Novinky v aplikaci MAGic 12

MAGic® 12 obsahuje nové funkce a vylepšení, která jsou popsána na této stránce. Můžete si přečíst celé novinky od začátku nebo pomocí INSERT+F6 vyvolat seznam nadpisů a přejít přímo na požadovanou položku.

Vyhlazený (HD) text

Text a obrázky se při vysoké úrovni zvětšení stávají kostičkovanými. MAGic 12 zavádí jemné vyhlazování textu. To využívá výhod písem typu True Type, která jsou instalována na Vašem počítači, k velmi jasnému a ostrému zvětšení textu a obrázků na Vaší obrazovce. Vyhlazování textu je ve výchozím nastavení zapnuto.

Chcete-li změnit nastavení vyhlazování, aktivujte položku Obrazovka v menu Zobrazení v uživatelském rozhraní aplikace MAGic.

Úplně nové uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní aplikace MAGic bylo kompletně přepracováno a funkce zobrazení, řeči a ostatních nástrojů jsou v něm umístěny do logických skupin pásu karet. Tato nová koncepce uživatelského rozhraní usnadňuje nalezení a použití požadovaných funkcí bez toho, abyste museli procházet spoustu menu. Funkce jsou přístupné ve formě rozdělených tlačítek, kde kliknutí na horní část zapne nebo vypne danou funkci a kliknutí na dolní část zobrazí seznam standardních schémat. Díky tomu nemusíte procházet několika úrovněmi menu. Chcete-li upravit některé schéma nebo vytvořit nové, můžete aktivovat položku Nastavení, která zpřístupňuje dodatečné nastavení příslušné funkce.

Všechna menu v aplikaci MAGic byla sjednocena do hlavního menu, které se nachází v levém horním rohu uživatelského rozhraní.

Do uživatelského rozhraní bylo dále přidáno zvýraznění pozice, na které se právě nacházíte, což zjednodušuje nalezení aktivní pozice při procházení ovládacích prvků. Toto zvýraznění je provedeno označením rohů aktivní položky černou barvou.

Vyhlazený (HD) ukazatel myši

Funkce Úpravy pro myš aplikace MAGic Vám umožňuje provést změny ve způsobu zobrazování ukazatele myši ve zvětšené i v nezvětšené části obrazovky. S novými styly vyhlazených ukazatelů myšisi můžete ukazatel myši dále přizpůsobit tak, aby byl lépe rozeznatelný. Tyto změny Vám mohou pomoci ve snížení únavy očí, která může nastat, když se snažíte sledovat ukazatel myši na zvětšené obrazovce. Tato vylepšení ukazatele myši zahrnují:

Nastavení nových vyhlazených ukazatelů myši lze změnit v dialogovém okně Úpravy pro myš.

Další úpravy ukazatele myši

Kromě přidání vyhlazených ukazatelů byly přidány tyto možnosti úpravy ukazatele myši:

Řeč na vyžádání

Řeč na vyžádání je nová funkce aplikace MAGic, která Vám při pohybu v oknech a dokumentech nebo při provádění jiných akcí pomocí klávesových zkratek umožňuje omezit množství čtených informací. Při zapnuté funkci Řeč na vyžádání oznamuje MAGic ve výchozím nastavení pouze akce, které jsou přiřazeny určitým klávesovým zkratkám. Stále je k dispozici ozvučení myši, což aplikaci MAGic dovoluje číst text, na který přejdete ukazatelem myši. Plnou řeč (hlasovou podporu) vždy můžete obnovit tak, že kliknete na horní polovinu tlačítka Řeč na kartě Řeč.

Proč používat Řeč na vyžádání?

Používání řeči v aplikaci MAGic může snížit únavu očí, protože pomocí ní můžete snáze najít místo na obrazovce, na kterém se právě nacházíte. Jsou však situace, kdy příliš mnoho řeči může uživatele zahltit, a v takovém případě může být velmi užitečná funkce Řeč na vyžádání. Nové tlačítko Řeč, které nahrazuje starší tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí řeči, nyní přepíná mezi plnou řečí a řečí na vyžádání.

Při používání funkce Řeč na vyžádání nejsou čteny takové věci, jako je přepínání mezi aplikacemi nebo pohyb ŠIPKAMI v dokumentu. Řeč se spustí jen jako odezva na určité příkazy pro čtení nebo přejdete-li na text myší. Tak je tomu v případě, že v dialogu pro nastavení řeči na vyžádání vyberete všechny stanovené příkazy pro čtení. V tomto dialogu můžete též určit, jestli se při řeči na požádání má používat ozvučení myši a odezva klávesnice. Tyto funkce však můžete kdykoliv zapnout pomocí tlačítek na kartě Řeč nebo pomocí klávesových zkratek.

Příkazy pro čtení pro použití s Řečí na vyžádání

Tyto příkazy pro čtení zahrnují přečtení jednotky textu (jako je znak, slovo nebo řádek), plynulé čtení a příkazy pro změnu rychlosti řeči. Příkazy dostupné v tomto režimu však můžete změnit pomocí Manažeru klávesnice aplikace MAGic.

Přednastavené příkazy, které fungují při Řeči na vyžádání, jsou vypsány níže.

PopisKlávesová zkratka
Plynulé čtení z aktuálního místaINSERT+ŠIPKA DOLŮ nebo MAGicKey+LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI
Alternativní plynulé čteníINSERT+ALT+ŠIPKA DOLŮ nebo MAGicKey+ALT+LEVÉ TLAČÍTKO MYŠI
Přečíst aktuální znakNUM 5
Přečíst aktuální slovoMAGicKey+ALT nebo INSERT+NUM 5
Přečíst aktuální řádekMAGicKey+L nebo INSERT+ŠIPKA NAHORU
Přečíst řádek ke kurzoruINSERT+HOME
Přečíst řádek od kurzoruINSERT+PAGEUP
Přečíst aktuální větuMAGicKey+S
Přečíst aktuální odstavecMAGicKey+P
Přečíst označený textINSERT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Přečíst aktuální ovládací prvekMAGicKey+TAB nebo INSERT+TAB
Přečíst titulek oknaMAGicKey+T nebo INSERT+T
Přečíst dolní řádek oknaINSERT+PAGE DOWN
Trvale zvýšit rychlost hlasuWIN+ALT+CTRL+PAGEUP
Dočasně zvýšit rychlost hlasuALT+CTRL+PAGEUP
Trvale snížit rychlost hlasuWIN+ALT+CTRL+PAGEDOWN
Dočasně snížit rychlost hlasuALT+CTRL+PAGEDOWN

Rychlá nastavení

Rychlá nastavení nahrazují dialog Upravit volby pro MAGic z dřívějších verzí. Tato funkce byla navržena pro snadnou změnu nastavení aplikací i jednotlivých dokumentů. Pro spuštění Rychlých nastavení stiskněte MAGicKey+O. Okno Rychlých nastavení obsahuje editační pole pro hledání, stromový seznam, podokno, které zobrazuje nastavení, a editační pole pouze pro čtení s nápovědou.

Nová schémata pro myš, kurzor a barvy

Pro MAGic 12 byla vytvořena nová výchozí schémata pro myš, kurzor a barvy. Názvy schémat byly vybrány tak, aby si podle nich bylo možné snadno představit, jak bude dané schémata vypadat. Pro výběr schématu klikněte na dolní polovinu rozděleného tlačítka, ovládajícího požadované úpravy. Nová schémata můžete rovněž použít jako základ pro vytvoření vlastních upravených schémat. To lze rychle provést tak, že kliknete na dolní polovinu příslušného tlačítka a vyberete položku Nastavení. V dialogovém okně, které se otevře, proveďte změny v nastavení zvětšené části, nezvětšené části nebo obou a na kartě Schéma toto nastavení uložte.

Hlasové profily pro jednotlivé aplikace

Hlasové profily byly pro MAGic 12 upraveny tak, aby se zjednodušilo přepínání, vytváření, úprava a ukládání nastavení hlasu pro MAGic i jednotlivé aplikace. Když jste dříve ukládali nastavení hlasu, museli jste zvolit mezi obecným a individuálním nastavením hlasu a poté se rozhodnout, jestli bude změna použita jako výchozí pro celý MAGic nebo pouze v aktuální aplikaci. Nyní pro úpravy těchto nastavení stačí vyvolat jeden dialog, Nastavení hlasu, upravit profil a uložit jej. Poté můžete přes kontextové menu aplikace MAGic (MAGic Key+PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI) aktivovat položku Hlasový profil a použít jakýkoliv dostupný profil jako výchozí pro MAGic. Můžete též nastavit stejný nebo odlišný profil pro aktuální aplikaci.

MAGic se dodává s několika přednastavenými profily podle toho, jaké syntezátory jsou nainstalovány na Vašem počítači. Tyto profily tak můžete jednoduše použít jako základ pro vlastní hlasové profily, které můžete vytvořit a uložit jak pro celý MAGic, tak pro jednotlivé aplikace. Chcete-li z přednastaveného profilu vytvořit nový profil, aktivujte položku Nastavení hlasu v menu Řeč v uživatelském rozhraní aplikace MAGic. V rozbalovacím seznamu Název profilu vyberte požadovaný vestavěný profil, proveďte změny v jeho nastavení a uložte jej pod názvem, který tento profil jednoznačně popisuje.

Pokud chcete, můžete stále používat klávesovou zkratku pro výběr hlasového profilu (MAGicKey+F11).

Vylepšení pro uživatele pracující s více monitory

Když nastavujete Windows pro práci s více monitory, není již nutné, aby byl primární monitor nejvýše a nejvíce vlevo. Nyní navíc máte v režimu Přehledu možnost zobrazit zapnuté úpravy a myš v nezvětšeném pohledu.

Režim Přehledu byl rozšířen pro lepší práci s aplikací PowerPoint. MAGic 11 poskytoval vizuální úpravy myši, kurzoru a PC kurzoru ve zvětšené i nezvětšené části. Tak se sice ve výchozím nastavení chová i MAGic 12, můžete však tyto úpravy v nezvětšené části vypnout. To znamená, že když předvádíte prezentaci, můžete vizuální úpravy sledovat na své zvětšené obrazovce, zatímco Vaše publikum uvidí nezměněnou prezentaci na obrazovce počítače nebo projektoru. Navíc lze v nezvětšené části skrýt myš, takže publikum nebude rušeno, když se po prezentaci pohybujete myší na své zvětšené obrazovce.

Stupeň zvětšení 2,5x

MAGic nyní poskytuje zvětšení 2,5x, které lze nastavit v uživatelském rozhraní pomocí tlačítek pro změnu úrovně zvětšení na kartě Zobrazení.

Vyhlazování necelých stupňů zvětšení

Vyhlazený text je zobrazován ve všech stupních zvětšení, včetně devíti stupňů zvětšení mezi zvětšením 1x a 2x, které dříve nebyly vyhlazeny, a stupně zvětšení 2,5x.

Prozkoumat

Funkce Prozkoumat umožňuje rychlý přístup k informacím v průběhu práce na jiném úkolu včetně snadného návratu k původní práci. Ve výchozím nastavení jsou informace primárně vyhledávány na Wikipedii. To znamená, že když je kurzor umístěn na slovu v dokumentu, můžete spustit funkci Prozkoumat a rychle vyhledat popis daného slova na Wikipedii. Výchozí zdroj vyhledávání můžete kdykoliv nastavit pomocí tlačítka Možnosti v dialogu Prozkoumat. Poté, co si přečtete výsledky, prostě zavřete dialog a můžete se vrátit k původní práci. Funkce Prozkoumat funguje pouze tehdy, pokud je Váš počítač připojen k Internetu.

Pro použití funkce Prozkoumat,

  1. Stiskněte a uvolněte INSERT+MEZERNÍK a poté R, nebo klikněte na tlačítko Prozkoumat na kartě Nástroje. Otevře se dialog Prozkoumat, kde je výchozím zdrojem vyhledávání Wikipedie.
  2. Do editačního pole napište hledané slovo nebo výraz.
  3. Vyberte v seznamu zdroj vyhledávání a stiskněte tlačítko OK. Otevře se dialog s výsledky funkce Prozkoumat.
  4. Po prohlédnutí výsledků tento dialog zavřete klávesou ESCAPE, po čemž se můžete vrátit ke své původní práci.

Zběžné čtení

Funkce Zběžné čtení vám umožnuje rychlé seznámení s obsahem dlouhého dokumentu přečtením začátku každého odstavce. Pro zahájení zběžného čtení dokumentu stiskněte tlačítko Zběžné čtení na kartě Nástroje nebo stiskněte CTRL+INSERT+ŠIPKU DOLŮ.

Skupinové klávesové zkratky

MAGic 12 obsahuje skupinové klávesové zkratky, které zjednodušují a zrychlují akce jako je pohyb v tabulkách, vypnutí řeči, zapnutí funkce Prozkoumat nebo získání snímku obrazovky. Při používání těchto klávesových zkratek není pro provedení příkazu nutné stisknout několik kláves najednou. Pro provedení skupinové klávesové zkratky stiskněte a uvolněte INSERT+MEZERNÍK a poté stiskněte klávesu, která provede požadovanou akci. Například

Seznam těchto kláves naleznete v tématu nápovědy Skupinové klávesové zkratky.

Navigační horké klávesy

MAGic 12 zavádí možnost pohybu po virtuálních dokumentech pomocí navigačních horkých kláves. Tyto klávesy zjednodušují a zrychlují pohyb po webových stránkách, e-mailech aplikace Outlook, souborech PDF aplikace Adobe Acrobat a souborech nápovědy.

Pro přechod na následující prvek stiskněte příslušné písmeno, pro přechod na předchozí prvek stiskněte SHIFT a příslušné písmeno. Nyní jsou k dispozici následující navigační horké klávesy.

Podpora pro více zvukových karet

K Vašemu počítači může být připojeno několik zvukových karet. Například interní zvuková karta, externí zvuková karta připojená prostřednictvím USB nebo USB headset. Systém Windows jako výchozí používá zvukovou kartu, která do systému přibyla naposled. To znamená, že řeč v aplikaci MAGic automaticky přechází do posledního přidaného zvukového zařízení, což může být nepříjemné, pokud toto zařízení chcete používat pro něco jiného než MAGic.

V aplikaci MAGic nyní můžete výchozí volbu systému Windows změnit a vybrat zvukovou kartu, kterou má MAGic používat pro řeč. Pokud upravujete hudbu, můžete ve Windows nastavit přehrávání hudby kvalitní zvukovou kartou, zatímco MAGic bude mluvit skrze levnou zvukovou kartu v počítači.

Chcete-li vybrat zvukové zařízení, které má MAGic používat pro řeč, otevřete podmenu Zvukové karty, které bylo nově přidáno do menu Řeč aplikace MAGic, a vyberte zvukovou kartu ze seznamu. Pokud tuto kartu později odstraníte z počítače, MAGic automaticky použije výchozí zvukovou kartu Windows. Pokud zvukovou kartu do systému vrátíte, MAGic ji opět bude používat místo výchozí zvukové karty Windows. Více informací naleznete v tématu Zvukové karty v systému nápovědy.

Podpora standardu ARIA

MAGic obsahuje vylepšenou podporu pro ARIA a standardní nástroje pro práci s ARIA.

Rozšířená podpora pro Citrix a Vzdálenou plochu

MAGic 12 nyní podporuje Citrix XenDesktop 4 a novější. Stejně jako u Terminal Serivices a Citrix XenApp MAGic používá pokročilou technologii, která minimalizuje množství přenášených dat, maximalizuje rychlost a poskytuje podporu pro všechny syntezátory a braillské řádky.

Certifikované ovladače obrazovky

MAGic 12 podporuje ovladače obrazovky DirectX 9.1 s ovladačem WDDM 1.0 nebo novějším. Doporučuje se DirectX 10 nebo novější.

Zvuky pro oznamování zapnutí nebo vypnutí formulářového režimu

Formulářový režim je funkce aplikace MAGic, která Vám umožňuje psát text do editačních polí nebo vybírat hodnoty v rozbalovacích seznamech na webových stránkách a ve formulářích aplikace Adobe Acrobat. MAGic automaticky zapne formulářový režim, když kliknete myší na formulářový prvek nebo když na něj přejdete pomocí TAB, SHIFT+TAB nebo ŠIPEK.

MAGic 12 oznamuje zapnutí a vypnutí formulářového režimu zvuky. Například když poprvé kliknutím myši nebo klávesovými zkratkami přejdete na formulářový prvek jako je editační pole pro zadání jména, uslyšíte zvuk, který Vám oznámí, že byl zapnut formulářový režim. Při pohybu po dalších formulářových prvcích, což může být například pole pro zadání adresy, se žádný zvuk již neozve. Pokud však odejdete z tohoto formuláře, ozve se poněkud odlišný zvuk. Ten oznamuje, že MAGic ukončil formulářový režim.

Ve výchozím nastavení jsou tyto zvuky zapnuty, vypnout je lze ve skupině Formulářový režim v Rychlých nastaveních (MAGicKey+O)

Prodleva navigačních horkých kláves

Pomocí navigačních horkých kláves, které byly popsány výše, se lze rychle pohybovat mezi ovládacími prvky ve formulářích. MAGic Vám dovoluje nastavit prodlevu mezi Vaším stisknutím klávesy a zapnutím formulářového režimu, a to mezi 0,5 a 5 sekundami. Pokud například pomocí E přejdete do editačního pole, dává Vám prodleva čas, aby MAGic přečetl název tohoto editačního pole, a Vy se můžete rozhodnout, jestli je to editačni pole, které chcete, nebo z něj před uplynutím této prodlevy odejdete. Po uplynutí prodlevy MAGic zapne formulářový režim. Pokud poté stisknete E, napíše se do tohoto editačního pole. Formulářový režim můžete navíc kdykoliv zapnout klávesou ENTER, nemusíte čekat na uplynutí prodlevy.

Ve výchozím nastavení je tato prodleva při používání navigačních horkých kláves vypnuta, což znamená, že pro zapnutí formulářového režimu musíte stisknout ENTER. Jak však bylo zmíněno výše, můžete nastavit délku jejího trvání, takže se formulářový režim bude při používání navigačních horkých kláves po této době automaticky zapínat. Toto nastavení lze provést ve skupině Formulářový režim v Rychlých nastaveních pro webové prohlížeče a Adobe Acrobat.

Zvětšená klávesnice pro MAGic

MAGic 12 opět poskytuje plnou podporu pro Zvětšenou klávesnici pro MAGic. Navíc je nyní k dispozici klávesa Prozkoumat, jejíž stisknutí vyvolá funkci Prozkoumat. Více informací o této klávesnici naleznete v tématu nápovědy Zvětšená klávesnice pro MAGic.

Úprava rychlosti čtení

MAGic nyní na kartě Řeč obsahuje posuvník Rychlost řeči, kterým můžete rychle a jednoduše regulovat rychlost řeči. Přesunutím posuvníku doprava nebo doleva nastavíte, jak rychle má MAGic mluvit.

Označení místa a bloku textu v aplikaci Word

Funkce označení místa usnadňuje označování velkých bloků textu v dokumentu aplikace Word. Stačí označit místo stisknutím CTRL+WIN+K, číst dále a pohybovat se v textu, dokud nedojdete na konec textu, který chcete označit, a stisknout MAGicKey+MEZERNÍK a poté M. Výsledek je stejný jako kliknutí a tažení myši přes označovaný text. Po označení můžete text běžně kopírovat, vyjmout a vložit.

Podpora pro PowerPoint

MAGic obsahuje skripty pro podporu sledování, pohybu a řeči při úpravě snímků a prohlížení prezentací. Navíc používáte-li více monitorů v režimu Přehledu, můžete skrýt úpravy zobrazení a ukazatel myši na nezvětšeném monitoru. Takto se můžete pohybovat v prezentaci na svém zvětšeném monitoru a Vaše publikum uvidí prezentaci na druhé obrazovce a nebude je rušit Vaše viuzální přizpůsobení vzhledu prostředí nebo pohyb myši.

Podpora pro Thunderbird

MAGic 12 plně podporuje e-mailovou aplikaci Mozilla® Thunderbird®. Nabízí tak uživatelům alternativu k aplikaci Windows Live Mail.

Podpora pro Firefox 13

MAGic 12 podporuje Mozilla® Firefox® 13.

Podpora pro Skype

MAGic 12 nyní podporuje Skype.

Podpora skriptů ve formátu UTF-8

Soubory se skripty pro MAGic nyní podporují formát UTF-8. V menu Soubor v Manažeru skriptů přibyla položka Formát UTF-8. Když otevřete soubor se skripty (JSS) kódovaný v UTF-8, je tato položka zaškrtnuta. Když otevřete soubor se skripty kódovaný v ANSI, není tato položka zaškrtnuta.

Soubor kódovaný v ANSI můžete uložit v UTF-8 jednoduše tak, že zaškrtnete položku Formát UTF-8 v menu Soubor. Podobně pro uložení souboru kódovaného do UTF-8 v ANSI zrušte zaškrtnutí této položky. Hlavička skriptu a soubor s texty (JSH a JSM) mohou být kódovány různě. To znamená, že soubor se skripty kódovaný v UTF-8 může mít hlavičku a soubor s texty kódovaný v ANSI nebo naopak.