Novinky v aplikaci JAWS 14

JAWS 14 nabízí nové funkce a vylepšení, která jsou popsána na této stránce. Můžete si přečíst celé novinky od začátku do konce, nebo pomocí JAWSKey+F6 vyvolat seznam nadpisů a přejít přímo na vybranou položku.

Flexibilní web

Často se lze setkat s webovými stránkami, které obsahují mnoho nadbytečného obsahu, který může zkomplikovat nalezení požadovaných informací a při čtení může přerušit přirozený tok textu. Mnoho stránek například obsahuje rámce s reklamami Google. Ty mohou uživatelům JAWS přidělávat potíže, protože mohou narušit čtení obsahu, v němž jsou vloženy.

Funkce Flexibilní web Vám umožňuje upravovat webové stránky podle svých potřeb, což Vám umožní rychlé nalezení požadovaného obsahu nebo skrytí obsahu, který narušuje přirozené čtení. Skrývat můžete části stránky, jako jsou reklamy Google nebo jiné nadbytečné informace tak, aby čtení textu bylo plynulé. Navíc můžete JAWS nastavit tak, aby začal číst na určitém nadpisu úrovně 1 nebo na určité oblasti ARIA, protože tyto mohou uvozovat či obsahovat nejdůležitější obsah.

Chcete-li použít Flexibilní web, otevřete stránku, kterou chcete upravit, v aplikaci Internet Explorer nebo Firefox. Poté přejděte virtuálním kurzorem na prvek, který chcete skrýt nebo od kterého chcete zahájit čtení, když se stránka poprvé načte. Spusťte průvodce funkcí Flexibilní web stisknutím skupinové klávesové zkratky JAWSKey+MEZERNÍK, X. Nebo můžete pomocí JAWSKey+F2 otevřít dialog Spustit JAWS Nástroje a aktivovat položku Flexibilní web.

Průvodce funkcí Flexibilní web, který se otevře, Vám pomocí jednoduchých kroků dá na výběr ze dvou možností: skrýt aktuální prvek nebo od něj zahájit čtení. Tento průvodce Vám umožní vytvořit dočasnou úpravu, pomocí níž můžete určit, jak chcete vybraný prvek skrývat nebo odkud přesně se má zahájit čtení. Úprava je poté, co je dokončena, okamžitě použita na aktuální stránku. Pokud si například zvolíte, že chcete skrývat všechny rámce, které obsahují reklamu, nenarazíte už po provedení těchto úprav při pohybu po stránce na žádné takové rámce.

Nejste-li spokojeni s fungováním některé úpravy, můžete pomocí průvodce funkcí Flexibilní web zrušit poslední provedenou úpravu. Po návratu na stránku můžete vybrat jiný nebo stejný prvek, spustit průvodce funkcí Flexibilní web znovu a zadat jiné hodnoty. Například v případě výše zmíněného skrývání rámců s reklamami pravděpodobně budete chtít skrýt všechny, ne jen první z nich. Průvodce Vám dá na výběr, jestli chcete skrýt pouze první z nich, nebo všechny.

Pro stránku můžete vytvořit libovolné množství úprav. Po vytvoření jedné nebo více úprav je můžete uložit jako pravidlo, které se použije pokaždé, když načtete tuto stránku nebo jinou stránku v této doméně. Jako oznámení, že na stránku bylo použito pravidlo, JAWS po načtení stránky přehraje zvuk. Pravidla lze zadat pro určitou webovou stránku, celou webovou doménu nebo obecně pro všechny webové stránky. Jinak jsou úpravy pouze dočasné a ztratí se poté, co odejdete z aktuální webové stránky nebo zavřete prohlížeč. Pokud jste provedli dočasné úpravy a pokusíte se přejít na jinou webovou stránku nebo zavřít prohlížeč, otevře se dialog s otázkou, jestli chcete tyto dočasné úpravy uložit jako pravidlo.

Více podrobností o funkci Flexibilní web naleznete v tématu nápovědy Flexibilní web.

Podpora pro virtuální kurzor v aplikacích Microsoft Outlook 2010 a 2007

Microsoft Outlook používá aplikaci Microsoft Windows pro prohlížení zpráv pouze pro čtení. Kvůli způsobu, jakým Word pracuje s tabulkami, a kvůli tomu, že se tabulky často používají pro formátování zpráv, je však souvislé čtení zpráv v aplikacích Outlook 2010 a 2007 mnohdy velmi obtížné, ne-li nemožné. Je tu sice možnost zobrazení zprávy ve výchozím webovém prohlížeči, ale aktivovat tuto funkci pro každou zprávu by bylo pomalé a nešikovné.

Tato nová funkce Vám umožňuje otevřít e-mailovou zprávu a číst ji pomocí virtuálního kurzoru stejně, jako by to bylo možné v aplikaci Internet Explorer nebo Firefox. Ve zprávách se můžete pohybovat po znacích, slovech, řádcích, větách, odstavcích, stránkách, nadpisech, tabulkách, odkazech a grafických prvcích. Ve výchozím nastavení jsou tabulky zobrazeny v jednoduchém rozvržení, kde je jedna buňka na jednom řádku, což umožňuje mnohem efektivnější čtení složitých zpráv.

Při pohybu ve zprávě můžete ve virtuálním prohlížeči:

Chcete-li zprávu zobrazit tak, jak skutečně vypadá na obrazovce, vypněte volbu Virtuální kurzor ve zprávách pouze pro čtení v Rychlých nastaveních (JAWSKey+V) pro Outlook.

Syntezátor Vocalizer Direct

JAWS 14 podporuje hlasy Vocalizer Direct od společnosti Nuance Communications. Tyto nové hlasy fungují pouze s produkty od společnosti Freedom Scientific. Vocalizer Direct nabízí mnoho výhod včetně zlepšeného výkonu, zvláště rychlosti a kvality řeči, podpory pro více jazyků a dialektů včetně maďarštiny, thajštiny, irské angličtiny a jihoafrické angličtiny.

Pro stažení těchto hlasů přejděte na stránku Vocalizer Direct Voices (v angličtině). Každý hlas lze stáhnout ve verzi high premium nebo premium. Soubory verze high premium mají větší velikost, ale nabízejí řeč nejvyšší kvality. Hlasy verze premium poskytují řeč dobré kvality a jejich soubory mají menší velikost. Verze high premium i premium jednoho hlasu lze nainstalovat na stejný počítač, takže je lze vzájemně porovnat. Poté, co nainstalujete některý hlas, bude do seznamu hlasových profilů JAWS přidán profil Vocalizer Direct.

Podpora pro Windows 8

Společnost Freedom Scientific v uplynulém roce úzce spolupracovala s týmem vývojářů systému Microsoft Windows a v JAWS 14 byly provedeny potřebné změny, aby byl usnadněn přechod na Windows 8. JAWS bude fungovat se všemi známými aplikacemi z Windows 7 nebo XP s několika výjimkami, které jsou popsány níže. Pro pokročilé uživatele je díky JAWS 14 přechod na používání nové úvodní obrazovky Windows 8, nových aplikací jako je e-mail, prohlížeč, kalendář nebo i obchod pro online nakupování aplikací skutečně hladký. Začínajícím uživatelům pak JAWS umožňuje se s Windows 8 velmi snadno naučit pracovat. Do Windows 8 můžete také nainstalovat nové hlasy Vocalizer Direct a používat je s JAWS.

Podpora pro úvodní obrazovku Windows 8 a pro vyhledávací nástroj

Po stisknutí klávesy WIN se zobrazí úvodní obrazovka nahrazující Start menu z dřívějších verzí Windows. Dlaždice, které jsou na ní zobrazeny, zastupují jednotlivé programy, a pohyb po nich je JAWSem podporován. Při pohybu ŠIPKAMI uslyšíte název aktuální dlaždice, souřadnice (čísla řádku a sloupce), na kterých se dlaždice nachází, a také informaci o stavu rozbalení dlaždice. V rozbaleném stavu dlaždice zabírá dvojnásobnou velikost oproti standardní dlaždici. Když procházíte přes dlaždici o dvojnásobné šířce, můžete snadno přeskočit sloupec, proto je důležité informaci o stavu rozbalení dlaždice ohlašovat. Pokud přejdete do jiné skupiny dlaždic, JAWS přehraje zvuk, který vás na tuto skutečnost upozorní. Rychlý přesun na konkrétní aplikaci můžete udělat také tak, že začnete psát její název.

Ovládací tlačítko Hledání (editační pole hledání) se aktivuje poté, co otevřete úvodní obrazovku klávesou WIN a začnete psát text. Stisknete- li TAB, přejdete na seznam kategorií pro hledání. Po stisknutí ŠIPKY NAHORU nebo DOLŮ je přečten název každé kategorie a umístění v seznamu. Přejdete-li stisknutím SHIFT+TAB do panelu s výsledky hledání, přečte se název výsledku, na kterém se nacházíte, a jeho umístění v seznamu. Při pohybu ve výsledcích hledání pomocí ŠIPEK se vždy přečte název i umístění aktuálního výsledku.

Ve všech těchto situacích je k dispozici kontextová nápověda (JAWSKey+F1), která nabízí tipy a varování pro navigaci po obrazovce.

Několik užitečných klávesových zkratek, které jsou jen ve Windows 8:

Navigace s JAWS kurzorem

Prohlížení obrazovky s JAWS kurzorem funguje ve Windows 8 poněkud odlišně než v předchozích operačních systémech. Je to tím, že Microsoft nyní používá pro získávání informací z obrazovky jiný způsob než doposud.

Hlavní změnou je, že JAWS kurzor a neviditelný kurzor již ve Windows 8 nelze používat v neomezeném režimu. Jinak řečeno, těmito kurzory již nelze současně prohlížet několik různých aplikací najednou. Tyto kurzory jsou omezeny na aktuální aplikaci nebo dialogové okno. Navíc nelze kvůli změnám společnosti Microsoft JAWS kurzorem ani neviditelným kurzorem přečíst titulek aktuálního okna. Pro přečtení titulku okna použijte klávesovou zkratku JAWSKey+T.

Stejně jako v předchozích verzích Windows existují aplikace, které svůj obsah vykreslují na obrazovku takovým způsobem, že informace o nich může poskytovat pouze PC kurzor.

Zobrazení textu ve Schránce

V JAWS je nyní možné používat Prohlížeč výsledků společně se Schránkou. Pokud jste zkopírovali text do Schránky, stisknutí skupinové klávesové zkratky JAWSKey+MEZERNÍK, C zobrazí obsah Schránky v Prohlížeči výsledků. To umožňuje lepší kontrolu toho, co kopírujete a následně vkládáte na jiná místa.

Pomocí CTRL+C například můžete zkopírovat text do Schránky a následně pomocí JAWSKey+WIN+C do Schránky přidat text z jiného místa. Po přidání veškerého požadovaného textu stiskněte JAWSKey+MEZERNÍK, C pro zobrazení obsahu Schránky v Prohlížeči výsledků. Nyní můžete v Prohlížeči výsledků označit libovolnou část textu a zkopírovat ji do Schránky. Tím se text ve Schránce přepíše. Je však stále k dispozici v Prohlížeči výsledků, dokud jej nezavřete. To znamená, že můžete opakovaně kopírovat text do Schránky a vkládat jej na libovolné místo.

Poznámka: Označíte-li text po odstavcích pomocí CTRL+SHIFT+ŠIPKY DOLŮ, bude text, který byl v původním dokumentu rozdělen do několika odstavců, ve Schránce uložen jako jeden odstavec. Je to proto, že odstavec je obvykle v textu oddělen dvěma mezerami, ale v aplikacích jako je Microsoft Word začínají odstavce na místech, kde se změní styl textu, například z nadpisu na normální text. Tyto styly se při použití JAWSKey+WIN+C pro přidání textu do Schránky ztratí a ve Schránce je proto pouze jeden odstavec.

Rozšíření funkce Korektor

Funkce Korektor, kterou lze použít pro upozornění na nesrovnalosti v dokumentu, jako jsou chybějící nebo nadbytečná závorka, neúmyslné změny formátu, nadbytečné mezery a nadbytečná nebo chybějící interpunkce, byla vylepšena tak, aby poskytovala více informací o změnách písma. Při kontrole dokumentu nyní Korektor dokáže zjistit nesrovnalosti ve změně typu, velikosti, barvy písma a jeho atributů, jakými jsou tučné písmo, kurzíva nebo podtržení.

Chcete-li nastavit to, které změny písma se budou oznamovat, přejděte v Centru nastavení do skupiny Korektor, v ní do skupiny Kontrolovat změny písma a zde zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí u příslušných voleb. Ve výchozím nastavení Korektor oznamuje všechny změny písma.

Korektor se nyní též lépe přizpůsobuje používanému jazyku. Pokud jste vytvořili dokument v jiném jazyce, například ve španělštině, a pro označení tohoto dokumentu byl použit správný kód jazyka, Korektor při kontrole dokumentu použije pravidla tohoto jazyka.

Označení textu mezi dočasnou značkou pozice a aktuálním umístěním v HTML

V dokumentech a na stránkách HTML nyní můžete označit text, který se nachází mezi dočasnou značkou pozice a aktuální pozicí kurzoru.

Tento způsob označování textu, který již podporuje Word, je pro označování velkých částí textu často jednodušší, než použití klávesy SHIFT a ŠIPEK. Například můžete pomocí CTRL+WIN+K nastavit na webové stránce značku pozice a poté přejít na jiné místo na stránce. Stisknete-li poté skupinovou klávesovou zkratku JAWSKey+MEZERNÍK, M, označí se text mezi dočasnou značkou pozice a aktuální pozicí. Označený text lze poté zkopírovat do Schránky.

Zbytečné oznamování prvků Flash a rámců odstraněno

Do JAWS 12 byla přidána funkce zpřístupňující do té doby nepřístupné prvky typu Flash, které nebyly v samostatném okně. Uživatelé JAWS tak byli méně závislí na vývojářích stránek, kteří ne vždy vytvářeli prvky Flash přístupně. Navíc některé stránky obsahují prvky Flash, které byly označeny jako objekty bez samostatného okna, aby se jimi skryly objekty, které ovlivňují pouze vzhled stránky jako je obrázek pozadí, ikona pro zdůraznění obsahu atd. Všechny tyto prvky byly pro uživatele verzí JAWS starších než 12 skryté. Nyní při procházení virtuálních dokumentů slyšíte pouze "Začíná Flash", "Končí Flash" nebo "Začíná Flash", "grafika číslo", "Končí Flash". Při pohybu v dokumentu lze také narazit na oznámení "rámec", "konec rámce", protože webové stránky někdy obsahují prázdné rámce, které se používají pro úpravu rozvržení stránky.

JAWS 14 tato zbytečná oznámení prvků Flash a rámců dokáže odfiltrovat, takže čtení virtuálních dokumentů je tak plynulé, jak to jen lze. JAWS již neoznamuje začátek a konec prvků Flash a rámců, je-li jediným objektem v prvku Flash grafika nebo tlačítko nebo je-li prvek Flash nebo rámec prázdný.

Vyvoláte-li seznam rámců stisknutím JAWSKey+F9, prázdné rámce se v seznamu neobjeví. Také stisknutí navigační horké klávesy M nebo SHIFT+M Vás přesune pouze na rámce, které mají nějaký obsah.

Podpora standardu ARIA

JAWS 14 podporuje všechny nejnovější prvky standardu ARIA, které se mohou vyskytnout na webových stránkách. Více informací o podpoře ARIA v JAWS naleznete v dokumentu JAWS Support for ARIA na stránce Screen Reading Software Documentation (v angličtině).

Funkce JAWS Najít prohledává i rozpoznaný text

Pokud po rozpoznání textu z obrázku v aktuálním okně použijete funkci JAWS Najít (CTRL+JAWSKey+F), je do hledání zahrnut i rozpoznaný text.

Přejít na následující nebo předchozí oddělovač

Autoři webových stránek často používají prvek HTML <hr> pro oddělení částí stránky vodorovnou čarou. Ta se nazývá oddělovač. Nyní můžete v aplikaci Internet Explorer nebo Firefox přejít na následující nebo předchozí oddělovač pomocí navigačních horkých kláves POMLČKA nebo SHIFT+POMLČKA.

Nová volba Centra nastavení pro změnu úrovně interpunkce

V Centru nastavení nyní můžete nastavit množství interpunkce, které bude JAWS číst ve všech aplikacích. Pro nastavení této úrovně interpunkce proveďte následující kroky:

  1. Stiskněte JAWSKey+F2 a aktivujte položku Centrum nastavení.
  2. Stisknutím CTRL+SHIFT+D načtěte výchozí nastavení JAWS.
  3. Do editačního pole Hledat napište "úroveň interpunkce" bez uvozovek.
  4. ŠIPKOU DOLŮ přejděte na položku Úroveň interpunkce ve filtrovaných výsledcích hledání ve stromovém seznamu.
  5. Pomocí MEZERNÍKU vyberte množství interpunkce, které chcete slyšet. Dostupné možnosti jsou Žádná, Některá, Většina a Vše.

Podpora pro 64bitové hlasy SAPI 5

V JAWS 14 nyní fungují 64bitové hlasy SAPI 5. Do seznamu výchozích hlasových profilů byl přidán profil SAPI 5 64bit, který je dostupný, když používáte JAWS na 64bitové verzi systému Windows.

Nové klávesové zkratky pro trvalou změnu rychlosti řeči

Byly přidány nové klávesové zkratky, které Vám kdykoliv umožňují trvale změnit rychlost řeči. Pro zvýšení této rychlosti stiskněte CTRL+WIN+ALT+PAGEUP, pro její snížení stiskněte CTRL+WIN+ALT+PAGEDOWN. Nová rychlost řeči bude uložena do aktivního hlasového profilu. Stále můžete používat CTRL+ALT+PAGEUP a CTRL+ALT+PAGEDOWN pro dočasnou změnu rychlosti řeči, pokud chcete. Rychlost řeči se vrátí k poslednímu uloženému nastavení poté, co stisknete ALT+TAB.

Používáte-li Zvětšenou klávesnici pro MAGic, stisknutí speciálních kláves pro změnu rychlosti řeči uloží tuto změněnou rychlost do aktivního hlasového profilu. Stisknutí speciálních kláves pro změnu rychlosti řeči společně s klávesou CTRL změní rychlost řeči dočasně.

Přidat text do Schránky

Klávesová zkratka pro přidání textu do Schránky, WIN+C, byla změněna, protože je použita v operačním systému Windows 8. Nová klávesová zkratka je JAWSKey+WIN+C. Ve Windows 8 WIN+C slouží k přechodu na ovládací tlačítka.

Rozšíření skriptů

JAWS 14 obsahuje novou funkci pro skripty, která získá obsah obrazovky ve formátu XML. Více informací o této funkci naleznete na stránce Enhancements in Scripting (v angličtině).