Novinky v aplikaci JAWS 15

Objektová navigace pomocí dotykového kurzoru

Některé aplikace, zejména mnoho nových aplikací ve Windows 8, nemusí vždy správně fungovat, když v JAWS pracujete s PC kurzorem nebo s virtuálním kurzorem. Po zapnutí nového dotykového kurzoru se můžete ŠIPKAMI nebo klávesami na Vašem braillském řádku pohybovat mezi objekty aplikace způsobem, který je podobný gestům na dotykové obrazovce nebo na tabletu. Objekty aplikace obsahují vše od menu, panelů nástrojů a ukazatelů postupu po formulářové prvky, oblasti stránky, odkazy atd. Pro zapnutí dotykového kurzoru stiskněte SHIFT+NUM PLUS. Pro jeho vypnutí aktivujte některý z ostatních kurzorů, například JAWS kurzor nebo PC kurzor. Stisknete-li jednou klávesovou zkratku pro PC kurzor (NUM PLUS), JAWS řekne "Dotykový kurzor" a dotykový kurzor zůstane aktivní. Jsou-li zapnuty výukové zprávy, JAWS také řekne "Klepněte dvakrát pro aktivaci PC kurzoru". Stisknete-li tuto klávesovou zkratku podruhé, vypne se dotykový kurzor a aktivní zůstane PC kurzor.

Dotykový kurzor je ve výchozím nastavení zapnut v některých aplikacích ve Windows 8, ve kterých zlepšuje možnosti navigace. Mezi těmito aplikacemi jsou Zprávy, Počasí a Store. Kdykoliv přejdete do některé z těchto aplikací, dotykový kurzor se automaticky zapne. Chcete-li dotykový kurzor automaticky zapínat i v jiné aplikaci, stiskněte v této aplikaci JAWSKey+V pro Rychlá nastavení, rozbalte skupinu Dotykový kurzor a zapněte volbu Automaticky zapínat. To je třeba provést pro každou aplikaci, ve které chcete, aby JAWS automaticky zapínal dotykový kurzor.

Je-li dotykový kurzor zapnut, přejdete stisknutím ŠIPKY VPRAVO nebo VLEVO na následující nebo předchozí objekt na obrazovce. To je stejné jako švihnutí prstem vlevo nebo vpravo na dotykové obrazovce. Stisknutím ŠIPKY NAHORU nebo DOLŮ přejdete na předchozí nebo následující objekt stejného typu. Ve výchozím nastavení Vás tyto příkazy přesunou o jednu oblast nebo skupinu na úvodní obrazovce Windows 8. To je stejné jako švihnutí prstem nahoru nebo dolů na dotykové obrazovce. Pro změnu typu objektů, po kterých Vás tento příkaz přesunuje, použijte PAGE UP nebo PAGE DOWN. Pokud například chcete, aby Vás ŠIPKA NAHORU nebo DOLŮ přesouvala po nadpisech, stiskněte několikrát PAGE UP nebo PAGE DOWN, dokud neuslyšíte "nadpisy". Nyní Vás stisknutí ŠIPKY NAHORU nebo DOLŮ přesune na následující nebo předchozí nadpis.

Pro přechod na první objekt stiskněte CTRL+HOME, pro přechod na poslední objekt stiskněte CTRL+END. Pro přečtení aktuálního objektu stiskněte JAWSKey+ŠIPKU NAHORU. Pro zahájení plynulého čtení, při kterém se bude dotykový kurzor pohybovat aplikací a přečte každý objekt, stiskněte JAWSKey+ŠIPKU DOLŮ.

Při pohybu pomocí ŠIPEK nenásleduje aktivní pozice systému dotykový kurzor. Proto se můžete volně pohybovat mezi objekty, aniž by se změnila pozice PC kurzoru nebo ukazatele myši. Stisknete-li MEZERNÍK nebo ENTER, přesune se aktivní pozice k aktuálnímu prvku a provede se odpovídající akce, což je podobné dvojímu klepnutí na dotykovou obrazovku. Například lze tímto způsobem otevřít menu, zaškrtnout zaškrtávací políčko nebo klepnout na tlačítko nebo odkaz. Navíc se kolem aktivní pozice zobrazí obdélník, který označí umístění dotykového kurzoru pro vidící uživatele.

Pokud je dotykový kurzor na objektu, který obsahuje text, můžete stisknout JAWSKey+ENTER nebo NUM LOMÍTKO pro zapnutí prohlížení textu. V tomto režimu můžete pomocí ŠIPEK nebo standardních příkazů číst text stejně jako ve standardním dokumentu. Stisknete-li ESCAPE, ukončí se režim prohlížení textu a vrátíte se k navigaci pomocí dotykového kurzoru.

Dobrým příkladem použití dotykového kurzoru je aplikace Zprávy, ve které je ve výchozím nastavení zapnut. Poté, co se tato aplikace spustí, můžete ŠIPKOU DOLŮ přejít do oblasti Hlavní zprávy a poté stisknutím ŠIPKY VPRAVO přejít na určitý článek. Poté, co najdete článek, který si chcete přečíst, stiskněte JAWSKey+ENTER nebo NUM LOMÍTKO pro zapnutí režimu prohlížení textu, ve kterém si můžete článek přečíst pomocí ŠIPEK nebo kláves na braillském řádku. Po skončení čtení stiskněte ESCAPE pro ukončení prohlížení textu a poté pomocí ŠIPKY VPRAVO nebo VLEVO vyberte jiný článek v aktuální oblasti nebo ŠIPKOU NAHORU nebo DOLŮ přejděte do jiné oblasti.

Navigační horké klávesy pro dotykový kurzor

Je-li zapnut dotykový kurzor, můžete použít navigační horké klávesy pro rychlý přechod na různé typy objektů jako jsou oblasti, nadpisy, odkazy, formulářové prvky atd. Ty jsou podobné navigačním horkým klávesám pro pohyb virtuálním kurzorem na stránkách HTML a v dokumentech PDF.

Ve výchozím nastavení nejsou při zapnutém dotykovém kurzoru navigační horké klávesy zapnuty. Proto můžete plně využívat funkce aplikací, které podporují psaní ve svém hlavním okně. Například v aplikaci Zprávy můžete napsáním názvu článku rychle najít určitý článek.

Chcete-li, aby byly navigační horké klávesy zapnuty pokaždé, když se zapne dotykový kurzor, otevřete v dané aplikaci Rychlá nastavení stisknutím JAWSKey+V, přejděte do skupiny Dotykový kurzor a na položku Dotykové navigační horké klávesy. Také stisknutím JAWSKey+Z můžete dočasně zapnout nebo vypnout navigační horké klávesy.

Pokročilá objektová navigace

Pokročilí uživatelé, zvláště ti, kteří vyvíjejí aplikace, mohou využít pokročilé objektové navigace, která poskytuje podrobnosti o všech objektech v hierarchii UIA (User Interface Automation).

Při standardním použití dotykového kurzoru můžete přecházet pouze na objekty, které jsou v aktuální aplikaci viditelné na obrazovce. V režimu pokročilé navigace prochází dotykový kurzor všemi objekty v hierarchii UIA. Pohybovat se tak lze mezi všemi objekty, nejen mezi těmi viditelnými.

Pro zapnutí pokročilé objektové navigace stiskněte při zapnutém dotykovém kurzoru NUM HVĚZDIČKU. Po jejím zapnutí můžete ŠIPKOU VLEVO a VPRAVO přejít na předchozí nebo následující objekt stejné úrovně a ŠIPKOU NAHORU a DOLŮ na rodičovský objekt nebo první dceřiný objekt. Více informací o pokročilé objektové navigaci lze získat stisknutím JAWSKey+H, když je tento režim zapnut. Pro vypnutí pokročilé objektové navigace a návrat ke standardnímu dotykovému kurzoru znovu stiskněte NUM HVĚZDIČKU.

Zlepšený pohyb po úvodní obrazovce Windows 8 pomocí dotykového kurzoru

Ve starších verzích byl pohyb po dlaždicích na úvodní obrazovce Windows 8 těžko pochopitelný. Jako na klasické ploše nepřecházel kurzor na konci sloupce na další řádek a kvůli tomu, že dlaždice mohou mít různou velikost, byla orientace s PC kurzorem velmi obtížná. Nyní doporučujeme použít režim dotykového kurzoru, který nabízí jednodušší a předvídatelnější způsob orientace mezi dlaždicemi.

Začněte přechodem na úvodní obrazovku Windows 8 několikerým stisknutím klávesy WIN, dokud neuslyšíte "úvodní obrazovka". Nyní můžete stisknutím SHIFT+NUM PLUS zapnout dotykový kurzor. Se zapnutým dotykovým kurzorem se lze švihnutím prstem nahoru nebo dolů pohybovat mezi skupinami nebo ŠIPKOU NAHORU nebo DOLŮ tato gesta simulovat, i když nemáte dotykovou obrazovku. Skupiny prvků nebývají pojmenovány, takže JAWS jako název skupiny používá název první dlaždice ve skupině. Kdykoliv můžete pomocí švihnutí jedním prstem vpravo nebo vlevo na dotykové obrazovce nebo ŠIPKOU VPRAVO nebo VLEVO procházet mezi dlaždicemi. Pokud přejdete na dlaždici aplikace, kterou chcete spustit, jednoduše klepněte na dotykovou obrazovku jedním prstem nebo stiskněte ENTER.

Podpora dotykové obrazovky ve Windows 8

S JAWS 15 nyní lze používat dotykovou obrazovku pro pohyb a čtení informací na mnoha populárních tabletech s Windows 8 jako je Surface™ Pro od společnosti Microsoft. Pro práci s dotykovou obrazovkou se používají gesta jedním nebo více prsty. Pro plné využití těchto funkcí je potřeba mít dotykovou obrazovku, která rozeznává alespoň pět současných dotyků.

JAWS rozpoznává následující gesta:

Dotyková gesta specifická pro JAWS

Když se dotknete prstem obrazovky, JAWS přečte objekt na místě Vašeho prstu. Poté můžete prstem pohybovat po obrazovce a JAWS pokaždé přečte objekt, na který narazíte. Tímto způsobem lze prozkoumat obrazovku a zjistit, které položky jsou dostupné a kde se nacházejí. Když oddálíte prst a jednou klepnete na obrazovku, JAWS přečte a označí objekt na tomto místě. Pokud na tomto místě klepnete dvakrát, aktuální objekt se aktivuje. Poté, co se seznámíte s umístěním objektů, můžete klepnout na část obrazovky, která je obsahuje, a nemusíte je již hledat. Například v aplikaci Windows 8 Pošta je podokno Náhled, které uživateli zobrazuje text zprávy, v pravé části obrazovky. Takže pokud se pohybujete v doručené poště a poté chcete přejít na aktuální zprávu, klepnutí na pravou část obrazovky Vás tam přesune.

Gestem otočení můžete přepínat mezi třemi režimy gest: Dotyková navigace, Čtení textu a Nastavení řeči. Některá dotyková gesta se chovají různě, podle toho, který režim je aktivní.

Ve výchozím režimu dotykové navigace Vás gesta přesunují na různé objekty na obrazovce. Čtení textu Vám umožňuje používat gesta pro pohyb po znacích, slovech, řádcích a odstavcích. Tento režim lze aktivovat, pokud se nacházíte na objektu, který obsahuje text, jako je článek zpráv. Čtení textu se též automaticky aktivuje, když se otevře okno, které obsahuje text, například Prohlížeč výsledků. V režimu nastavení řeči můžete rychle změnit některá nastavení řeči, která standardně vyžadují provedení několika kroků.

Následuje seznam dotykových gest specifických pro JAWS:

Do menu Akce v Manažeru klávesnice byly navíc přidány nové volby, takže můžete změnit existující gesta, přiřadit nová gesta skriptům, odstranit gesta nebo hledat gesta.

Syntezátor Vocalizer Expressive

JAWS 15 podporuje hlasy Vocalizer Expressive od společnosti Nuance Communications. Tyto nové hlasy jsou určeny jen pro JAWS. Vocalizer Expressive nabízí mnoho vylepšení jako je nastavení výšky hlasu, takže lze snadno rozeznat velká písmena, zlepšená rychlost a kvalita řeči a podpora pro širokou škálu jazyků.

Tyto hlasy lze stáhnout na stránce  Vocalizer Expressive Voices (v angličtině). Každý hlas lze stáhnout ve verzi high premium nebo premium. Hlasy high premium mají větší velikost souboru, ale poskytují řeč nejvyšší kvality. Hlasy premium nabízejí řeč velmi dobré kvality a menší velikost souboru. Na jednom počítači lze nainstalovat verze high premium i premium, takže se dají porovnat.

Nová historie řeči pro uživatele, kteří používají pouze řeč

Uživatelům braillského řádku je již řadu let k dispozici režim, ve kterém se na braillském řádku zobrazuje stejný text, který je vyslovován syntezátorem. Posunutím braillského řádku zpět si též můžete prohlédnout 50 posledních vyslovených položek. Funkce nové historie řeči v JAWS 15 tuto funkci rozšiřuje pro uživatele, kteří používají pouze řeč a ne braillský řádek.

Pokud propásnete jednu nebo více zpráv JAWS, můžete pomocí JAWSKey+MEZERNÍK,H otevřít okno Prohlížeče výsledků, které obsahuje až 50 posledních položek přečtených syntezátorem. Po otevření okna Historie řeči se nacházíte na řádku s poslední vyslovenou položkou. Pro vymazání historie stiskněte JAWSKey+MEZERNÍK, SHIFT+H. Historie se vymaže také při zamčení obrazovky nebo při odhlášení od počítače. Nechcete-li, aby JAWS uchovával historii řeči, zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout historii řeči v Centru nastavení.

Příslušný režim, který se dříve nazýval Režim hlášek syntezátoru, byl přejmenován na Režim hlasového výstupu.

Braillské řádky třetích stran zahrnuty v instalaci JAWS

Po několik posledních let společnost Freedom Scientific úzce spolupracovala s výrobci braillských řádků, aby jim pomohla s vytvořením ovladačů, které mohou plně využít braillskou podporu v JAWS. Týká se to i BrailleIn a možnosti zadávat text do aplikací přímo z braillské klávesnice. Poté, co společnost Freedom Scientific ověřila a digitálně podepsala ovladač, museli uživatelé tento ovladač před použitím stáhnout ze stránek výrobce.

V JAWS 15 se většina ovladačů braillských řádků třetích stran automaticky instaluje společně s JAWS a je k dispozici po dokončení instalace JAWS v Manažeru syntezátorů a braillských řádků. Uživatelé již nebudou muset zvlášť stahovat a instalovat ovladače pro JAWS z jiné webové stránky.

V JAWS jsou nyní k dispozici ovladače následujících braillských řádků:

Poznámka: Některé braillské řádky mohou před použitím vyžadovat stažení ovladače pro Windows ze stránek výrobce.

Automatická detekce braillských řádků

Pokud braillský řádek připojujete pomocí USB nebo Bluetooth, JAWS nyní tento řádek automaticky rozezná a začne používat bez toho, aby bylo nutné ukončit a restartovat JAWS. To je zvláště užitečné, pokud používáte JAWS ve škole nebo ve výukovém prostředí, kde se na jednom počítači používají různé braillské řádky. Pokud například používáte řádek Focus 40 Blue připojený přes Bluetooth a připojíte jiný řádek přes USB, JAWS začne používat řádek připojený přes USB. Pokud poté odpojíte tento řádek připojený přes USB a zapnete Focus 40 Blue, JAWS přepne zpět na připojení Bluetooth a řádek Focus Blue.

Více braillských voleb přidáno do Průvodce při spuštění

Průvodce při spuštění JAWS sestává z několika dialogů, ve kterých můžete rychle nastavit některé často používané volby JAWS bez toho, abyste je museli hledat v různých menu a manažerech. V JAWS 15 byla stránka Braillské volby v Průvodci při spuštění rozšířena tak, aby obsahovala některá častá braillská nastavení, která uživatelé po instalaci JAWS často mění. Kromě nastavení anglického zkratkopisu a braillských zpráv můžete nyní změnit braillský režim (strukturovaný, řádkový nebo režim hlasového výstupu), zapnout nebo vypnout zalamování slov na řádku, změnit směr posunu textu tlačítky na řádku, změnit umístění stavových buněk na řádku nebo nastavit tuhost braillských bodů na řádku Focus nebo na přenosném braillském řádku PAC Mate. Pokud navíc čtete na braillském řádku text ve více než jednom jazyce, můžete nastavit preferovanou braillskou tabulku.

Okamžité přepínání mezi braillskými tabulkami

Pokud na braillském řádku často čtete informace v různých jazycích, JAWS Vám nyní umožňuje nastavit preferované braillské tabulky, na které můžete okamžitě přepnout pomocí Rychlých nastavení nebo klávesové zkratky.

Pro nastavení preferovaných tabulek otevřete Centrum nastavení, rozbalte skupinu Braillské volby a přejděte do podskupiny Pokročilé na položku Braillské tabulky. Otevře se dialog se seznamem všech braillských tabulek dostupných v JAWS. Zde můžete nastavit tabulky, které chcete používat jako preferované tabulky, i primární braillskou tabulku. Například můžete přepínat mezi češtinou, angličtinou, španělštinou a francouzštinou, a jako primární tabulku mít českou.

Po nastavení preferovaných braillských tabulek můžete ve kterékoliv aplikaci otevřít Rychlá nastavení a pomocí nové volby Preferovaná braillská tabulka ve skupině Braillské volby přepínat mezi preferovanými tabulkami. Rychle přepínat mezi preferovanými tabulkami můžete též stisknutím DOTS 2-3-4-5-7 CHORD  na braillské klávesnici řádků řady Focus od společnosti Freedom Scientific.

Vylepšení braillského strukturovaného režimu

Používáte-li JAWS s braillským řádkem, strukturovaný režim Vám poskytuje informace o aktuálním dialogu a ovládacím prvku. Dříve bylo jediným způsobem, jak změnit zobrazování informací ve strukturovaném režimu, otevření dialogu Definovat strukturovaný režim v Centru nastavení, ve kterém jste mohli nastavit zobrazení každého typu ovládacího prvku, například zaškrtávacích políček nebo tlačítek.

JAWS 15 nastavení strukturovaného režimu velice zjednodušuje přidáním podskupiny Strukturovaný režim do skupiny Braillské volby v Centru nastavení. Ta obsahuje volby pro nastavení toho, jak se bude zobrazovat strukturovaný řádek, takže již nemusíte nastavovat jednotlivé typy ovládacích prvků. Navíc při zobrazování strukturovaného řádku JAWS informace zarovná tak, aby se nejprve zobrazily nejdůležitější informace, například popisek, takže se pro získání této informace již nemusí posunovat braillský řádek.

Pro vyvolání nového nastavení strukturovaného režimu otevřete Centrum nastavení (JAWSKey+F2), přejděte do skupiny Braillské volby a podskupiny Strukturovaný režim. K dispozici jsou nyní následující volby:

Více informací naleznete v tématu nápovědy Režimy braillského řádku.

Změněné braillské symboly ve strukturovaném režimu

Následující symboly, které označují stavy ovládacích prvků na braillském řádku, byly změněny.

Rozšířené možnosti čtení tabulek na braillském řádku

JAWS Vám umožňuje určit, jaké množství informací se na braillském řádku bude zobrazovat o tabulkách v aplikaci Word a ve virtualizovaných dokumentech jako jsou webové stránky a e-mailové zprávy. Pomocí voleb v podskupině Tabulky ve skupině Braillské volby v Rychlých nastaveních můžete určit, jestli se má zobrazovat aktuální buňka, aktuální řádek nebo aktuální sloupec. V JAWS 15 byly tyto volby rozšířeny tak, aby byl přístup k obsahu tabulek na braillském řádku ještě jednodušší.

Pokud je v JAWS nastaveno zobrazování aktuálního řádku nebo aktuálního sloupce, JAWS nyní mezi buňkami zobrazuje symbol svislé čárky (DOTS 1-2-5-6), který označuje místo, kde jedna buňka končí a další začíná.

Pokud se zobrazuje aktuální řádek, JAWS před buňkou na pozici kurzoru zobrazuje číslo aktuálního sloupce. Pokud je navíc v JAWS nastaveno čtení záhlaví sloupců, bude za číslem aktuálního sloupce a před obsahem aktuální buňky zobrazen název aktuálního sloupce.

Podobně pokud se zobrazuje aktuální sloupec, JAWS před buňkou na pozici kurzoru zobrazuje číslo aktuálního řádku. Pokud je navíc v JAWS nastaveno čtení záhlaví řádků, bude za číslem aktuálního řádku a před obsahem aktuální buňky zobrazen název aktuálního řádku.

Oznamování chyb

Funkce Oznamování chyb byla přidána do JAWS kvůli lepší odezvě na chyby, na které mohou uživatelé narazit. Tato nová funkce Vám umožňuje odeslat hlášení o chybách JAWS společnosti Freedom Scientific přes Internet. Pokud se JAWS neočekávaně ukončí, uloží se obsah paměti společně s diagnostickými informacemi do souboru v uživatelské složce JAWS. Pokud se dostanete do situace, kdy JAWS vypadá, jako by byl stále spuštěn, ale nefunguje řeč nebo zobrazování na braillském řádku, můžete stisknutím JAWSKey+WIN+F4 ručně ukončit JAWS a související procesy a vytvořit soubor s diagnostickými informacemi.

Po vytvoření souboru s diagnostickými informacemi se JAWS automaticky znovu spustí a zobrazí dialog, který Vás informuje o tom, že byla zaznamenána chyba, a zeptá se, jestli chcete odeslat hlášení o této chybě do společnosti Freedom Scientific. Aktivujete-li tlačítko Odeslat, pošle se hlášení o chybě přímo do Freedom Scientific. JAWS zobrazí zprávu o tom, že bylo hlášení úspěšně odesláno. Pokud při posílání hlášení nastane problém, například pokud nejste připojeni k Internetu, zobrazí se dotaz, zda je chcete poslat znovu. Vyberte jednu z možností Ano nebo Ne. Zvolte Neodesílat, pokud chybové hlášení nechcete odeslat společnosti Freedom Scientific. Zvolíte-li odeslání všech hlášení, pomůžete společnosti Freedom Scientific s neustálým zlepšováním JAWS.

Informace, které se přenesou do společnosti Freedom Scientific, se skládají pouze z diagnostického souboru a z obecných informací, které umožňují společnosti Freedom Scientific zjistit příčinu problému, například číslo verze Vašeho produktu, datum a čas, kdy chyba nastala, počet výskytů chyby a kód chyby. Jediná informace o Vašem systému, která se přenáší, je adresa síťové karty Vašeho počítače (MAC). Tuto informaci však nelze spojit s žádným konkrétním člověkem a nepřenáší se žádné osobní údaje.

Navíc můžete vybrat jeden z následujících přepínačů:

Toto nastavení můžete změnit též pomocí rozbalovacího seznamu Oznamování chyb na stránce Různé v Centru nastavení.

Změněné navigační horké klávesy

Následující navigační horké klávesy byly změněny tak, aby byly v souladu s navigačními horkými klávesami pro dotykový kurzor:

Skripty pro přechod na následující nebo předchozí cílové místo a na následující nebo předchozí citaci jsou stále dostupné, ale nemají přiřazenu klávesovou zkratku. Pokud je stále chcete používat, můžete jim přiřadit novou zkratku prostřednictvím Manažeru klávesnice.

Nová volba pro změnu způsobu aktivace odkazů na webových stránkách

Na některých webových stránkách stisknutí klávesy ENTER na některých prvcích neaktivuje daný prvek očekávaným způsobem. Nová volba Aktivace odkazů určuje, jak bude realizováno stisknutí klávesy ENTER ve virtuálním dokumentu. Nachází se ve skupinách Virtuální kurzor a Osobní nastavení pro WWW v Rychlých nastaveních a v podskupině Různé ve skupině Osobní nastavení pro WWW v Centru nastavení.

Pokud je tato volba nastavena na "ENTER simuluje kliknutí myší", stisknutí klávesy ENTER na odkazu ve skutečnosti klikne levým tlačítkem myši na daný odkaz. Tak se choval JAWS ve verzích starších než 15 a je to stále výchozí nastavení.

Je-li tato volba nastavena na "ENTER posílá stisknutí klávesy ENTER", stisknutí klávesy ENTER na odkazu místo toho pošle systému skutečné stisknutí této klávesy. Toto nastavení můžete určit, pokud stisknutí klávesy ENTER neaktivuje webový prvek, jestliže nejprve nestisknete JAWSKey+3 pro propuštění klávesy.