Zápisník GIN

FAQ

Paměťové karty pro zápisník GIN SD
Jaké paměťové karty lze použít v zápisníku GIN SD?
Vestavěná čtečka podporuje karty SD (Secure Digital) a MMC (MultiMedia Card) s kapacitou 128 MB až 2 GB.

V případě formátování paměťové karty ve stolním počítači je nutno zvolit systém souborů FAT (výchozí nastavení), formáty FAT32 či NTFS nejsou podporovány.
(2006-06-05)
Přenos souborů do/ze zápisníku GIN
Přenos souborů je pod Windows nespolehlivý či zcela nemožný.
Používáte-li program JAWS spolu s braillským řádkem ALVA či THYMUS, zkontrolujte, zda v nastavení řádku máte uveden konkrétní port (např. "COM1") a nikoli hodnotu "auto".
(2004-08-27)
Resetování zápisníku GIN
Jak je možné oživit GINa, který nereaguje na zapnutí?
Na spodní straně GINa je u prostřední gumové nožičky, směrem do středu GINa, umístěn malý otvor, skrze který je přístupné resetovací tlačítko. Postup:
  1. Běžným způsobem = krátkým stiskem zapínacího tlačítka GINa zapněte, a
  2. opatrným vsunutím tenkého předmětu – ideální je kancelářská svorka – do otvoru na spodní straně stiskněte resetovací tlačítko.
Po úspěšné resetu by se měla ozvat úvodní znělka a spustit základní nabídka GINa. V případě neúspěchu můžete zkusit pokračovat dalším tipem níže.
(2004-08-27)
Resetování zápisníku GIN #2
Na výše popsaný reset GIN nereaguje. Co dále?
Kromě prostého resetu, kdy nedochází ke ztrátě údajů, je možné provést reset s přidržením bodu 4 ("částečný"), bodu 5 ("převážný") nebo bodu 6 ("úplný"), kdy však již jsou některé (až všechny) údaje z GINa vymazány. Před provedením resetu je vždy třeba GINa nejprve zapnout krátkým stiskem zapínacího tlačítka (viz předchozí tip).
(2004-08-27)
předchozí produkt - Braillský zápisník Orbit Reader 20 seznam produktů - Zápisníky s hlasovým či hmatovým výstupem následující produkt - Mobilní telefony Nokia s hlasovým výstupem
Logo GALOP

Řehořova 14, 130 00 Praha 3
Telefon: 222 718 996 nebo 222 720 747
E-mail: galop@galop.cz


Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH. Změny cen i technických dat vyhrazeny. Návštěvy a předvedení pomůcek je nutno předem telefonicky dohodnout. Kompletní a aktuální verzi katalogu najdete vždy na http://www.galop.cz/katalog.

Vytištěno: 7.7.2020

FAQ červenec 2020 © GALOP, s.r.o. Konec stránky.