MagnaVista
digitální lupa

 

ÚVOD

Program MagnaVista se skládá ze tří samostatných modulů – BASIC, COLORWINDOW.

MagnaVista BASIC pracuje v celoobrazovkovém režimu a je určena k práci s textem v černobílém resp. semicolorovém režimu a obsahuje funkci pro plynulé čtení textu.

MagnaVista COLOR vypadá prakticky shodně a slouží ke zvětšování plnobarevných materiálů (mapy, tabulky apod.), ovšem bez možnosti plynulého čtení.

MagnaVista WINDOW je potom standardní aplikací pro Windows a umožňuje zobrazit zvětšený text spolu s oknem jiné aplikace, například textového editoru.

Tento text je spíše referenční příručkou než klasickým manuálem. Pro seznámení s programem MagnaVista Vám jej dopuručujeme vytisknout, vložit do skeneru a při čtení přímo v programu si vyzkoušet funkce a postupy v něm popisované.


[ZPĚT NA OBSAH]


 

MagnaVista BASIC


Spuštění programu

Používáte-li MAGic, je většinou třeba jej před spuštěním programu UKONČIT (např. postupem CapsLock+U okno MAGicu, Alt+S Soubor, K Konec)!

Program MagnaVista BASIC potom můžete pohodlně spustit bez použití myši současným stiskem Ctrl+Alt+B. Po ukončení programu můžete znovu vyvolat MAGic stiskem Ctrl+Alt+M.Prohlížecí režim

mezerník – vyvolání menu

pohyb myši – prohlížení textu

levé tlačítko myši – nastavení levého horního rohu textu

pravé tlačítko myši – nastavení pravého dolního rohu textu

Enterplynulé čtení

Tab – přepínání režimu zobrazení ("foto" nebo "text")

Backspace – otočení textu o 90°

Scroll Lock – zapíná/vypíná omezení pohybu obrazu pouze na vodorovný a svislý směr ("ortogonální mód")

Esc – ukončení programu MagnaVista BASIC


numerický blok

0 (nula) – naskenování stránky

+ (plus) – zvětšování

- (minus) – zmenšování

19 – zvětšení 1 až 9×

* (hvězdička) – inverze barev

/ (lomeno) – nastavení kontrastu v režimu "text" (pohybem myši vpravo a vlevo do stisku tlačítka)

. (tečka) – zrušení nastavených okrajů textuPlynulé čtení

Spustíte stiskem klávesy Enter v prohlížecím režimu nebo z menu Stránka volbou Čtení.


před začátkem čtení:

pohyb myši nahoru a dolů se stisknutým pravým tlačítkem (nebo šipka nahoru/dolů, případně s klávesou Ctrl) – nastavení výšky řádku

levé tlačítko myši nebo Enter – zahájení čtení


v průběhu čtení:

pohyb myši vpravo a vlevo se stisknutým levým tlačítkem (nebo šipka vpravo/vlevo) – změna rychlosti čtení

pravé tlačítko myši nebo Enter – nový řádek

Tab – přepínání zatmavení (žádné, vodící linky, řádek)

mezerník – pozastavení plynulého čtení (do dalšího stisku)

šipka nahoru/dolů – posun textu (s klávesou Ctrl jemný)

Esc – ukončení plynulého čtení (návrat do prohlížení)Menu

Menu vyvoláte stiskem mezerníku, jednotlivé funkce vyvoláváte stiskem levého tlačítka myši na příslušné ikoně.


Hlavní menu

nastavení – barev, zatmavení, kontrastu, rozlišení

stránka – práce s naskenovaným textem

skenování – naskenování stránky (pravé tlačítko myši nebo mezerník mění orientaci)

konec – ukončení programu MagnaVista BASIC


menu Nastavení

barvy – nastavení barev textu, ukazatele myši atd.

kontrast – nastavení kontrastu (pohybem myši vpravo a vlevo do stisku tlačítka)

foto/text – přepínání režimu zobrazení

skener – nastavení parametrů skenování


menu Stránka

okraje – zruší nastavené okraje textu

čtení – vstup do režimu plynulého čtení

zatmavení – přepínání zatmavení plynulého čtení (žádné, vodící linky, pouze jeden řádek)

tisk – vytištění označeného textu (na jednu či více stran – podrobnosti zde)


menu Barvy

levé tlačítko myši – barva popředí

pravé tlačítko myši – barva pozadí

Shift + levé tlačítko myši – barva ukazatele myši

Shift + pravé tlačítko myši – barva okraje myši

Ctrl + levé tlačítko myši – barva pomocných čar a lokátorů

levé tlačítko myši na ukázkovém písmenu – inverze barev

ikony v dolní řadě:

standart – nastaví všechny barvy na výchozí kombinaci

uložení – uloží nastavené barvy, aby platily i při dalším spuštění programu

konec – ukončí výběr barev


menu Skener

náhled – zapínání/vypínání režimu "Náhled" určeného pro práci na méně výkonných počítačích

rozlišení – ovlivňuje kvalitu textu při vyšším zvětšení a rychlost jeho zpracování (150 = rychle s nižší kvalitou × 300 = pomalu s nejvyšší kvalitou)

formát – přepínání velikosti skenované plochy A4/Legal (platí pouze pro skenery, které podporují formát Legal)Možnosti tisku

Tisk z programu MagnaVista je velice jednoduchý. Tlačítky myši nastavte levý horní a pravý dolní okraj tak, aby na obrazovce zůstala pouze oblast, kterou chcete vytisknout, a z menu Stránka / Tisk zvolte tisk na jednu či více stran.

Při tisku na jednu stranu MagnaVista zvětší zvolenou oblast tak, aby co nejlépe vyplnila plochu jedné strany formátu A4. Čím menší oblast zvolíte, tím více bude při tisku zvětšena, a naopak. Poměr stran (výška / šírka) zůstává při tisku zachován, takže v některých případech (např. při tisku úzkého a vysokého sloupce textu) nemusí být využita celá plocha strany.

Při tisku na více stran MagnaVista zvětší zvolenou oblast tak, aby její šířka odpovídala šířce strany A4 "naležato". Pokud při takto nastaveném zvětšení zvolená oblast přesáhne jeden list A4 (což je obvyklé), program postupně zobrazí konce jednotlivých stránek (naznačené červenou linkou) a umožní Vám je v případě potřeby posunout, aby nedocházelo například k rozdělení řádku textu. Pro potvrzení právě zobrazeného konce stránky stiskněte vždy klávesu Enter nebo levé tlačítko myši. POZOR! Počítejte prosím s tím, že tisk úzkého a vysokého sloupce textu může být rozdělen na mnoho stran!Práce v režimu "Náhled"

Zapnete-li režim "Náhled", probíhá skenování textu ve dvou fázích:

1. Volbou "Skenování" je nejprve naskenována a zobrazena celá strana v nízkém rozlišení – můžete si ji zvětšit, prohlédnout a vybrat si oblast, se kterou chcete dále pracovat.

2. Další volba "Skenování" Vám naskenuje zvolenou oblast v nastaveném (vyšším) rozlišení.

Zrušením nastavených okrajů se vrátíte zpět do "Náhledu" a můžete si vybrat jinou oblast pro "doskenování".

Poznámka: U některých skenerů (např. HP SJ 5100C) není možné režim "Náhled" používat.


[ZPĚT NA OBSAH]


 

MagnaVista COLOR


Spuštění programu

Používáte-li MAGic, je většinou třeba jej před spuštěním programu UKONČIT (např. postupem CapsLock+U okno MAGicu, Alt+S Soubor, K Konec)!

Program MagnaVista COLOR potom můžete pohodlně spustit bez použití myši současným stiskem Ctrl+Alt+C. Po ukončení programu můžete znovu vyvolat MAGic stiskem Ctrl+Alt+M.Prohlížecí režim

mezerník – vyvolání menu

pohyb myši – prohlížení textu

levé tlačítko myši – nastavení levého horního rohu textu

pravé tlačítko myši – nastavení pravého dolního rohu textu

Backspace – otočení textu o 90°

Esc – ukončení programu MagnaVista COLOR


numerický blok

0 (nula) – naskenování stránky

+ (plus) – zvětšování

- (minus) – zmenšování

19 – zvětšení 1 až 9×

. (tečka) – zrušení nastavených okrajů textuMenu

Menu vyvoláte stiskem mezerníku, jednotlivé funkce vyvoláváte stiskem levého tlačítka myši na příslušné ikoně.


Hlavní menu

nastavení – nastavení parametrů skenování

skenování – naskenování stránky (pravé tlačítko myši nebo mezerník mění orientaci)

okraje – zruší nastavené okraje textu

konec – ukončení programu MagnaVista COLOR


menu Nastavení

náhled – zapínání/vypínání režimu "Náhled" určeného pro práci na méně výkonných počítačích

rozlišení – ovlivňuje kvalitu textu při vyšším zvětšení a rychlost jeho zpracování (150 = rychle s nižší kvalitou × 300 = pomalu s nejvyšší kvalitou)

Poznámka: Barvy menu je možné nastavit v programu MagnaVista BASIC.


[ZPĚT NA OBSAH]


MagnaVista WINDOW

Program MagnaVista WINDOW je standardní aplikací pro Windows a je možné jej ovládat bežným způsobem pomocí menu. Seznam specifických klávesových příkazů najdete přímo v programu v menu Nápověda –> Horké klávesy.

[ZPĚT NA OBSAH]


AUTORIZACE

Program MagnaVista je chráněn proti nelegálnímu kopírování a bez řádné autorizace pro daný počítač pracuje pouze v "UKÁZKOVÉM REŽIMU" bez možnosti skenování.

Autorizace programu MagnaVista je nyní společná s programem WinMenu. Jste-li řádným uživatelem WinMenu a máte-li správně nainstalovánu autorizaci pro WinMenu (verzi z června 2002 nebo novější), bude Vám automaticky fungovat i MagnaVista. Aktualizovanou verzi autorizace je případně možné získat na stránce http://www.galop.cz/download, v případě nejasností či problémů prosím kontaktujte dodavatele programu.

Pokud nejste uživatelem WinMenu a nemáte dosud k programu MagnaVista samostanou autorizační disketu, kontaktujte prosím dodavatele programu.


[ZPĚT NA OBSAH]


TIPY A TRIKY

 • S ohledem na méně zkušené uživatele a slabší počítače nemohou být jednotlivé moduly (BASIC, COLORWINDOW) spuštěny opakovaně nebo zároveň – pokus o opakované či paralelní spuštění Vás přepne do dříve spuštěného modulu.
 • Pro správný běh programu je potřeba relativně hodně systémových prostředků – před spuštění programu je vhodné ukončit ostatní běžící aplikace. U slabších počítačů (méně než Pentium MMX 200 MHz / 32 MB RAM) je též vhodné zvážit použití režimu "Náhled", zejména u modulu COLOR.
 • Na plynulost plynulého čtení v modulu BASIC může mít též vliv nastavená obnovovací frekvence obrazovky (refresh rate) pro příslušný režim (640 × 480 / 256 barev). Hodnotu vhodnou pro danou videokartu / počítač je nutno stanovit experimentálně.
 • Zvolit používaný skener je možno jak během instalace, tak kdykoliv potom spuštěním programu SCANSET.EXE, který najdete ve složce MagnaVisty (standardně C:\Program Files\GALOP\MagnaVista) – blíže viz soubor SCANSET.TXT.

 • [ZPĚT NA OBSAH]


  NOVINKY

  Stručný přehled nejdůležitějších změn v programu MagnaVista:

  prosinec 2010
 • verze 1.12
 • doplněna podpora pro skener CanoScan LiDE 210

 •  
  duben 2006
 • verze 1.11
 • zpřesněna detekce programu MAGic v modulech BASIC a COLOR

 •  
  říjen 2005
 • verze 1.10
 • v modulu BASIC opraveno zobrazování lokátorů a tisk pod Windows XP, doplněn ortogonální mód (klávesa Scroll Lock)
 • v modulu WINDOW opraveny horké klávesy pro skenování a aktualizována nápověda
 • do manuálu doplněn popis tisku z modulu BASIC
 • ukončena podpora verze 1.05 se starší autorizací

 •  
  listopad 2003
 • verze 1.08 – v modulu BASIC opraveno zobrazování vodicích linek

 •  
  září 2002
 • verze 1.07 umožňuje zvolit používaný skener – podrobnosti viz kapitola Tipy a triky

 •  
  červen 2002
 • nová verze 1.06 má autorizaci společnou s programem WinMenu – podrobnosti viz kapitola Autorizace
 • ukončena podpora původní verze "1.0" (Watcom C++)

 •  

   
  duben 2002
 • upravena autorizace – nově lze nyní zadat IDE port, na němž je připojen harddisk

 •  
  únor 2002
 • opravena drobná chyba při spouštění modulů BASIC a COLOR na rychlých počítačích
 • distribuovány nadále obě verze – nová "1.05" (MS Visual C++) i původní "1.0" (Watcom C++)

 •  
  leden 2002
 • program překompilován pod Microsoft Visual C++ (verze "1.05")

 •  
  listopad 2001
 • upravena autorizace – MagnaVista by nyní měla být plně kompatibilní s Windows ME
 • nová verze instalačního programu s možností odinstalace

 •  
  červen 2001
 • moduly BASIC a COLOR nyní detekují i MAGic verze 8.0
 • provizorní autorizace pro Windows ME

 •  
  srpen 2000
 • upravena detekce MAGicu v modulech BASIC a COLOR

 •  
  listopad 1998
 • první oficiální distribuční verze

 • [ZPĚT NA OBSAH]


  KONTAKT

  Na následujících adresách uvítáme Vaše náměty a připomínky a případně též řádným uživatelů poskytneme technickou podoporu:

  GALOP spol. s r.o.
  Bořivojova 58, 130 00 Praha 3

  Telefon: 222 718 996

  Telefon + fax: 222 720 747

  E-mail: galop@galop.cz a/nebo magna@galop.cz

  Internet: www.galop.cz a/nebo www.galop.cz/magna

  [ZPĚT NA OBSAH]


  Copyright © GALOP sro. 2010   Poslední aktualizace: 6.12.2010