Bezplatná 90denní testovací licence odečítacího programu JAWS

Máte-li zájem vyzkoušet si odečítací program JAWS v aktuální verzi 2020, můžete si vyplněním níže odkazovaného formuláře vyžádat bezplatnou 90denní testovací licenci. Vyplněním a odesláním formuláře vyslovujete svůj souhlas s podmínkami uvedenými na této stránce.

Podmínky nabídky

  1. Bezplatné 90denní testovací licence jsou poskytovány do vyčerpání kvóty, která byla výrobcem pro tento účel poskytnuta. Na poskytnutí bezplatné licence není právní nárok a distributor je oprávněn objednávku bezplatné licence odmítnout, a to i bez udání důvodu.
  2. Instalace a aktivace programu probíhá plně v režii uživatele, stejně tak i používání programu. Přímá technická podpora ze strany výrobce či distributora není pro bezplatné licence garantována.
  3. Licence je vázaná na osobu (resp. e-mailovou adresu) uživatele, kterému byla poskytnuta, a uživatel není oprávněn ji postoupit dalším osobám. Poskytnuté ILM autorizační číslo je uživatel povinen uchovávat v tajnosti.
  4. Licenci je pomocí poskytnutého ILM autorizačního čísla možno aktivovat třikrát – buď na více různých zařízeních uživatele, nebo v případě hardwarové změny již aktivovaného zařízení, kterou došlo k zneplatnění předchozí aktivace na tomto zařízení.
  5. Poskytnutá licence je platná po dobu 90 dnů od první aktivace, termín vypršení licence je vždy uveden v dialogu O aplikaci dostupném z hlavního menu programu. Uživatel je povinen zajistit, aby systémový čas zařízení, na kterém je licence aktivována, byl po celou dobu používání programu aktuální. Používat program po vypršení licence není dovoleno, a to bez ohledu na skutečnost, zda program na ukončení platnosti licence uživatele upozorňuje či nikoliv.
  6. Součástí bezplatné licence programu je rovněž dočasná bezplatná licence českého Hlasového výstupu HLAS, vázaná na sériové číslo licence. Na zařízení připojeném k Internetu bude licence HLASu automaticky načtena a aktivována při jeho prvním použití, aktivační číslo HLASu pro případnou offline instalaci si uživatel může vyžádat u distributora.
  7. Programem je v rámci těchto podmínek primárně míněn odečítací program JAWS v aktuální české verzi, ale obdobně podmínky platí i pro další programy či jejich varianty, které jsou autorizovány pomocí výrobcem poskytnuté bezplatné licence. Výrobcem je míněna firma Freedom Scientific Inc., distributorem firma GALOP, s.r.o. a uživatelem fyzická či právnická osoba, která si poskytnutí bezplatné 90denní testovací licence vyžádala.
  8. Objednáním bezplatné testovací licence vyjadřuje uživatel svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami a zavazuje se je respektovat. Používání programu dále podléhá licenčnímu ujednání mezi výrobcem a uživatelem, jež je součástí programu, a obecným právním předpisům, upravujícím používání autorsky chráněných počítačových programů v České republice.

Přejít na objednávkový formulář

Související produkty

Logo GALOP

Řehořova 14, 130 00 Praha 3
Telefon: 222 718 996 nebo 222 720 747
E-mail: galop@galop.cz


Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH. Změny cen i technických dat vyhrazeny. Návštěvy a předvedení pomůcek je nutno předem telefonicky dohodnout. Kompletní a aktuální verzi katalogu najdete vždy na http://www.galop.cz/katalog.

Vytištěno: 23.5.2024

Katalog květen 2024 © GALOP, s.r.o. Konec stránky.