Hlasový výstup HLAS 1.00.44

Hlasový výstup HLAS z dílny nevidomého programátora Jiřího Mojžíška představuje kvalitní a osvědčenou řečovou syntézu. Vzhledem k rychlosti odezvy a nízkým nárokům na hardware je ideální zejména pro spolupráci se speciálními programy pro zrakově postižené, ale lze jej samozřejmě použít v libovolné aplikaci, podporující rozhraní Microsoft Speech API verze 4.

Instalace:

  1. Základní instalace verze 1.00.44.3
  2. Instalace autorizační značky z diskety (není-li již nainstalována) nebo autorizace na sériové číslo JAWSu/MAGicu (je-li vyžadována)

Dokumentace:

Program HLAS slouží jako hlasový výstup pro jiné aplikace a kromě výše zmíněného Manažeru slovníků nemá žádné vlastní uživatelské rozhraní – nastavení se provádí vždy v příslušné aplikaci, které HLAS jako výstup využívá.

Poznámky k autorizaci:
1. Autorizační disketa může být společná s programem WinMenu.
2. Aktivační číslo, nutné pro autorizaci vazbou na JAWS/MAGic, najdete u programu JAWS/MAGic dodaného s hardlockem na dodacím listu, případně si je můžete vyžádat pomocí internetového formuláře. Aktivační čísla, vydaná do 31.12.2013, jsou již v programu obsažena a není je nutno ručně zadávat.