Novinky v aplikaci JAWS 16

Na této stránce jsou popsány nové funkce a vylepšení v JAWS 16. Můžete postupně přečíst celé novinky nebo pomocí JAWSKey+F6 otevřít seznam nadpisů a přejít přímo na určitou položku.

Vyhledávání klávesových zkratek JAWS

JAWS poskytuje mnoho klávesových zkratek, které provádějí různé příkazy. Mnoho z nich lze spustit odkudkoliv z Windows, například přečtení titulku okna nebo aktuálního řádku, zatímco jiné příkazy jsou dostupné pouze v určitých aplikacích jako je Microsoft Word nebo Internet Explorer. Používáte-li JAWS s braillským řádkem, existují i příkazy JAWS, které lze provádět pomocí ovládacích prvků braillského řádku.

Některé příkazy, jako je přečtení aktuálního řádku (JAWSKey+ŠIPKA NAHORU) nebo přečtení titulku okna (JAWSKey+T) sice používá denně většina uživatelů JAWS, existuje však mnoho příkazů, které nepoužívají často ani zkušení uživatelé JAWS a musí je složitě hledat. Některé druhy příkazů mohou být těžko zapamatovatelné, protože je pro ně potřeba stisknout několik kláves současně. Funkce JAWS Vyhledání příkazu Vám umožňuje zadat plný nebo částečný popis příkazu, jehož klávesovou zkratku si nepamatujete. JAWS zobrazí seznam všech příkazů, které odpovídají Vašemu hledání, jejich popis a přiřazené klávesové zkratky, včetně braillských, je-li připojen braillský řádek.

Například můžete chtít najít klávesovou zkratku pro práci se vzorci v aplikaci Excel. Místo otevření nápovědy JAWS pro Excel a prohledávání dostupných klávesových zkratek nebo zapnutí Nápovědy klávesnice (JAWSKey+1) a zkoušení kombinací kláves, dokud nenajdete tu správnou, můžete otevřít okno JAWS Vyhledat příkaz v aplikaci Excel, do editačního pole pro hledání napsat "vzorce" a prohlédnout si seznam výsledků, který obsahuje klávesové zkratky pro práci se vzorci. Podobně když prohlížíte webové stránky a chcete najít klávesovou zkratku pro zobrazení seznamu nadpisů na aktuální stránce (JAWSKey+F6), můžete v aplikaci Internet Explorer nebo Firefox otevřít okno Vyhledat příkaz, napsat "seznam nadpisů" do editačního pole pro hledání, a tento příkaz bude prvním výsledkem.

Pro vyhledání příkazu stiskněte JAWSKey+MEZERNÍK a poté J. Nebo můžete použít položku Vyhledání příkazu v dialogu Spustit JAWS Nástroje (JAWSKey+F2 nebo menu JAWS Nástroje). Otevře se okno HTML a přesune Vás na vyhledávací pole. Je-li formulářový režim nastaven na automatický nebo poloautomatický, bude zapnut, jakmile se toto editační pole stane aktivním. Začněte psát popis příkazu, který hledáte, a oblast výsledků v dolní části okna se automaticky aktualizuje. Když píšete, první výsledek ze seznamu se čte automaticky. Stisknutí klávesy ENTER vypne formulářový režim a přejde na první výsledek.

Poznámka: Je-li formulářový režim nastaven na ruční, budete muset předtím, než začnete psát do tohoto editačního pole, stisknout ENTER.

Vzhledem k tomu, že toto je okno HTML, můžete výsledky hledání prohlížet pomocí standardních kláves pro čtení. Každý název příkazu a jeho nejpoužívanější klávesová zkratka je zobrazena jako nadpis, takže můžete rychle přecházet mezi výsledky pomocí navigační horké klávesy H a SHIFT+H. Když přejdete na příkaz, který chcete, přejděte ŠIPKOU DOLŮ na krátký popis toho, co tento příkaz dělá, a jeho dalších klávesových zkratek. To zahrnuje standardní, skupinové i braillské klávesové zkratky. Pokud daný příkaz nabízí braillskou klávesovou zkratku, ale při hledání není připojen braillský řádek, není tato klávesová zkratka v seznamu.

Každý název příkazu JAWS a jemu přiřazená klávesová zkratka jsou zároveň odkazy. Proto můžete stisknutím klávesy ENTER na názvu příkazu nebo na kterékoliv jemu přiřazené klávesové zkratce zavřít okno Vyhledat příkaz a aktivovat daný příkaz. Toto okno můžete zavřít také stisknutím ALT+F4 nebo ESCAPE.

Poznámka: Když provádíte vyhledání klávesových zkratek JAWS, obsahují výsledky pouze klávesové zkratky JAWS. Zkratky systému Microsoft Windows, jako je CTRL+A pro označení veškerého textu, nejsou zahrnuty.

JAWS Standard se mění na "Home Edition pro nekomerční účely"

Většina koncových uživatelů, kteří si dnes kupují nový počítač, si koupí licenci systému Windows 7 nebo Windows 8 typu Professional. Kvůli zjednodušení a zlevnění tohoto řešení jsme změnili JAWS Standard, který nyní funguje na verzích Home i Professional systému Windows. Zároveň měníme JAWS Standard na JAWS Home Edition, který je určen pro nekomerční účely a ideální pro kohokoliv, kdo chce používat JAWS na vlastním notebooku nebo stolním počítači. Stejně jako licence JAWS Professional bude možné nainstalovat JAWS Home Edition na verzích Home a Professional systému Windows.

Když pracujete s JAWS Home Edition, JAWS při startu řekne a na braillském řádku zobrazí "JAWS Home Edition". Informace o Home Edition je také zobrazena v okně JAWS O aplikaci, které lze vyvolat z menu Nápověda.

JAWS 16 je navržen tak, že rozpozná existující licence typu Standard a automaticky funguje jako Home Edition na systémech s Windows Home i Professional. Všechny nově dodávané licence JAWS 16 budou fungovat jako Home Edition nebo tradiční licence Professional. U licencí typu Professional JAWS 16 nyní při startu řekne a na braillském řádku zobrazí "JAWS Professional".

Dále jsme přidali možnost zakoupení podpory vzdáleného přístupu i pro licence Home Edition. To umožní Vaší licenci fungování v aplikacích Vzdálená plocha, Terminal Services nebo Citrix připojených k jinému počítači. Dříve bylo možné tuto podporu zakoupit pouze pro JAWS Professional.

Poloautomatický formulářový režim

Nová funkce Poloautomatický formulářový režim nabízí uživatelům pohodlí automatického formulářového režimu společně s výhodami ručního.

Při automatickém formulářovém režimu JAWS automaticky zapíná formulářový režim, takže můžete okamžitě psát, když přejdete na editační pole pomocí ŠIPEK nebo TAB a SHIFT+TAB. Když tento prvek opustíte, formulářový režim se vypne a můžete pokračovat v prohlížení pomocí virtuálního kurzoru. To je velmi užitečné pro nové a vidící uživatele a je to výchozí nastavení. Když přejdete na editační pole při ručním formulářovém režimu, musíte nejprve stisknout ENTER pro zapnutí formulářového režimu a nakonec jej ukončit stisknutím NUM PLUS nebo ESCAPE poté, co dokončíte psaní.

V poloautomatickém formulářovém režimu JAWS automaticky zapne formulářový režim, pouze pokud přejdete na editační pole pomocí TAB nebo SHIFT+TAB. Takto máte výhody automatického formulářového režimu a zároveň můžete číst webovou stránku pomocí ŠIPEK bez toho, abyste byli přerušováni zapínáním a vypínáním formulářového režimu. Navíc ani navigační horké klávesy nezapínají formulářový režim.

Chcete-li přepnout nastavení mezi ručním, poloautomatickým a automatickým formulářovým režimem, použijte Rychlá nastavení (JAWSKey+V) nebo volbu Formulářový režim v Centru nastavení.

Zlepšené rozpoznávání textu v dokumentech PDF

S funkcí Rozpoznávání textu nyní můžete rozpoznávat celé dokumenty PDF. Rozpoznávání textu bylo uvedeno v JAWS 13 a umožňuje Vám rozeznat jakýkoliv obrázek, který je viditelný na obrazovce, a přečíst tak text, který by jinak byl pro JAWS nedostupný. To bylo možné i u nepřístupných dokumentů PDF, kde bylo možné rozpoznat jen text, který byl viditelný na obrazovce.

Pokud v JAWS 16 otevřete dokument PDF a nenaleznete žádný čitelný text, stisknutím JAWSKey+MEZERNÍK, O přejděte do skupiny příkazů pro rozpoznávání textu a stiskněte písmeno D. JAWS začne rozpoznávat aktuální dokument s velmi vysokou přesností, protože výsledky nejsou ovlivněny rozlišením obrazovky, jako když se rozpoznává text na obrazovce nebo v aktuálním okně. Po několika sekundách se obsah souboru PDF zobrazí v Prohlížeči výsledků. Pomocí standardních příkazů můžete tento text číst nebo kopírovat a vkládat části textu do jiných aplikací. Například můžete označit vše, zkopírovat text a vložit jej do dokumentu aplikace Microsoft Word, který potom můžete uložit.

Poznámka: Proces rozpoznávání je delší u rozsáhlých souborů PDF. Poté, co je text rozpoznán, je přidán k dosavadnímu textu v Prohlížeči výsledků. Tak můžete při zpracovávání dokumentu bez přerušení pokračovat ve čtení.

JAWS 16 uvádí podporu MathML

MathML je jazyk pro vkládání matematického obsahu na webové stránky, což umožňuje prohlížečům, aby zobrazovaly matematické rovnice a vzorce tak, jak by byly napsány na papíře. JAWS poskytuje mluvený popis výrazů MathML, který používá stejné termíny jako učitel, když je vysvětluje ve třídě. MathML popisuje psaný, vizuální jazyk matematiky. Lidé však o matematických problémech diskutují hlavně mluveným jazykem. Studenti ocení, že JAWS popisuje matematické výrazy stejně jako jejich učitelé.

Navíc Vám JAWS umožňuje aktivní prohlížení matematického obsahu. Když na webové stránce narazíte na MathML, JAWS popíše rovnici a připojí zprávu "matematický obsah". Stisknutí klávesy ENTER na matematickém obsahu otevře Prohlížeč matematiky, ve kterém můžete ŠIPKAMI prohlížet prvky rovnice nebo vzorce. Pro úplný seznam příkazů, které jsou dostupné v Prohlížeči matematiky, stiskněte v tomto okně JAWSKey+H. Poté, co skončíte s prohlížením, zavřete Prohlížeč matematiky klávesou ESCAPE nebo ALT+F4.

V současné době JAWS podporuje obsah MathML, který je vykreslen knihovnou MathJax v aplikaci Internet Explorer. MathJax je populární knihovna v jazyce JavaScript, pomocí níž autoři webových stránek poskytují konzistentní matematický obsah v různých prohlížečích. Kvůli tomu, že JAWS spoléhá na MathJax při rozeznávání MathML, může být omezen typy obsahu, které tato knihovna poskytuje. Například JAWS sice podporuje všechny základní funkce MathML, ale MathJax ne. Proto je JAWS nemůže správně zobrazit v prohlížeči.

V současné době JAWS matematický obsah na webových stránkách nebo v Prohlížeči matematiky pouze čte a nezobrazuje na braillském řádku. Navíc není obsah Prohlížeče matematiky viditelný na obrazovce. Tyto důležité funkce, stejně jako podpora ostatních prohlížečů, budou přidány v budoucnosti, jakmile bude vyladěna podpora MathML.

Chcete-li si vyzkoušet podporu MathML v JAWS, navštivte stránku MathML Examples (v angličtině).

Více informací o MathML naleznete na webové stránce sdružení W3C (v angličtině).

Zlepšený výkon JAWS v aplikaci Microsoft Word 2013 pomocí UIA

JAWS nyní využívá veškeré výhody podpory UIA (User Interface Automation) v aplikaci Microsoft Word 2013, takže je při jejím používání rychlejší. Můžete si všimnout podstatného zlepšení při prohlížení i úpravách dokumentů. Navíc lze nyní používat JAWS kurzor pro čtení textu, který je viditelný v oblasti dokumentu.

Uživatelé braillských řádků si též mohou všimnout zlepšení při procházení dokumentů s braillským řádkem, včetně možnosti posunu v dokumentu bez toho, abyste ztratili místo, kde dokument upravujete, když je zapnuta volba Aktivní kurzor následuje braillský. Navíc je při pohybu po řádcích na braillském řádku přesněji zobrazeno zarovnání textu.

Rozšířená podpora jazyků v hlasových profilech

Pokud JAWS v dokumentu nebo na webové stránce nalezne nastavení jazyka, bylo v několika posledních verzích JAWS možné, aby začal automaticky číst v tomto jazyce, pokud byl nainstalován hlas tohoto jazyka. Pokud například používáte český hlas a otevřete webovou stránku, která obsahuje text ve španělštině, přepne JAWS v případě, že je dostupný, na španělský hlas a začne číst tímto hlasem. Pokud však bylo dostupných více hlasů daného jazyka, nemohli jste určit, který hlas se měl používat, ani změnit další parametry tohoto hlasu jako je rychlost nebo výška. Pokud jste navíc chtěli změnit nastavení hlasu jiného jazyka, museli jste vytvořit nový hlasový profil jen pro tento jazyk.

V JAWS 16 byl dialog Nastavení hlasu změněn tak, aby Vám umožnil změnu parametrů pro každý dostupný jazyk a jejich uložení do stejného profilu. Pokud například používáte českou verzi JAWS, bude jako výchozí nastavena čeština jako Váš primární jazyk a můžete upravit běžná nastavení hlasu jako je aktuální osoba, rychlost, výška a tak dále. Pokud čtete dokumenty ve španělštině a je nainstalován jeden nebo více španělských hlasů, můžete vybrat španělštinu v rozbalovacím seznamu Jazyk syntezátoru a nastavit osobu i jiná nastavení hlasu, která se budou používat, když JAWS při čtení narazí na španělský text. Poté, co vytvoříte nastavení pro určitý jazyk, můžete stisknout nové tlačítko Ukázka řeči, což dá pokyn JAWS, aby přečetl ukázkový text s tímto nastavením, a tak se lépe rozhodnout, jestli chcete uložit aktuální hlasový profil s tímto nastavením.

Při vytváření hlasového profilu si můžete zvolit primární jazyk syntezátoru. To je jazyk, který slyšíte, když tento profil aktivujete. Ve výchozím nastavení je nastaven na "Stejný jako jazyk JAWS", což znamená, že vždy odpovídá jazyku uživatelského rozhraní JAWS. Například česká verze JAWS bude používat češtinu jako primární jazyk syntezátoru, zatímco anglická verze bude jako primární jazyk používat angličtinu. Chcete-li to změnit, můžete vybrat jiný jazyk v rozbalovacím seznamu Jazyk syntezátoru a stisknout tlačítko "Nastavit jazyk jako primární". Pokud například používáte aplikaci, která z větší části zobrazuje text v angličtině, můžete vytvořit profil, který má jako primární jazyk angličtinu, a nastavit JAWS tak, že bude tento profil používat jen v této aplikaci.

Poznámka: Změna primárního jazyka nemění jazyk, ve kterém se zobrazují informace v JAWS menu nebo v dialogových oknech. Pokud například používáte anglický hlas a procházíte menu v české verzi JAWS, nemusí znít tak, jak očekáváte.

Používáte-li příkazy JAWS pro okamžité dočasné nebo trvalé zrychlení nebo zpomalení hlasu, bude to platit jen pro primární jazyk aktivního hlasového profilu. Pokud je například primárním jazykem čeština, bude změněna rychlost všech dostupných českých hlasů. Všechny ostatní hlasy budou stále používat rychlost, kterou jste nastavili v dialogu Nastavení hlasu.

Nyní můžete též přepnout na jiný jazyk aktuálního profilu pomocí dialogu Vybrat jazyk (CTRL+WIN+L). Zobrazí se seznam všech dostupných jazyků. Vyberte jazyk, který chcete používat, a stiskněte OK. JAWS přepne na tento jazyk a použije všechna odpovídající nastavení, která jste určili v dialogu Nastavení hlasu. Vybraný jazyk zůstane aktivní, dokud nepřepnete na jiný profil nebo dokud opět nestisknete CTRL+WIN+L a nevyberete jiný jazyk.

Počet jazyků, které jsou dostupné, závisí na aktuálním profilu. Například syntezátor Eloquence má předinstalovány všechny své jazyky, ale pro Vocalizer Expressive musíte ručně stáhnout a nainstalovat hlasy jazyků, které chcete používat.

Více informací naleznete v tématu nápovědy JAWS Výběr hlasového profilu.

JAWS 16 ukončuje podporu Windows XP

Microsoft ukončil podporu operačního systému Windows XP v dubnu 2014, více než 13 let po jeho prvním vydání. Kvůli tomuto rozhodnutí byl ve verzi JAWS 16 ukončen vývoj a testování pro Windows XP. JAWS 16 bude možné nainstalovat pouze na počítače s Windows Vista nebo novější. Zákazníci, kteří budou chtít udržovat systém s Windows XP, mohou používat aktuální vydání JAWS 15 nebo starší verze JAWS. Tyto starší verze budou pro naše zákazníky stále dostupné.

Podpora pro aplikaci K přečtení Windows 8.1

K přečtení je moderní aplikace Windows 8.1 od společnosti Microsoft, pomocí níž můžete shromažďovat články a jiný online obsah od různých poskytovatelů a která poskytuje centrální bod pro Vaše čtení. JAWS 16 poskytuje rozšířenou podporu pro aplikaci Ke čtení pomocí dotykového kurzoru.

Dotykový kurzor se ve výchozím nastavení aktivuje při spuštění aplikace Ke čtení. Pomocí kláves ŠIPKA VPRAVO a VLEVO nebo švihnutím vlevo nebo vpravo jedním prstem na dotykové obrazovce se lze pohybovat mezi všemi prvky na obrazovce.

Pomocí ŠIPKY NAHORU a DOLŮ nebo švihnutím nahoru nebo dolů na dotykové obrazovce přejde ve výchozím nastavení na předchozí nebo následující oddělovač. Tak můžete rychle přecházet na články z aktuálního dne, minulého týdne, minulého měsíce nebo na poslední přečtený článek. Můžete si též zvolit pohyb po položkách seznamu, po tlačítkách nebo po formulářových prvcích. Chcete-li změnit typ prvku, po kterém se chcete pohybovat, stiskněte PAGEUP nebo PAGEDOWN nebo švihněte dvěma prsty vlevo nebo vpravo na dotykové obrazovce.

Pro označení nebo zrušení označení článku stiskněte MEZERNÍK, pro aktivování položky menu nebo otevření článku ke čtení stiskněte ENTER.

Podpora pro aplikaci Lidé Windows 8.1

Aplikace Lidé ve Windows 8.1 poskytuje centrální bod pro správu Vašich kontaktů z e-mailových účtů a jiných služeb, které mohou být uloženy na Vašem počítači nebo na Internetu ve službách jako je Gmail, Yahoo nebo Skype. Máte-li účet na sociální síti jako je Twitter, Facebook nebo LinkedIn, můžete též přidat tyto účty a sledovat z aplikace Lidé zprávy od Vašich přátel na těchto sítích.

JAWS 16 Vám poskytuje přístup k hlavním funkcím této aplikace prostřednictvím řeči i braillského řádku. Když používáte JAWS s aplikací Lidé, budete moci:

Když spustíte aplikaci Lidé, je ve výchozím nastavení aktivní PC kurzor. Pomocí TAB a SHIFT+TAB se můžete pohybovat mezi ovládacími prvky a ŠIPKAMI v seznamech. Stisknutí klávesy KONTEXTOVÉ MENU na některé položce vyvolá kontextové menu s možností provedení dalších akcí.

Když píšete do editačního pole Hledat, například když hledáte určitý kontakt, JAWS automaticky přečte a zobrazí na braillském řádku, jestli hledání má výsledky nebo ne. Když píšete tweet, JAWS automaticky oznamuje a zobrazuje na braillském řádku počet zadaných znaků, protože tweety mohou mít maximálně 140 znaků.

Nové dotykové gesto pro ukončení JAWS

Pro ukončení JAWS nyní můžete na dotykové obrazovce použít gesto trojité klepnutí pěti prsty. Výsledek je podobný jako stisknutí JAWSKey+F4 na klávesnici.

Nový příkaz braillského řádku Focus pro posun

Nyní můžete stisknout LEVÉ nebo PRAVÉ POSUVNÉ TLAČÍTKO společně s klávesou MEZERNÍK na braillských řádcích Focus a tak vyvolat posun vlevo nebo vpravo na aktuálním řádku. To Vám umožní zobrazit veškerý text na aktuálním řádku bez toho, abyste postupně přešli na následující řádek.

Aktualizované braillské ovladače třetích stran

JAWS 16 obsahuje následující aktualizované braillské ovladače třetích stran. Tyto ovladače se automaticky instalují s JAWS a lze je přidat pomocí Manažeru syntezátorů a braillských řádků poté, co dokončíte instalaci JAWS.

Volba Více hlasů v menu JAWS Nápověda

Pomocí položky Více hlasů v menu JAWS Nápověda můžete otevřít webovou stránku (v angličtině), na které můžete stáhnout hlasy Vocalizer Expressive v různých jazycích. Ve starších verzích JAWS byla tato volba dostupná v podmenu Informace na Webu, ale nyní je pro snadnější přístup umístěna na nejvyšší úrovni menu Nápověda.

Zlepšené zotavení JAWS

Pokud kvůli problému v některé aplikaci přestane JAWS odpovídat po přibližně 15 sekund, JAWS se přibližně po 30 sekundách automaticky restartuje.

Poslední úprava brezen 2015