Novinky v aplikaci MAGic 13

MAGic 13 nabízí nové funkce a vylepšení popsané na této stránce. Pro získání informací si můžete přečíst celé novinky od začátku do konce nebo stisknout INSERT+F6 pro otevření seznamu nadpisů a přejít přímo na určitou položku. Seznam oprav chyb v aktuálním vydání aplikace MAGic naleznete na stránce What's New in MAGic (v angličtině).

Podpora pro Windows 8.1 a Windows 10

MAGic 13 nebo novější lze provozovat na počítačích se systémem Windows 8.1 a Windows 10.   Ve Windows 8.1 a novějších jsou nyní k dispozici všechny funkce, které bylo možné používat na Windows 7.

Přechodové animace

Přechodové animace vytváří na obrazovce plynulý pohyb když změníte stupeň zvětšení, přejdete na jiný monitor nebo při plynulém čtení přejdete na začátek nového řádku nebo do jiného sloupce. Takto není vidět náhlý skok, který je jinak při provádění těchto akcí vidět.

Chcete-li si rychle tuto funkci prohlédnout při práci, přepněte tlačítkem Zvětšení 1x mezi aktuálním stupněm zvětšení a zvětšením 1x.

Druhy animací jsou tři: při změně zvětšování, při změně aktivní pozice a při plynulém čtení. Každé animaci můžete nastavit jinou rychlost nebo ji můžete vypnout v dialogovém okně Zvětšení a pohled. Přechodové animace jsou dostupné pouze ve Windows 8.1 nebo novějších.

Prohlížeč textu

Prohlížeč textu je obdélníkové okno, které zobrazuje na horním nebo dolním okraji obrazovky pokračující řádek textu. Tím, že Vám umožňuje pracovat v libovolné aplikaci a přitom sledovat aktuální text v okně Prohlížeče textu, zjednodušuje a zpřehledňuje Vaši práci. Můžete ovládat formátování textu (písmo a jeho barvu), který se zobrazí v Prohlížeči textu, takže bude jednodušší číst dokumenty, e-mailové zprávy, webové stránky a jiné. To je velmi užitečné, když v aplikaci narazíte na text, který je těžké přečíst kvůli jeho formátování, měnící se velikosti a barvě.

S Prohlížečem textu není nutné měnit zvětšení obrazovky, když chcete sledovat text, který MAGic právě čte. To je zvláště užitečné, když používáte plynulé čtení. V Prohlížeči textu též můžete jednoduše posunout text vlevo nebo vpravo pomocí MAGicKey+CTRL+ŠIPKY VPRAVO a MAGicKey+CTRL+ŠIPKY VLEVO.

Text, který je zobrazen v Prohlížeči textu, následuje Váš pohyb ve Windows. Pokud například přesunete kurzor, zobrazí se v okně Prohlížeče textu text na pozici kurzoru. Podobně pokud posunete myš, zobrazí se v okně Prohlížeče textu text na místě ukazatele myši. Prohlížeč textu lze umístit na horní nebo dolní okraj obrazovky a nezabírá na obrazovce místo. Stále je možné vidět vše, co se děje na obrazovce. Více informací naleznete v tématu nápovědy Čtení s Prohlížečem textu.

Pro zapnutí nebo vypnutí Prohlížeče textu stiskněte MAGicKey+CTRL+V.

Používáte-li Zvětšenou klávesnici pro MAGic, můžete stisknout tlačítko Prohlížeč textu.

Nové úrovně zvětšení

MAGic nyní poskytuje postupné úrovně zvětšení mezi 2x a 4x, takže je část obrazovky pohodlně přístupná uživatelům zvětšení od 1x do 4x. Byly též přidány nové vysoké úrovně zvětšení, které dosahují až velikosti 60x. Můžete si vybrat mezi následujícími úrovněmi zvětšení:

Barva ohraničení ukazatele myši

Problémem zvětšovacích programů a inverzního nastavení barev vždy bylo to, že ohraničení ukazatele myši bylo na tmavých pozadích skryto.

MAGic nyní umožňuje změnit barvu ohraničení ukazatele myši, což jej zviditelní na pozadí s inverzními barvami nebo na tmavém pozadí. Společně s dalšími úpravami myši tak lze ukazatel myši nalézt a sledovat se všemi úpravami barev. Více informací naleznete v tématu nápovědy Úpravy myši.

Syntezátor Vocalizer Expressive

MAGic podporuje hlasy syntezátoru Vocalizer™ Expressive od Nuance® Communications. Tyto nové hlasy pracují výhradně s aplikacemi MAGic 13 nebo novější a JAWS 15 nebo novější. Vocalizer Expressive nabízí mnoho vylepšení včetně ovládání výšky, takže můžete jednodušeji odlišit velká písmena, zlepšený výkon, zvláště menší zpoždění a lepší kvalita, a podpory celé škály jazyků.

Pro stažení těchto hlasů přejděte na stránku Vocalizer Expressive Voices (v angličtině). Je-li MAGic 13 již nainstalován, můžete tuto stránku otevřít také tak, že stisknete ALT+S, přejdete do menu Nápověda a aktivujete položku Více hlasů. Každý hlas lze stáhnout ve verzi premium a high premium. Hlasy High Premium mají větší velikost souboru, ale nabízejí řeč vynikající kvality. Hlasy Premium nabízejí velmi dobrou kvalitu řeči a menší velikost souboru. Verze High Premium i Premium téhož hlasu lze nainstalovat na stejný počítač, takže je lze mezi sebou porovnat. Po nainstalování hlasu se do seznamu hlasových profilů aplikace MAGic přidá profil Vocalizer Expressive.

Máte-li na počítači JAWS a již jste nainstalovali hlasy Vocalizer Expressive, není nutné je instalovat znovu pro MAGic. V aplikaci MAGic můžete jednoduše přepnout na příslušný profil.

Rozšířená podpora jazyků v hlasových profilech

Dalog Nastavení hlasu byl změněn tak, aby Vám umožnil změnu parametrů pro každý dostupný jazyk a jejich uložení do stejného profilu.

Hlasový profil zahrnuje syntezátor, jazyk, hlas a další vlastnosti řeči, které určují, jak MAGic mluví. Ve starších verzích aplikace MAGic vytvářeli uživatelé hlasové profily, které používaly pevně nastavený jazyk, například profily pro kontrolu chyb v textu, pro pohodlné čtení a pro rychlé čtení. V aplikaci MAGic 13 mohou jednotlivé profily obsahovat různá nastavení pro různé jazyky, takže uživatelé mohou mít jeden profil pro jeden způsob čtení bez ohledu na to, na jaký jazyk přepnou.

Pokud například někdo umí anglicky, španělsky a francouzsky, může vytvořit jeden profil pro kontrolu chyb v textu. Když je řeč nastavena na angličtinu, může nastavit čtení interpunkce na vše a rychlost řeči o něco nižší, než je běžná. Poté přepne na španělštinu, vybere hlas, který chce používat, a provede požadované změny ve čtení interpunkce a rychlosti řeči. Poté provede totéž pro francouzštinu a uloží profil s názvem "Kontrola chyb". Tento profil pro kontrolu chyb pak bude možné používat, i když je jazyk syntezátoru nastaven na angličtinu, španělštinu nebo francouzštinu.

Stejně jako v předchozích verzích aplikace MAGic můžete nastavit, aby se určité profily začaly používat, když přepnete do určité aplikace. Například v aplikaci pro editaci textu můžete používat profil, který změní čtení interpunkce na "Vše".

Nyní můžete též přepnout na jiný jazyk aktuálního profilu pomocí dialogu Vybrat jazyk (CTRL+WIN+L). Zobrazí se seznam všech dostupných jazyků. Vyberte jazyk, který chcete používat, a stiskněte OK. MAGic přepne na tento jazyk a použije všechna odpovídající nastavení, která jste určili v dialogu Nastavení hlasu. Vybraný jazyk zůstane aktivní, dokud nepřepnete na jiný profil nebo dokud opět nestisknete CTRL+WIN+L a nevyberete jiný jazyk.

Efekty vyhlazování textu ve Windows 8.1

Vyhlazování textu kompenzuje to, že se objekty na obrazovce při velkém zvětšení jeví kostičkované.

Když povolíte vyhlazování textu ve Windows 8.1 nebo novějších, můžete použít vylepšení zobrazení známé jako vyhlazování. Tyto rúzné efekty vylepšují vykreslení plných barev k vylepšení hran písmen, takže text je jednodušší ke čtení, spolu se zostřením hran dalších objektů, jako jsou dlaždice na úvodní obrazovce, ve zvětšené oblasti obrazovky.

Protože má každý jiné potřeby, nabízí MAGic několik vyhlazovacích efektů. Vyzkoušejte různé styly a vyberte si ten, který vám nejvíce vyhovuje Mějte na paměti, že váš oblíbený styl nemusí být nejlepší pro ostatní uživatele MAGiku. Toto obzvláště platí v případě kdy je MAGic používán ve sdíleném prostředí jako je veřejný počítač v kanceláři nebo knihovně.

Změny v nastavení vyhlazování textu se provádějí v dialogovém okně Zvětšení a pohled.

Zlepšený výkon v Microsoft Office 2013

V Office 2013 byl významně zlepšen výkon v oblasti řeči a sledování kurzoru. I při práci s dalšími nástroji, jako je ozvučení myši nebo prohlížeč textu, byla výrazně zrychlena odezva.

Aktualizovaná podpora pro Skype

MAGic nabízí podporu nejnovější verze Skype. Pomocí Skype můžete zdarma uskutečňovat hlasové hovory a odesílat a přijímat textové zprávy s ostatními uživateli sítě Internet. Kvůli podpoře ze strany aplikace MAGic se ujistěte, že je Skype aktualizováno na nejnovější verzi. Více informací naleznete v tématu nápovědy aplikace MAGic pro Skype.

Pro nejlepší spolupráci doporučujeme přepnout na rozdělené zobrazení, které zobrazuje seznam kontaktů v hlavním okně a každou konverzaci ve vlastním odděleném okně. Poté můžete pomocí ALT+TAB nebo dialogu Seznam oken (INSERT+F10) přecházet mezi konverzacemi a hlavním oknem Skype.

Pro přepnutí do rozděleného zobrazení stiskněte ALT+Z a aktivujte položku Rozdělené zobrazení okna.

Některé další přidané klávesové zkratky jsou:

Změny navigačních horkých kláves

Některá přiřazení navigačních horkých kláves byla změněna. Tato nová přiřazení jsou popsána níže.

Počáteční stav klávesy NUMLOCK

Volba "Počáteční stav klávesy NUMLOCK" Vám umožňuje určit, jestli má být NUMLOCK zapnut, když se MAGic spustí. Tato nová volba je dostupná v dialogu Nastavení prostředí.

MAGic používá klávesy na numerickém bloku klávesnice pro různé funkce pro ovládání řeči, zvětšování, sledování kurzorů a plynulý posun. Ve výchozím nastavení se NUMLOCK vypíná poté, co se MAGic spustí, takže můžete tyto funkce ihned používat.  Pokud však máte práci, která vyžaduje časté používání čísel na numerickém bloku, museli jste vždy NUMLOCK po startu aplikace MAGic vypínat.

NUMLOCK můžete rychle zapnout kdykoliv, když potřebujete používat čísla na numerickém bloku klávesnice.

Oznamování chyb

Funkce Oznamování chyb aplikace MAGic Vám umožňuje poslat přes Internet společnosti Freedom Scientific informace o chybách aplikace MAGic. Pokud se MAGic neočekávaně ukončí, vytvoří se ve složce s uživatelským nastavením soubor s výpisem paměti a diagnostickými informacemi.

Pokud nastane situace, kdy se zdá, že MAGic stále běží, ale přestala fungovat řeč, můžete stisknutím INSERT+WIN+F4 MAGic ručně ukončit, ukončit i všechny související procesy a vytvořit soubor s výpisem paměti. Poté, co je tento soubor vytvořen, se MAGic restartuje a dá Vám možnost odeslání chybové zprávy do Freedom Scientific. V této zprávě nebudou žádné osobní informace o Vás. Více informací naleznete v tématu nápovědy Oznamování chyb.

Klávesová zkratka pro zotavení aplikace MAGic

Pokud se MAGic zasekne a neodpovídá na příkazy z klávesnice, můžete jednoduše provést zotavení pomocí nové klávesové zkratky MAGicKey+WIN+F8. Ta ukončí MAGic a automaticky jej restartuje.