errorDoslo k chybe pri zpracovani dotazu v databazi.