah stránky skryt. V těchto situacích tedy nemusí zrušení omezení virtuálního kurzoru pro prohlížení obsahu vně webového dialogu pomoci.

Možnosti čtení při pohybu fyzickou myší po obrazovce

Nová funkce ozvučení myši umožňuje, aby JAWS četl text pod ukazatelem myši, když se fyzickou myší nebo trackpadem pohybujete po obrazovce. Pokud používáte braillský řádek, zobrazuje se text pod ukazatelem myši také jako braillská zpráva.

I když pro zcela nevidomé uživatele tato funkce nebude tolik užitečná, mohou nastat i případy, kdy se může hodit. Občas se někdo například snaží porozumět tomu, jak je na obrazovce umístěn text a jak jsou rozloženy ovládací prvky, a tehdy může ozvučení myši pomoci. Můžete také narazit na aplikace s ovládacími prvky, které nejsou přístupné žádným z kurzorů JAWS, a k jejich nalezení a aktivování musíte použít fyzickou myš.

Pro částečně vidící uživatele je možnost hlasové odezvy na pohyb fyzické myši velmi důležitá. Pro ty, kdo používají současně JAWS a MAGic, přijdou v budoucnu ještě další vylepšení.

Pokud zjistíte, že je pro vás obtížné při vodorovném či svislém pohybu myší držet přímý směr, stiskněte a držte při pohybu myší v požadovaném směru klávesu JAWSKey. Tak zamknete ukazatel myši na určité pozici. Když například najdete lištu menu nebo skupinu tlačítek, kterou si chcete prohlédnout, můžete při pohybu myší vpravo stisknout a držet JAWSKey. I když se náhodně myší posunete mírně nahoru nebo dolů, ukazatel myši zůstane zamčený na své pozici.

Ozvučení myši je ve výchozím nastavení vypnuté. Chcete-li je zapnout, otevřete Centrum nastavení, stiskněte CTRL+SHIFT+D pro načtení výchozího konfiguračního souboru, rozbalte skupinu voleb Ozvučení myši a stiskněte MEZERNÍK na položce Povolit ozvučení myši. Můžete také nastavovat další možnosti:

Pro ovládání ozvučení myši lze alternativně použít následující skupinové klávesové zkratky:

Poznámka: Když je současně spuštěný JAWS 18 a MAGic 13.1, bude aktuální nastavení ozvučení myši v MAGic ignorováno a upřednostní se nastavení ozvučení myši v JAWS. Když bude JAWS ukončen a poběží jen MAGic, použije se původní nastavení ozvučení myši v MAGic. Navíc, je-li v MAGic zapnuté omezení pohybu myší jen na svislý a vodorovný směr, je v JAWS uzamčení myši vypnuté.

Dynamičtější režim automatického posunu na braillském řádku

Pro uživatele braillského řádku je režim automatického posunu ekvivalentem funkce Plynulé čtení. Tento režim je v JAWS dostupný už mnoho let. Po stisku příslušných braillských kláves (levé a pravé ovládací tlačítko na řádcích Focus) se začne na braillském řádku určitou rychlostí automaticky posouvat text celého dokumentu, přičemž se přeskakují prázdná místa a prázdné řádky. V předchozích verzích mohli uživatelé nastavit, na jak dlouho se JAWS zastaví, než automaticky zobrazí další část textu. JAWS se vždy zastavoval přesně na tento nastavený čas bez ohledu na to, kolik informací bylo právě zobrazeno na braillském řádku, takže většina uživatelů si musela časování nastavit na optimální čtení při plném braillském řádku. Když byl ale na braillském řádku zobrazen krátký řádek textu, který obsahoval jen pár slov, a zbytek braillského řádku byl prázdný, což mohlo častěji nastávat u delších 40znakových nebo 80znakových braillských řádků, mohlo být čtení nepohodlné, protože uživatel musel čekat, než braillský řádek postoupí na další text, a to přerušovalo plynulé čtení.

Pro zlepšení komfortu čtení v režimu automatického posunu JAWS nyní přechází na další úsek textu rychleji nebo pomaleji v závislosti na délce právě zobrazovaného textu. Při zobrazení krátkého textu přejde braillský řádek na další úsek rychleji, takže se po přečtení textu bez čekání okamžitě dostanete k další části textu. Při zobrazení dlouhého textu bude naopak braillský řádek čekat před přechodem na další úsek déle a to až do maximálního časového limitu, který se použije, když je braillský řádek plný. Tuto maximální hodnotu lze nastavovat v Centru nastavení pomocí nové volby Maximální interval automatického posunu. Výchozí hodnota je 5000 milisekund čili 5 sekund.

Například když máte 80znakový braillský řádek a většina řádku je zaplněna textem, JAWS se přesune k dalšímu úseku textu po pěti sekundách. Pokud braillský řádek přejde na krátký text jen o několika slovech a zbytek braillského řádku bude prázdný, JAWS přejde na další úsek textu třeba už po dvou sekundách.

Vylepšená podpora Dokumentů Google

JAWS 18 obsahuje významná vylepšení při práci v Dokumentech Google. Uživatel zaznamená celkové zlepšení, klíčové změny jsou ale následující:

Vylepšení v podpoře ARIA

V JAWS 18 byla přidána podpora několika nových vlastností ARIA 1.1, které se používají na některých webovýchstránkách. Jde o tyto vlastnosti:

JAWS navíc nyní zahrnuje obsah živých oblastí ARIA do braillského strukturovaného režimu. Dobrý příklad, kde lze toto vidět, jsou Tabulky Google. Před touto změnou JAWS sice mohl číst souřadnice či obsah buněk, tyto informace se ale nezobrazovaly na braillském řádku. Nyní JAWS na braillském řádku zobrazuje nejen souřadnice jako a1, a2 atd., ale může také zobrazovat celý obsah buňky nebo to, co do buňky právě píšete.

Podpora aplikace Amazon Kindle

JAWS nyní podporuje čtení knih v aplikaci Amazon Kindle pro Windows verze 1.19 a novější. To dává uživatelům přístup ke knihám zakoupeným v obchodě Amazon za pomoci hlasového a braillského výstupu přímo z počítače s Windows. V knihách se lze pohybovat pomocí všech standardních příkazů, tedy čtení po znacích, slovech, řádcích, odstavcích a pomocí plynulého čtení. Během čtení se automaticky přechází mezi stránkami, můžete si tedy užít čtení knihy bez jakéhokoli přerušování.

Podpora JAWS je dostupná jen pro knihy Kindle, které používají pokročilou sazbu. Informace o produktu na webu Amazon uvádějí, zda kniha pokročilou sazbu používá.

Poznámka: Stisk kláves CTRL+HOME nebo CTRL+END přechází na začátek či konec aktuální stránky a nikoli na začátek či konec celého dokumentu jako v jiných aplikacích. Pro přechod na začátek či konec knihy můžete využít dialog "Přejít na", který v aplikaci Kindle otevřete klávesami CTRL+G.

Vylepšená práce na dotykové obrazovce

V JAWS 18 byla zdokonalena práce na zařízeních s dotykovou obrazovkou, jako jsou například tablety Surface Pro od společnosti Microsoft nebo různé tablety s menším displejem. Při provádění různých dotykových gest a při prohlížení obrazovky souvislým tažením prstu můžete zaznamenat vyšší přesnost a rychlejší odezvu. Nyní můžete také provádět gesta Windows, aniž byste museli nejprve ukončovat JAWS. Nové gesto otočení čtyřmi prsty způsobí, že následující gesto bude propuštěno přímo do Windows obdobně jako u propuštěné klávesy po stisku JAWSKey+3. Gesto otočení pěti prsty zakáže všechna gesta JAWS kromě otočení čtyřmi a otočení pěti prsty, takže můžete používat gesta Windows, až dokud znovu neprovedete otočení pěti prsty, čímž znovu povolíte gesta JAWS.

Další zlepšení podpory dotykových obrazovek:

Spouštění JAWS na tabletech pomocí hardwarových tlačítek

Na tabletu můžete nastavit, aby současný stisk tlačítka WINDOWS a tlačítka pro zesílení hlasitosti spouštěl místo programu Předčítání program JAWS. Tuto funkci nastavíte ve Windows v Centru usnadnění přístupu provedením následujících kroků:

 1. Otevřete Start menu, napište "usnadnění přístupu" a stiskněte ENTER pro otevření Centra usnadnění přístupu.
 2. Přejděte na odkaz Usnadnit používání dotykového ovládání a tabletu a stiskněte ENTER.
 3. V rozbalovacím seznamu nástrojů usnadnění vyberte JAWS 18.
 4. Stiskněte tlačítko OK a zavřete Centrum usnadnění přístupu.

Když se příště dostanete do situace, kdy nebude JAWS spuštěný, můžete kdekoli ve Windows současným stiskem tlačítka WINDOWS a tlačítka pro zesílení hlasitosti JAWS spustit. Když jste na zabezpečené ploše nebo na přihlašovací obrazovce, spouštějí tato hardwarová tlačítka vždy program Předčítání. Jakmile ale budete přihlášení, budou tato tlačítka spouštět JAWS 18.

Snížení hlasitosti jiných programů, když mluví JAWS

Ve Windows 8 a novějších nyní při použití syntezátorů Eloquence, Vocalizer Expressive a též jakýchkoli SAPI syntezátorů můžete nastavit, aby se hlasitost zvukového výstupu jiných programů snižovala, když JAWS mluví. Když například při poslechu hudby nebo přehrávání videa začne JAWS mluvit, hlasitost hudby či videa se mírně sníží, abyste JAWS dobře slyšeli, a jakmile JAWS přestane mluvit, vrátí se hlasitost na původní úroveň.

Uživatelé JAWS s braillským řádkem také mohou při poslechu zvukového výstupu z jiných programů řeč vypnout (JAWSKey+MEZERNÍK, S) a JAWS používat jen s výstupem na braillský řádek, aniž by se zvuk z jiných programů ztlumoval.

Ve výchozím nastavení se hlasitost zvuku z jiných programů, když JAWS mluví, nemění. Toto nastavení můžete změnit dvěma způsoby. Nejjednodušší je z menu Nápověda otevřít Průvodce při spuštění JAWS a v dialogu Nastavení řeči zaškrtnout zaškrtávací políčko Snížit hlasitost jiných programů, když mluví JAWS.

Jinak můžete toto nastavení změnit z Centra nastavení provedením následujících kroků:

 1. Stiskněte JAWSKey+F2 a zvolte Centrum nastavení.
 2. Stiskněte CTRL+SHIFT+D pro načtení výchozí konfigurace JAWS.
 3. Do editačního pole Hledat napište "Hlasitost" bez uvozovek.
 4. Ve stromovém seznamu výsledků hledání se pomocí ŠIPKY DOLŮ přesuňte na volbu Snížit hlasitost jiných programů, když mluví JAWS.
 5. Stiskněte MEZERNÍK pro změnu nastavení.

Změny v klávesách pro pohyb po větách v rozložení klávesnice Desktop

V JAWS při rozložení kláves Desktop se stiskem kláves ALT+ŠIPKA DOLŮ či ALT+ŠIPKA NAHORU přesunete na následující či předchozí větu nebo rozbalíte či zabalíte rozbalovací seznam. Některé aplikace navíc tyto klávesy používají pro provádění svých vlastních specifických funkcí. To znamená, že aby tyto klávesy fungovaly správně, musí uživatelé JAWS nejprve stisknout JAWSKey+3 pro propuštění těchto klávesových zkratek do aplikace. Například ALT+ŠIPKA DOLŮ a ALT+ŠIPKA NAHORU jsou v aplikaci Outlook 2016 v oblasti příloh používány pro otevírání a zavírání seznamu akcí, které můžete provést s vybranou přílohou.

Kvůli předcházení možným konfliktům slouží nyní klávesy ALT+ŠIPKA DOLŮ a ALT+ŠIPKA NAHORU k pohybu po větách jen v aplikacích Microsoft Word, WordPerfect, v textu zprávy v Microsoft Outlooku a při používání virtuálního kurzoru, pokud zrovna kurzor nestojí na rozbalovacím seznamu. Chcete-li, aby pohyb po větách fungoval i v dalších aplikacích, můžete v Manažeru klávesnice znovu příkazům Say Next Sentence a Say Prior Sentence přiřadit klávesové zkratky nebo se můžete přepnout do rozložení kláves Laptop a pro pohyb po větách můžete použít klávesy CAPSLOCK+N a CAPSLOCK+Z.

Pro přiřazení nových klávesových zkratek pro pohyb po větách proveďte následující kroky:

 1. Stiskněte JAWSKey+F2 a zvolte položku Manažer klávesnice.
 2. Stiskněte CTRL+SHIFT+D pro načtení výchozího souboru přiřazení kláves.
 3. Stiskněte TAB pro přechod do seznamu a vyberte skript "Say Next Sentence".
 4. Stiskněte CTRL+A pro otevření dialogu Přiřadit klávesovou zkratku. Stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete používat, a stiskněte ENTER. Pro potvrzení změn a návrat do seznamu stiskněte ENTER ještě jednou.
 5. Vyberte skript "Say Prior Sentence".
 6. Stiskněte CTRL+A pro otevření dialogu Přiřadit klávesovou zkratku. Stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete používat, a stiskněte ENTER. Pro potvrzení změn a návrat do seznamu stiskněte ENTER ještě jednou. Potom stiskněte ALT+F4 pro zavření Manažeru klávesnice.

Poslední aktualizace červenec 2017