Novinky v PAC Mate Omni 6.2

Nové braillské volby

Vícestránkový dialog Braillské volby - JAWS, který se nachází na kartě Osobní ve vícestránkovém dialogu Nastavení, obsahuje volby, které ovlivňují, které informace se budou zobrazovat na braillském řádku. Tyto volby jsou všechny umístěny na kartě Obecné.

Rozbalovací seznam Anglický zkratkopis nahrazuje zaškrtávací políčko Anglický zkratkopis, které se nacházelo v předchozích verzích. Pomocí tohoto rozbalovacího seznamu můžete určit, jak se má text zobrazovat na Vašem braillském řádku a jestli bude zadáván v anglickém zkratkopisu nebo ne. Jako výchozí je vybrán plnopis.

Zaškrtněte-li políčko Povolit sjednocený anglický zkratkopis, můžete číst a psát braillský text pomocí sjednoceného anglického zkratkopisu (UEB) Jako výchozí není toto políčko zaškrtnuto.

Zaškrtnete-li políčko PC kurzor následuje braillský, bude se PC kurzor pohybovat, když pohnete braillským kurzorem. Jako výchozí není toto políčko zaškrtnuto.

Zaškrtnete-li políčko Nechávat celá slova na braillském řádku, PAC Mate Omni nebude rozdělovat slova, která jsou příliš velká, než aby se vešla na braillský řádek. Když posunete řádkem o větší vzdálenost, dané slovo se zobrazí celé. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, PAC Mate Omni zobrazí tolik slova, kolik je možné, ale jeho část může být useknuta. Jako výchozí je toto políčko zaškrtnuto.

Více informací o braillském nastavení naleznete v uživatelském manuálu pro PAC Mate Omni QX.

Nový čtecí režim zlepšuje podporu pro čtení elektronických knih

Nový čtecí režim výrazně zlepšuje přístup k mnoha aplikacím, které nejsou přímo podporovány na PAC Mate Omni. Zvláště je tato podpora užitečná pro prohlížeče PDF nebo pro aplikace na čtení elektronických knih. Zahrnuje také aplikace, které obsahují oblast pro čtení, ve které se nachází PC kurzor.

Když přejdete do aplikace jako je prohlížeč PDF, čtecí kurzor se automaticky zapne a s jeho pomocí můžete pomocí ŠIPEK přecházet mezi textem. Chcete-li změnit nastavení čtecího kurzoru, stiskněte DOTS 1-2-3-5-7 CHORD na BX nebo JAWSKey+SHIFT+R na QX. Jako výchozí je zapnut.

Více informací o čtecím kurzoru naleznete v uživatelském manuálu pro PAC Mate Omni QX.

Nové příkazy

Pro aktivování levé kontextové klávesy stiskněte F1. Pro aktivování pravé kontextové klávesy stiskněte F2. Pro sdělení aktuálního přiřazení kontextových kláves stiskněte ALT+F3.

Pro snížení hlasitosti použijte F6, pro zvýšení hlasitosti použijte F7.

Pro přečtení horké klávesy pro aktuální položku menu nebo dialogu stiskněte JAWSKey+SHIFT+ČÁRKU

V aplikaci Excel Mobile se nyní pro úpravu aktuální buňky používá JAWSKey+F2.

Nové navigační horké klávesy v aplikaci Internet Explorer Mobile

PAC Mate Omni nyní obsahuje nové navigační horké klávesy pro procházení formulářů na webových stránkách v aplikaci Internet Explorer Mobile. Navíc k F a F+DOT 7 na BX nebo F a SHIFT+F na QX, které přecházely na následující a předchozí formulářový prvek, přibyly následující:

Zlepšená podpora pro Office Mobile

Kromě příchodu PowerPoint Mobile Vám PAC mate Omni přináší nové verze dalších aplikací sady Office Mobile. Zvláště lepší podpora e-mailu znamená, že můžete zůstat v kontaktu kdykoliv a kdekoliv.

Nyní můžete jednoduše číst e-maily ve formátu HTML nebo si prohlížet celé zprávy včetně záhlaví. Můžete aktivovat odkazy uvnitř zpráv a nové prostředí pro HTML zjednodušuje tvorbu zpráv. Pro přechod mezi záhlavím a tělem zprávy můžete použít jedinou klávesovou zkratku nebo můžete pomocí TAB a SHIFT+TAB procházet mezi řádky záhlaví nebo odkazy ve zprávě.

Kromě možnosti synchronizovat e-mail s Vaším PC nebo přihlášení na servery s podporou zabezpečení SSL Vám PAC Mate Omni přináší výhody komunikačních technologií společnosti Microsoft. Zůstanete-li připojeni k serveru Microsoft Exchange, e-mail přijde na Vaše PDA okamžitě, jakmile Vám jej někdo pošle. Kalendář, kontakty a úkoly se též v reálném čase automaticky synchronizují mezi PAC mate Omni a serverem Microsoft Exchange. PAC mate Omni také plně podporuje Hotmail a další poštovní služby od společnosti Microsoft.

Potřebujete-li ve spěchu nalézt důležitý e-mail, PAC Mate Omni Vám přináší pokročilé možnosti filtrování zpráv. Jednoduše v doručené poště začněte psát, zahájí se tak hledání daného slovního spojení v předmětu a v textu všech zpráv. Jste-li připojeni k serveru Exchange, můžete hledat i na serveru ve zprávách, které zrovna nejsou na Vašem PAC mate Omni, a stáhnout si požadovanou zprávu.

Potřebujete-li si udělat přestávku a používáte-li server Microsoft Exchange 2007, můžete si na PAC Mate Omni vytvořit i automatickou zprávu typu Nejsem v kanceláři. Více informací naleznete v uživatelském manuálu.

Podpora pro dokumenty Office 2007 v aplikacích Word a Excel Mobile

 

Word Mobile i Excel Mobile nyní dokáží otevřít dokumenty sady Microsoft Office 2007 documents (DOCX a XLSX). Jako výchozí se dokumenty a sešity, které vytvoříte, uloží v těchto formátech.

Nemáte-li na PC nainstalovánu sadu Office 2007, ale máte Office 2003, můžete si stáhnout balíček s podporou od společnosti Microsoft, který Vám umožní otevírat dokumenty z Office 2007 pomocí Office 2003. Nebo můžete změnit výchozí šablonu, kterou Word Mobile a Excel Mobile používá pro ukládání souborů. Pro její změnu stiskněte v seznamu dokumentů aplikace Word nebo Excel Mobile F2, přejděte na Možnosti a stiskněte ENTER. V rozbalovacím seznamu Výchozí šablona vyberte 97-2003, a uložte změny a zavřete toto dialogové okno tlačítkem ZAVŘÍT (ESCAPE).  Dokumenty a sešity se nyní budou ukládat jako typy s příponami DOC a XLS.

Podpora pro PowerPoint Mobile

PowerPoint je nyní nepostradatelný nástroj pro mnoho profesionálů a často se používá i ve třídách. Byli jste někdy v situaci, že někdo ukazuje prezentaci ve formátu PowerPoint a nejsou k ní přístupné poznámky? Nyní Vám prezentující může poskytnout kopii prezentace prostřednictvím infračerveného přenosu, flashdisku nebo ActiveSync, ke které máte přístup prostřednictvím řeči nebo braillského řádku přímo na PAC Mate Omni. NPAC Mate Omni také můžete spouštět vlastní prezentace, stejně jako na PC. Více informací o aplikaci PowerPoint Mobile naleznete v uživatelském manuálu.

Rozšíření braillského vstupního režimu na QX

Je-li režim braillského vstupu zapnut, můžete pomocí QWERTZ klávesnice na PAC Mate Omni psát ve zkratkopisu i v plnopisu. To, co bylo původně možné pouze v aplikaci FSEdit, můžete nyní napsat braillským písmem v anglickém zkratkopisu nebo v plnopisu kdekoliv na PAC Mate Omni QX. To zahrnúje aplikace Poznámky, Word Mobile, Windows Live Messenger, Poštu, Kontakty, Kalendář a Úkoly, ale i různé jiné dialogy, které obsahují editační pole, jako je dialog Informace o vlastníkovi. Braillské písmo můžete psát i do webových formulářů v aplikaci Internet Explorer Mobile.

Chcete-li zapnout braillský vstup, stiskněte JAWSKey+SHIFT+F9. Přiřazení braillských kláves je následující:

Je-li zapnuto zadávání pomocí braillského řádku, slouží klávesa DOT 7 (písmeno A), pokud ji podržíte při zadávání jiného písmene, jako SHIFT, pokud ji stisknete samostatně, jako BACKSPACE. Klávesa DOT 8 (STŘEDNÍK) slouží pro vložení nového řádku (jako ENTER při psaní). Navíc klávesy ALT, WIN, ESCAPE a ŠIPKY fungují v režimu braillského zadávání stejně jako normálně, ostatní však fungují až po přidání klávesy CHORD (MEZERNÍK). Například pro přečtení titulku aktuálního okna byste normálně použili JAWSKey+T. V režimu braillského byste však stisknuli I CHORD, T. To je klávesová zkratka, kterou používá i PAC Mate Omni BX. Více informací o klávesových zkratkách, které obsahují CHORD (MEZERNÍK), naleznete v manuálu pro PAC Mate Omni BX, který je uložen na Vašem CD s dokumentací.

Více informací o režimu braillského zadávání naleznete v uživatelském manuálu pro PAC Mate Omni QX.

Rozšířená podpora anglického zkratkopisu na BX

Nyní můžete psát text ve zkratkopisu v jakékoliv aplikaci na PAC Mate Omni BX. To zahrnuje například Word Mobile, Poznámky, Poštu, Windows Live Messenger, Kalendář, Kontakty, Úkoly i editační pole v různých dialogových oknech jako jsou Informace o vlastníkovi. Zkratkopis můžete použít i ve webových formulářích v aplikaci Internet Explorer Mobile.

Chcete-li povolit zadávání v anglickém zkratkopisu, stiskněte S CHORD, G, dokud neuslyšíte "Anglický zkratkopis zapnut pro zadávání". Nyní můžete do jakéhokoliv editačního pole zadávat text v anglickém zkratkopisu. Takové editační pole je například pole Přednět v Kalendáři nebo v Úkolech, oblast dokumentu v Poznámkách nebo v aplikaci Word Mobile nebo různá pole v Kontaktech. Pokud odejdete z editačního pole nebo z dokumentu pomocí TAB nebo F1, text se automaticky přeloží do plnopisu. Po návratu do editačního pole se text automaticky přeloží zpět do zkratkopisu, ve kterém můžete provádět další změny. Navíc můžete pomocí klávesové zkratky DOTS 3-5 CHORD získat informace o aktivním režimu braillského překladu.

Je-li zapnut braillský vstup v anglickém zkratkopisu, můžete občas narazit na oblasti, kde musíte stále použít plnopis. To se týká zadávání rovnic do aplikací FSCalc nebo Kalkulačka, zadávání dat na list aplikace Excel Mobile, polí Komu, Kopie a Skrytá při vytváření nové zprávy Pošty a adresního řádku v aplikaci Internet Explorer Mobile. Když přejdete do pole, které nepodporuje zadávání pomocí anglického zkratkopisu, PAC Mate Omni řekne "plnopis". Navíc v případě, že je připojen braillský řádek, zobrazí se symbol DOTS 4-5-6, DOTS 3-4-6, který znamená, že je vyžadován plnopis.

Více informací o používání anglického zkratkopisu naleznete v uživatelském manuálu pro PAC Mate Omni BX.

Podpora pro sjednocený anglický zkratkopis (Unified English Braille, UEB)

PAC Mate Omni nyní podporuje kód sjednoceného anglického zkratkopisu (Unified English Braille Code, UEBC), který je často označován jen jako UEB. Tento nový kód braillského písma byl přijat nebo se chystá k přijetí v mnoha anglicky mluvících zemí včetně Austrálie a Nového Zélandu. Tyto země nyní vytvářejí obsah v braillském písmu pomocí tohoto kódu. Více informací o UEB naleznete na stránce http://www.iceb.org. (v angličtině)

Chcete-li na PAC Mate Omni číst a psát text jako UEB, zaškrtněte políčko Povolit sjednocený anglický zkratkopis na záložce Obecné ve vícestránkovém dialogovém okně Braillské volby - JAWS volby.

Po provedení měkkého resetu zůstává řeč vypnuta

Stisknete-li S CHORD, M na BX nebo JAWSKey+S, M na QX pro vypnutí řeči a provedete měkký reset, řeč zůstane i nadále vypnuta.

Dodatečná podpora pro bezdrátové karty a karty typu Bluetooth

PAC Mate Omni nyní poskytuje podporu typu plug and play pro poslední kartu typu Bluetooth od Socket Mobile (v angličtině) i bezdrátovou kartu WL54CF od společnosti AmbiCom (v angličtině).

Další rozložení klávesnice

Na PAC Mate Omni QX si nyní kromě českého můžete vybrat z dalších 11 rozložení klávesnice. Kromě americké a britské angličtiny můžete zadávat text i ve španělštině, v italštině, v němčině, v evropské francouzštině, kanadské francouzštině, brazilské portugalštině, švýcarské francouzštině nebo švýcarské němčině. Pro tyto jazyky již není třeba spouštět samostatný instalační program.

Chcete-li změnit rozložení klávesnice, proveďte následující kroky:

  1. Otevřete vícestránkový dialog Nastavení a na záložce Osobní vyberte Klávesnice - JAWS volby.
  2. Pomocí TAB přejděte na rozbalovací seznam Rozložení klávesnice a pomocí ŠIPEK vyberte požadovaný jazyk.
  3. Zavřete tento dialog tlačítkem ZAVŘÍT (ESCAPE) a po výzvě proveďte měkký reset.

Data zůstávají zachována i po studeném resetu nebo vybití baterie

Nastane-li situace, že se Vaše baterie vybije a zůstane vybitá delší dobu nebo provedete studený reset (stisknutím tlačítka reset, které se nachází na spodní straně zařízení, například narovnanou sponkou na papír), Vaše data již nebudou vymazána. To se týká české lokalizace, uložených dokumentů i nainstalovaných programů.

Všechna data se nyní ukládají na interní Flash disk o kapacitě 128 MB. Jeho část se používá pro uložení operačního systému a dalšího software na PAC Mate Omni, navíc však máte až šestkrát více místa než na předchozím PAC Mate.

Nejnovější operační systém od společnosti Microsoft

 

Na PAC mate Omni je nejnovější operační systém pro mobilní zařízení Windows Mobile 6.0 od společnosti Microsoft. Tento operační systém obsahuje mnoho vylepšení pro lepší stabilitu a produktivitu.

Windows Mobile 6.0 je verze s dosud nejlepší podporou klávesnice. Plná podpora kontextových kláves na Windows Mobile umožňuje instalovat a používat na PAC Mate Omni mnoho aplikací s dobrou podporou klávesnice. Nejste tak omezeni jen na aplikace od společnosti Freedom Scientific.

Kvůli změnám v uživatelském rozhraní systému Windows Mobile 6 nejsou již na PAC Mate Omni některé klávesové zkratky a horké klávesy z předchozích verzí. Kontextové klávesy Vám však poskytují pohodlný přístup k nejpoužívanějším funkcím ve většině aplikací. Více informací o používání kontextových kláves a aktuální seznam klávesových zkratek naleznete v uživatelském manuálu.

Rychlejší a bezpečnější bezdrátová síť

V tomto zrychleném světě Vám PAC Mate Omni umožňuje rychlejší připojení k přístupovým bodům bezdrátové sítě (WiFi), ať již v zaměstnání nebo doma, pomocí bezdrátových síťových karet standardu 802.11G. Přenos informací v práci bude rychlejší a .  

Pokud Vaše bezdrátová síť ve škole nebo v práci vyžaduje bezpečnější ekvivalent běžné kabelové sítě (WEP) nebo šifrované připojení typu WiFi Protected Access (WPA), PAC Mate Omni je také podporuje.

Podpora pro Windows Live

Zůstaňte v kontaktu s přáteli a informování pomocí nástrojů od společnosti Microsoft. Hledáte-li dobrou restauraci, sháníte informace pro výzkumnou práci nebo poslední zprávy z trhů, můžete využít hledání Windows Live přímo na obrazovce Dnes na PAC Mate Omni, které Vám ihned poskytne požadovanou odpověď.

Stejně jako byl MSN messenger pro PC přejmenován na Windows Live Messenger, přichází nyní i Windows Live Messenger pro PAC Mate Omni. Těsná integrace s Vašimi kontakty zaručuje, že můžete kdykoliv zjistit, kdo je právě online. Stejně jako na PC můžete pořádat i víceuživatelské konference. Navíc je nyní podporována i populární funkce posílání hlasových zpráv, které můžete posílat svým kontaktům. Více informací naleznete v tématu Windows Live Messenger v uživatelském manuálu.

Vylepšení pro Windows Live Messenger

Pro používání aplikace Windows Live Messenger byla zavedena následující vylepšení:

Podpora pro technologii Plug and Play u různých zařízení

Stejně jako na jeho předchůdci můžete na PAC Mate Omni nainstalovat jakékoliv přídavné zařízení, pro které existuje ovladač pro Windows Mobile. Pro zajištění jednoduchého zapnutí a spuštění s co nejmenší námahou byly na PAC Mate Omni přidány ovladače pro některé modemy, síťové karty, bezdrátové síťové karty a Bluetooth od společnosti Socket Mobile. Používáte-li některé z těchto zařízení, jednoduše jej vložte do zásuvky pro karty typu CompactFlash a jste připraveni jej používat.

Změny v systému nápovědy

Spustíte-li nápovědu ze Start Menu, PAC Mate Omni nyní zobrazí nápovědu pro aktuálně spuštěnou aplikaci. Chcete-li přejít na obsah, stiskněte v nápovědě ALT a stiskněte ENTER na položce Obsah.

Označování nesouvisejících položek v seznamu

Nacházíte-li se v Průzkumníku nebo v jiném seznamu, ve kterém lze označovat (vybírat) více položek, můžete nyní stejně jako na PC vybírat položky, které nejsou všechny vedle sebe. Lze to provést tak, že při pohybu ŠIPKAMI v seznamu podržíte klávesu CTRL. JAWS u položek, které nejsou označeny, řekne "neoznačeno". Pro označení nebo zrušení označení položky stiskněte MEZERNÍK. Po označení požadovaných položek uvolněte klávesu CTRL a proveďte s nimi akci, kterou chcete, jako je smazání, vyjmutí nebo kopírování.

Změny v synchronizaci

Nyní se v případě, že se PAC Mate Omni synchronizuje s počítačem a pokusíte se jej vypnout, před vypnutím dokončí synchronizace. Takto se zamezí přerušení synchronizace.

Podpora pro Print Boy

Byla přidána podpora pro Print Boy (v angličtině), což je aplikace pro tisk v systému Windows Mobile, která má podobné vlastnosti jako aplikace PrintPocketCE, která již není kompatibilní se systémem Windows Mobile 6.

Novinky v předchozí verzi